Evropská síť nemocničního kaplanství (ENHCC)

http://enhcc.eu/

Standardy pro poskytování nemocniční kaplanské služby v Evropě ke stažení

 Z historie ENHCC


 Reprezentant KANK v ČR v ENHCC

P. ThLic. Václav Tomiczek, PhD.

Tomiczek_cv


Zprávy z KANK v ČR do ENHCC

 Únor 2014: Vývoj pastorační péče ve zdravotnictví po r. 1989, založení KANK v ČR, vzdělávání NK

Květen 2022: Činnost Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR (ZPRÁVA Z 31. 5. 2022)


Zprávy ze zasedání ENHCC

Zpráva ze zasedání ENHCC, Londýn 2010

Zpráva ze zasedání ENHCC, Mennorode 2012

Zpráva ze zasedání ENHCC, Salzburg 2014

Zpráva ze zasedání ENHCC, Blankenberge 2018


Poskytování pastorační péče ve zdravotnictví v Evropě

Německo

P. Klaus Stock: Situace v poskytování pastorační péče v nemocnicích v Německu a Regensburgu

Pastorace v nemocnicích v diecézi Regensburg: http://www.bistum-regensburg.de/borPage002295.asp

Nemocniční a hospicová péče v diecézi Regensburg: www.seelsorge-pflege.de


Další informace

Návštěva nemocničních kaplanů ze Švédska v Praze a Olomouci

Ve dnech 15. – 17. října 2013 navštívilo osm nemocničních kaplanů ze Švédska Českou republiku. Naši kolegové jednak chtěli osobně poznat a pohovořit s MUDr. Mgr. Marií Opatrnou, Ph.D., s jejímiž články v angličtině o poskytování klinické pastorační se již dříve seznámili, jednak chtěli se seznámit se specifiky této péče v českých nemocnicích.

Nejprve zavítali na Onkologickou kliniku a do LDN Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se tázali lékařů a zdravotníků na existenciální, duchovní a náboženské potřeby pacientů a na jejich spolupráci s nemocničním kaplanem při jejich uspokojování.

Na druhý den se přesunuli do hanácké metropole, kde je v prostorách Arcibiskupství olomouckého přivítal a diskutoval s nimi Mons. Jan Graubner a P. Bohumír Vitásek, koordinátor pastorace nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Po přátelském setkání se odebrali do Fakultní nemocnice Olomouc, kde je očekávala Mgr. Světluše Fišarová, asistentka manažera nelékařských oborů, a Dr. Marta Hošťálková, nemocniční kaplanka. Mgr. Fišarová představila organizaci nemocnice, ošetřovatelskou péči o pacienty a dokumenty, které zahrnují začlenění služby nemocničních kaplanů do této péče. Poté zúčastnění hovořili o velmi dobré spolupráci mezi zdravotními sestrami, lékaři a poskytovateli klinické pastorační péče, která se zakládá na porozumění a vzájemném respektu.

Poděkování patří Dr. Marii Opatrné, která po celou dobu pobytu vzácné návštěvy se jí obětavě věnovala, a Dr. Miriam Prášilové, koordinátorce diakonie a duchovní služby ve Slezské církve evangelické a.v., za doprovod delegace a tlumočení ve FNOL.

IMG_8328_small[1] IMG_8327_small[1] IMG_8325_small[1] IMG_8323_small[1]