Slavení Světového dne nemocných v některých zdravotnickýchch zařízeních

,

Fakultní nemocnice Olomouc

Při příležitosti Světového dne nemocných dnes do Fakultní nemocnice Olomouc zavítali olomoucký arcibiskup Mons. Josef Nuzík, děkan P. Mgr. Ladislav Švirák a biskupský delegát pro pastoraci nemocných P. Bohumír Vitásek. Po setkání s ředitelem nemocnice prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. navštívili Oddělení geriatrie, kde se setkali s pacienty a personálem a pracovišti požehnali. Připomínka Světového dne nemocných, kterou připravili nemocniční kaplani, vyvrcholila slavením mše svaté v nemocniční kapli Božího milosrdenství a následujícím neformálním setkáním.

https://www.fnol.cz/aktuality/svetovy-den-nemocnych-arcibiskup-nuzik-pozehnal-geriatrii

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně navštívil u příležitosti Světového dne nemocných Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář a kancléř v Arcidiecézi olomoucké. Kromě dalších hostů z olomoucké arcidiecéze nechyběl také děkan zlínské farnosti Kamil Obr. Návštěvu v nemocnici zakončila mše svatá ve zlínském Kostele sv. Filipa a Jakuba, kde pomocný biskup požehnal knížce pro pacienty„Láska, víra, naděje“. Její obsah vytvořili nemocniční kaplani z Oddělení klinické pastorační péče Krajské nemocnice T. Bati.

https://www.kntb.cz/kntb-navstivil-pomocny-biskup-a-pozehnal-knizce-pro-pacienty

 

Nemocnice Na Pleši

U příležitosti 32. Světového dne nemocných se konalo setkání našich zaměstnanců a pacientů s P. Janem Balíkem, generálním vikářem pražské arcidiecéze a prezidentem Likvidace lepry. 

https://www.naplesi.cz/co-se-u-nas-deje/32-svetovy-den-nemocnych-v-nasi-nemocnici/

Fakultní nemocnice Hradec Králové

U příležitosti Dne nemocných navštívil 13. února 2024 biskup Královéhradecké diecéze Mons. Jan Vokál Fakultní nemocnici Hradec Králové. Po návštěvě prostor a setkání se zástupci Stomatologické kliniky FN HK, následovala mše svatá a také setkání se zaměstnanci Fakultní nemocnice Hradec Králové.

https://www.fnhk.cz/aktuality/mons-jan-vokal-navstivil-fnhk-2024

 

 

Světový den nemocných: Biskupové navštíví pacienty v Olomouci a Zlíně

,

U příležitosti XXXII. Světového dne nemocných (tradičně se slaví 11. února na památku Panny Marie Lurdské) olomoučtí biskupové navštíví pacienty a pozdraví se s personálem a managementem ve dvou největších nemocnicích na území arcidiecéze. Biskup Antonín Basler zavítá v pondělí 12. února 2024 do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a biskup Josef Nuzík pak v pátek 16. února 2024 do Fakultní nemocnice Olomouc.

Po návštěvě zlínské nemocnice biskup Antonín bude sloužit mši svatou od 16.00 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba za nemocné a zdravotníky. Při ní požehná všem čtenářům knížky pro nemocné „Víra, naděje a láska“, kterou vytvořili zlínští nemocniční kaplani.

Biskup Josef bude sloužit mši svatou přímo v kapli Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc, a to v pátek 16. února od 15.00.

https://www.ado.cz/2024/01/22/svetovy-den-nemocnych-biskupove-navstivi-pacienty-v-olomouci-a-zline/

Biskup Vokál na Světový den nemocných navštíví hradeckou fakultní nemocnici

,

HRADEC KRÁLOVÉ – Biskup Jan Vokál navštíví hradeckou fakultní nemocnici. O Světovém dni nemocných v pondělí 11. února se setká s pacienty i lékaři, v Onkologickém pavilonu bude sloužit mši svatou.

Navštěva začne ve 14:00 na III. interní gerontometabolické klinice, kde se biskup Jan Vokál setká s pacienty i zdravotníky.
V 15.45 bude následovat mše svatá v posluchárně Onkologického pavilonu (budova č. 23, 2. podlaží).
Od 17.00 se biskup a generální vikář hradecké diecéze Josef Socha zúčastní diskuse se zaměstnanci nemocnice v čele s ředitelem Romanem Prymulou. Hostem bude Jaromír Matějek z Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hlavním tématem debaty bude eticky sporná otázka rozhodování za pacienta v situaci, kdy za sebe nemůže rozhodovat sám.

https://www.christnet.eu/zpravy/24970/vokal_na_svetovy_den_nemocnych_navstivi_fakultni_nemocnice.url

Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných: Uzdravme vztahy, abychom uzdravili nemocné!

,

Vatikán v sobotu 13. ledna 2024 zveřejnil poselství papeže Františka k 32. světovému dni nemocných, který si připomínáme každoročně 11. února. „Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života,“ píše v dokumentu mimo jiné Svatý otec.

„Není dobré, aby člověk byl sám, uzdravujte nemocné uzdravováním vztahů,“ zní téma poselství papeže Františka k 32. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2024. Ve svém poselství, které bylo zveřejněno v sobotu, papež zkoumá zásadní význam a léčivou sílu našich vztahů s druhými lidmi a s Bohem.

https://www.ado.cz/2024/01/15/poselstvi-svateho-otce-ke-svetovemu-dni-nemocnych-uzdravme-vztahy-abychom-uzdravili-nemocne/

Společné jednání KANK a ANK

,

Společné jednání výborů asociací nemocničních kaplanů v tomto roce proběhlo ve čtvrtek 18.1.2024 v Praze na ČBK. Jedním z nejdůležitějších letošních bodů jednání byly přípravy 18.Evropské konzultace nemocničních kaplanů, která se bude konat v dubnu, poprvé u nás v České republice. Přípravám se detailně věnuje tzv.pražský tým- kolegové Václav Tomiczek a Miriam Szőkeová a pro tuto akci nám už byla udělena i záštita ministerstva zdravotnictví ČR. Pro české nemocniční kaplany, kteří nejsou oficiálně přihlášenými účastníky, je otevřená možnost účasti na této mezinárodní akci v sobotu 13. dubna od 18h., kdy proběhne ekumenická bohoslužba v katedrále Sv.Víta. Jednání výborů ANK a KANK se dále zabývalo dalšími společnými kroky ohledně legislativních změn a plánování druhé společné konference obou asociací, která se uskuteční v červnu tohoto rokuhttps://www.facebook.com/nemocnicnikaplani?locale=cs_CZ

 

Tři králové v nemocnici Prostějov

,

 

Tři králové zavítali i do Nemocnice AGEL Prostějov, aby personálu a pacientům na odděleních dlouhodobé péče popřáli vše dobré v novém roce. Štěstí a zdraví také vinšovali v lékárně a na ředitelství. Doprovázela je Cecilie V. Bekárková, která v této nemocnici začíná službu nemocniční kaplanky. Foto: Martina Svobodová

Cena Křesadlo pro Janu Tobolovou

,

Dne 12. prosince 2023 se v Arcibiskupském paláci v Olomouci vybraným dobrovolníkům udělovala cena Křesadlo. V letošním roce bylo nominováno na toto ocenění více než třicet osob, z nichž bylo nakonec oceněno osm výjimečných osobností. Mezi nimi byla Jana Tobolová, nominovaná Nemocnicí AGEL Prostějov, která Křesadlo získala za dobrovolnickou činnost v oblasti zdravotnictví. Paní Jana Tobolová v nemocnici působí jako dobrovolník v duchovní péči na základě pověření Arcibiskupství olomouckého: Ve svém volném čase již víc než pět let navštěvuje dlouhodobě nemocné pacienty převážně na lůžkovém oddělení s paliativní péčí. V medailonku držitelka ceny Křesadla uvádí: „V nemocnici mě přiřadili na LDN, jsem tam velmi ráda. Je to pomoc pro druhé, ale je to také naplnění pro sebe sama. Radost, se kterou odcházím z nemocnice, když vím, že jsem dneska třeba povzbudila, potěšila několik pacientů, je opravdu nesdělitelná, nepředatelná.“

Gratulujeme paní Janě Tobolové k ocenění a přejeme mnoho sil a radosti ve službě druhým!

Medailonek Jany Tobolové:  https://www.youtube.com/watch?v=bWaDTiJKgvM&list=PLA459dP-VpENYwYrylQUPVPgQL2s-Sqct&index=5

Fotografie převzaty z Člověk a víra od pana Pavla Langera:  https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b9c07676-4a30-413f-9e24-b281c6eae2f5

Zdroj: https://maltezskapomoc.cz/mezi-dobrovolniky-olomouckeho-kraje-je-osm-neuveritelnych-pribehu-slecna-pomahajici-na-ukrajine-ci-senior-venujici-ochrane-jeseniku/