Katolická církev v České republice

Katolickou církev v České republice tvoří jednotlivé diecéze (v církvi římskokatolické) a řeckokatolický exarchát. Sídelní i všichni ostatní biskupové jsou sdružení v biskupské konferenci. V zemi působí také množství mužských a ženských řeholních řádů a kongregací. Apoštolská nunciatura představuje diplomatické zastoupení Svatého stolce v České republice.
Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecéze pražská
Diecéze brněnská
Diecéze českobudějovická
Diecéze královéhradecká
Diecéze litoměřická
Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze plzeňská
Apoštolský exarchát

Česká biskupská konference
Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České republiky.

Ekumenická rada církví v České republice

Společenství křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého.


Zdravotnictví a sociální služby

Česká asociace sester
Odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociálního péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení. Jako organizační složka je podřízena České lékařské společnosti JEP. V současné době sdružuje přes 150 lékařů – specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby. 
ČSPM nabízí nejnovější současné informace o stavu, vývoji a standardizovaných postupech paliativní léčby a péče v ČR jak odborníkům, tak i státním, mezinárodním a nestátním organizacím (ministerstva, pojištovny, jiné odborné společnosti atd.). Je hlavním nositelem odbornosti v oblasti paliativní medicíny v ČR.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických.

Asociace kolegií katolických lékařů České republiky
Dobrovolné sdružení diecézních kolegií katolických lékařů České republiky. Jedním z jeho cílů je přispívat k humanizaci medicíny a komplexní péči o pacienty a prosazovat mezi zdravotníky i ve společnosti úctu k lidskému životu od jeho početí do přirozené smrti.

Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče
Sdružuje poskytovatele hospicové péče a garantuje kvalitu jejich služeb. Prosazuje a podporuje hospicovou a paliativní péči, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR


Nemocniční kaplanství v ČR a zahraničí

Nemocniční kaplani v Arcidiecézi olomoucké
Informace o poskytování pastorační péče v jednotlivých zařízeních zdravotnických a sociálních služeb na území Arcidiecéze olomoucké a o aktivitách nemocničních kaplanů pro pacienty, pracovníky ve zdravotnictví a veřejnost.

Asociace nemocničních kaplanů
Občanské sdružení nemocničních kaplanů církví spojených v Ekumenické radě církví. Sleduje podporu a koordinaci odborné přípravy a činnosti svých řádných členů.

Národní asociace katolických nemocničních kaplanů v USA


Média

Tiskové středisko České biskupské konference
Přináší zprávy a informace ze života církve v České republice.  Poskytuje zpravodajský servis tiskovým agenturám, redakcím v Česku i v zahraničí a dalším zájemcům.

Radio Proglas
Křesťanská rozhlasová stanice rodinného typu, založená na tradičních křesťanských hodnotách. Šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu.

Tv NOE
Křesťanská televizní stanice s podtitulem televize dobrých zpráv. Vytváří a vysílá pořady nejen pro křesťanské diváky, ale pro všechny lidi dobré vůle.

Katolický týdeník
Oficiální periodikum České i Moravské církevní provincie. Informuje o dění v katolické církvi (řecko- i římskokatolické) v ČR a ve světě, zabývá se také významnými událostmi v jiných církvích.

Magazín Christnet.cz
Ekumenicky orientovaný křesťanský zpravodajský portál. Snaží se o otevřený pohled na události na české i světové náboženské scéně, rozebírá aktuální témata v publicistické části.


Pastorace a spiritualita nemocných a příbuzných, umírajících a pozůstalých

Víra.cz
Abeceda víry na internetu. Informační zdroj o víře a životě z víry. Víra, láska, vztahy, sexualita, modlitba, osobnost člověka, povídky, pohádky, Nedělní biblické texty, texty o Bibli, online rozhovory a mnoho dalšího.

Pastorace.cz
Nabízí podklady pro pastorační činnost a duchovní život. Sekce „Tématické texty“ obsahuje databázi mnoha tisíc textů přehledně řazených do rubrik a podrubrik.

Katolík.cz
Informace o katolické církvi, denní liturgie, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi – kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. Gynekologická poradna. Zasílání pohlednic s křesťanskou tematikou.

Modlitba.cz
Přehledná databáze známých i méně známých modliteb.

Linka víry
Křesťanská kontaktní služba pro každého, kdo má něco na srdci a chce se svěřit jinému člověku nebo si popovídat, kdo hledá odpověď na otázky v souvislosti s vírou, křesťanstvím či smyslem života, kdo hledá radu či pomoc. Možnost zprostředkovat setkání s knězem. Služba je k dispozici bezplatně a anonymně.

Simeon.cz
Stránky (nejen) pro seniory. Akce, články, foto a video, blogy. Adresář (diecézní centra, farní společenství seniorů, charitní domovy pro seniory, další seniorská společenství).

Umírání
Informační a diskuzní portál pro pečující, zdravotníky, nemocné a pozůstalé.

Dlouhá cesta
Občanské sdružení na pomoc rodinám, kterým zemřelo dítě po těžké nemoci nebo důsledkem tragické události.

Tobit
Občanské sdružení pro pietní zacházení s dětmi zemřelými před narozením, jejich pohřbívání a registraci na matrice.