Z dopisů pacientů…

Chvála Kristu a Panně Marii, chtěl bych ze srdce poděkovat paním kaplankám Janě Novákové, Marii Maňákové a Otci Vitáskovi, že mě byli minulý týden duchovně podpořit po těžké operaci ve FN v Olomouci. Četli mi evangelium, podali sv. přijímání a vyslechli mě v mých bolestech a snažili se mi dodat síly. Po havárce jsem prožil těžká traumata. Moc mi pomohli a podpořili. Je moc dobře, že v nemocnici může člověk požádat i o tuto duchovní službu a podporu.
 
Bohu díky.
Pokoj a dobro v srdci.
 
Se srdečným pozdravem a poděkováním
 
Pavel K.
 
Září, 2017

3300_180[1]Vážený pane řediteli,

asi jeden a půl roku se léčím na onkologickém oddělení Vaší nemocnice. Mám nádorové onemocnění prsu s metastázemi v kostech, kostní dřeni, játrech, ledvinách a mozku. Jistě chápete jak náročná je tato léčba. Po různých komplikacích při chemoterapii a radioterapii jsem byla u Vás dost často hospitalizována. Nyní se léčím ambulantně.

Obvykle to nedělám, ale tentokrát bych ráda srdečně poděkovala nejen za léčbu a péči fyzickou, ale i péči duchovní. Jsem věřící člověk (římskokatolická církev) a svým setrváváním na lůžku jsem poznala, že mezi spolupacienty nás je velmi mnoho, kteří jsou stejně naladěni jako já a oceňují stejné hodnoty.

Chtěla bych mimořádně poděkovat za pastorační péči nemocničním kaplanům, a to Martě Hošťálkové, Marii Maňákové a otci Bohumíru Vitáskovi, jejichž pomoci a podpory se mi pravidelně dostávalo. Děkuji jim za to, jak dobře, poctivě, s jakou láskou a srdcem svou práci vykonávají. Zvláště pak sl. Martě Hošťálkové za neuvěřitelnou empatii a přístup k pacientům, který jsem totiž nikde nezažila.

Jsou to lidé na správném místě a musím ocenit, že si své zaměstnance umíte vybrat.

Ve svém životě jsem se setkala s hodně duchovními i věřícími z různých jiných církví a náboženských organizací – Slezská církev evangelická, Svědci Jehovovi, Adventisti sedmého dne, mám mezi nimi přátele, kteří umí potěšit dobrým slovem a radou- ovšem podobnou pomoc nabídnou též psychologové profesionálně. Já velmi oceňuji ochotu nemocničních kaplanů a katolických kněží kdykoliv podat veškeré Svátosti, které jsou pro nás, pacienty s římskokatolickým vyznáním vším.

Jsem ráda, že v této fakultní nemocnici je pastorační péče provozována takto kvalitně a na tak vysoké úrovni. Budu se o tomto šířit dál.

Z celého srdce děkuji.

Anna C.

Leden, 2014


 

3295_180Vážený pane řediteli,

ve dnech 10.–19. 10. 2012 jsem byla hospitalizována ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pravidelně mě navštěvovaly nemocniční kaplanky, Mgr. Marie Maňáková a Dr. Marta Hošťálková. Citlivě a taktně mi předávaly Boží Slovo, donášely svaté přijímání, zprostředkovávaly i kontakt s vnějším světem. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat, že ve FNOL umožňujete a podporujete klinickou pastorační péči, která je zejména před operací velkým povzbuzením a posilou.

S úctou Petra O.

Dopis byl převzat z: http://www.fnol.cz/pdf/casopis/2012.pdf