Z odborných konferencí a vzdělávacích akcí

XXIV. Světový den nemocných (11. 2. 2016)

Příspěvek:

ThLic. Jakub Doležel, Th.D.: Výzkum korelací religiozity a zdraví

Index duchovního sebehodnocení nejen pro seniory

Konference HOSPITALITY Bratislava – Vizovice – Brno 2015

Nemocnice Milosrdných bratří ve spolupráci s Milosrdnými bratry a Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR uspořádala druhý ročník odborné konference pro pracovníky ve zdravotnictví na téma Zdravotník – profese, povolání, poslání a služba s podtitulem Pomoc nemocnému. Konference byla akreditována u České asociace sester (4 kredity) a České lékařské komory (6 kreditů).
Konference Hospitality Bratislava, program

Příspěvek:

MUDr. Jitka Krausová, OV: Burn-out syndrom

Konference HOSPITALITY Vizovice – Brno 2014

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích / v Brně ve spolupráci s Milosrdnými bratry a Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR připravila na 14. října / 12. listopadu 2014 odbornou konferenci pro pracovníky ve zdravotnictví na téma Péče o člověka ve zdravotnických službách s podtitulem Tělem k duši. Cílem konference byla edukace zdravotníků v oblasti existenciálních, duchovních a náboženských potřeb pacientů a jak pečovat o ně.
Konference byla akreditována u České asociace sester (4 kredity).
Pozvání na Konferenci HOSPITALITY Vizovice 2014

Příspěvek:

Sr. Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková: Duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu

Odborný workshop Nemocniční kaplanství – současnost a perspektivy (21. 5. 2014, Olomouc)

Fakultní nemocnice Olomouc a Arcibiskupství olomoucké dne 21. května 2014 uspořádalo odborný workshop s názvem „Nemocniční kaplanství – současnost a perspektivy“. V prostorách Arcibiskupského paláce se setkalo přes 50 zástupců managementů moravských nemocnic, lékařů, zdravotníků a nemocničních kaplanů. V dopoledním bloku zazněly příspěvky odborníků. V odpoledním bloku byl prezentován příklad dobré praxe v poskytování klinické pastorační péče, se svými referáty vystoupili zástupci asociací nemocničních kaplanů a poté následovala panelová diskuze.
Pozvánka, program

Příspěvky:

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.: Z novodobých dějin nemocničního kaplanství ve světě a v ČR

Pplk. Mgr. Pavel Ruml: Duchovní služba v Ústřední vojenské nemocnici Praha

Doc. Damián Němec, dr: Smluvní zakotvení klinické pastorační péče

Mgr. Martin Šamaj, MBA: Současnost a perspektiva programu nemocničních kaplanů

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková: Vzdělávání nemocničních kaplanů

Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková: Služba nemocničních kaplanů ve Fakultní nemocnici Olomouc

MUDr. Yvona Hrčková: Pohled lékaře na práci nemocničního kaplana

Mgr. Lenka Šeflová: Víceúrovňový pohled na práci nemocničního kaplana

Mgr. Pavel Pokorný: Asociace nemocničních kaplanů

MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik: Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR