Přednášky z XII. republikového setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.: Dříve vyslovená přání – právo + etika

Christliche Patientenvorsorge

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.: Smrt a umírání jako specifická zátěž v práci zdravotníků

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.: Komunikace

ThLic. Marek František Drábek, DiS.: Nemocniční kaplan tváří tvář smrti

 

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.: Zpráva ze 14. konzultace ENHCCPouť zdravotníků k Svaté bráně (Brno, 15. 10. 2016; Olomouc, 20. 10. 2016)

,

LOGOBrno: Pouť pracujících ve zdravotnictví, v sociálních a charitních službách ke Svaté bráně milosrdenství proběhne v sobotu 15. 10. 2016 v Brně. Setkání v 9.00 hod. v kostele sv. Michala zahájí bohoslužba smíření. Po jejím skončení následuje pěší pouť k Svaté bráně na Petrově a mše sv. Na závěr proběhne neformální setkání účastníků s otcem biskupství v sále biskupsví.
Příloha: Pouť zdravotníků 2016 Brno

Olomouc: V roce milosrdenství při příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona lékařů, jsou zváni pracovníci ve zdravotníci na malou pouť ke Svaté bráně do katedrály sv. Václava ve čtvrtek 20.10. 2016. V 17.00 hod. začne tichá adorace, v 17.30 hod. naváže adorace společná.  Mši sv. za lékaře a zdravotníky bude slavit v 18.00 hod. gen. vikář Mons. Josef Nuzík. Svatou bránou je možné projít jednotlivě (soukromě) při příchodu na adoraci nebo mši sv.


Konference „Nejmenší z nás“ (Brno, 13. 10. 2016)

,

logo_web1Pátý ročník konference „Nejmenší z nás. Právní ochrana osob před narozením“ se uskuteční dne 13. října 2016 v Brně (Veveří, 331/95). V programu se svým příspěvkem  vystoupí J. Em. Raymond Leo kardinál Burke, patron Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě. Konference je zařazena do kreditního systému CŽV České asociace sester (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotně sociální pracovník) pod číslem ČAS/KK/2092/2016, je ohodnocena 4 kredity.

Přílohy:
Program
Registrace