Studijní a pracovní setkání „Teologická východiska a výzvy kategoriální pastorace“ (Praha, 15. 1. 2020)

,

Česká křesťanská akademie v součinnosti s kaplanskou veřejností pořádá 15.1. 2020 v refektáři emauzského opatství v Praze studijní a pracovní setkání „Teologická východiska a výzvy kategoriální pastorace“. Cílem setkání je pozvat odbornou veřejnost z řad kaplanů i ostatních zainteresovaných ke společné debatě o různých přístupech ke kaplanské službě napříč jednotlivými prostředími. 

Bližší informace, program: Studijní setkání kaplanů


Vánoční a novoroční přání

,


Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na svět.
(Liturgie)

Kéž nás hvězda dovede poklonit se Božímu Synu do betlémské jeskyně…

Z celého srdce Ti děkujeme, Pane, za Tvé milosrdenství

a prosíme Tě,

ať v nás Tvůj příchod obnoví úžas,
Tvé zaslíbení ať nám dá novou naději,
Tvá pokora ať je naším pokojem
a Tvá přítomnost radostí každodenního života.

Radosté a pokojné Vánoce a Boží požehnání v novém roce

za Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v České republice

přejí Michal Hrnčiarik a Marta Hošťálková

Příloha: Vánoční přání KANK v ČROslavy 100 let kostela sv. Václava v Psychiatrické nemocnici v Praze-Bohnicích (1. – 3. 11. 2019)

,

Ve dnech 1. – 3. listopadu 2019 se konají oslavy 100 let od posvěcení kostela sv. Václava v Psychiatrické nemocnici v Praze-Bohnicích.

Slavnostní dny zahájí 1. listopadu v 19 hodin koncert Českých madrigalistů a jejich hostů.

O den později, 2. listopadu, od 9 hod. do 13 hod. proběhne konference k uvedení nové knihy „Existenciální hagiografie“.

Celý program vyvrcholí mší sv., kterou 3. listopadu v 10 hod. bude celebrovat Mons. Charles Daniel Balvo, papežský nuncius v ČR.

Přílohy:
Program oslav
Koncert 1. 11. 2019
Konference 2. 11. 2019