Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách v jednotlivých diecézích

Arcidiecéze olomoucká

Kurz pro dobrovolníky v Olomouci a ve Zlíně v roce 2016

Pozvání k dobrovolnické službě

K osvojení znalostí a dovedností k pastorační službě o

  • pacienty v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
  • klienty v domovech pro seniory,
  • umírající v hospicích 

připravili nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké  formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin.

Informace o kurzu

Vzhledem k vysokému počtu zájemců o tuto službu, přihlásilo se 95 osob, kurz probíhal na dvou místech, v Olomouci a ve Zlíně.

Po jeho absolvování pak ty, které se rozhodly sloužit potřebným a které jejich faráři doporučili ke službě, čekal rozhovor s biskupským delegátem pro pastoraci nemocných v AO, koordinátorkou NK v AO a nemocničními kaplany.

Jeho účelem bylo zjištění motivace a představ o působení v konkrétním zařízení zdravotnické nebo sociální služby (motivační dotazník, písemně zpracovaná sebereflexe) a ověření znalostí a dovedností nabytých v kurzu.

45 osob pak obdrželo pověření dobrovolníka pro poskytování pastorační péče od biskupského legáta pro pastoraci nemocných v AO ve spolupráci s nemocničními kaplany v nemocnicích a domovech pro seniory na 10 místech arcidiecéze (Zlín, Vsetín, Vizovice, Přerov, Valašské Meziříčí, Kyjov, Uherské Hradiště, Otrokovice, Olomouc, Paseka). 

Diecéze ostravsko-opavská

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči v domovech seniorů a v nemocnicích v roce 2017

Pozvání do kurzu D v PP (plakát)

Mnohý kněz chce ve své farnosti vytvořit anebo už u něj fungují skupiny dobrovolníků, kteří navštěvují nebo by chtěli navštěvovat uživatele domovů pro seniory či pomoci v pastoraci v nemocnici. Právě pro tyto lidi Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR připravuje kurz, v němž mají možnost osvojit nebo prohloubit si základní dovednosti a znalosti v této službě. Budeme se věnovat komunikaci s nemocnými a seniory, jejich spiritualitě, liturgii i konkrétním způsobům doprovázení popřípadě možnostem zprostředkování kontaktu s knězem.

Informace o kurzu, přihláška

Tento formačně-vzdělávací kurz proběhl během čtyř sobot v únoru a březnu 2017 v konferenčním centru biskupství.

Struktura kurzu

V roce 2018 není zatím otevření kurzu plánováno. Pokud bude zaznamenán dostatečný zájem, organizoval by se na podzim roku 2018.

Diecéze královéhradecká

Kurzy pro dobrovolníky v pastorační péči v nemocnicích v roce 2018 a roce 2019

V únoru – květnu 2018 se uskutečnil kurz pro dobrovolníky v pastorační péči v nemocnicích. 

Přihláška na kurz pro dobrovolníky

Součástí přihlášky bylo také doporučení duchovního správce. Do kurzu se přihlásilo 25 účastníků z měst Česká Třebová, Hradec Králové, Lázně Bělohrad, Vysoké Mýto, Dobruška, Jaroměř, Bukovina, Vrchlabí, Žamberk, Litomyšl, Studenec, Jablonec nad Nisou, Praha, Jičín, Česká Třebová, Potštejn, Nová Paka, Lomnice nad Popelkou, Hořice.

Na podzim 2017 se konalo setkání garantů kurzu s přihlášenými k ověření jejich motivace pro dobrovolnickou službu.

Dne 3. 2. 2018 se v Domácím hospici Duha v Hořicích uskutečnilo slavnostní zahájení Kurzu pro dobrovolníky v duchovní péči za přítomnosti J.E. Mons. Josefa Kajneka, Jana Paseky, biskupského vikáře pro pastoraci, MUDr. Michala Hrnčiarika, Pavla Rouska, hospicového kaplana, Jany Sieberové a Zdislavy Polákové.

Po sedm sobot se zájemci o tuto službu setkávali v Domácím hospici Duha v Hořicích.

Náplň kurzu

Dne 5. 4. 2018 se na Biskupství královéhradeckém uskutečnilo slavnostní ukončení Kurzu pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné za přítomnosti královéhradeckého biskupa J. Exc. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., Jana Paseky, biskupského vikáře pro pastoraci, Jany Sieberové a Zdislavy Polákové z Domácího hospice Duha v Hořicících. Dobrovolníci získali osvědčení o absolvování a pověření ke službě.

Články ke kurzu dobrovolníků v pastorační péči v nemocnicích

Kurz byl znovu realizován v r. 2019: Během podzimu 2018 proběhlo přijímácí řízení zájemců o dobrovolnickou službu. Samotný kurz běžel od února do dubna 2019 opět v Domácím hospici Duha v Hořicích.

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné