VIII. česko-slovenská konference paliativní medicíny (Brno, 23. – 24. 9. 2016)

,

logo2016newPořadatelé:

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Sekcia paliativnej medicíny při SSŠLB

Místo: Kancelář Veřejného ochránce práv (Brno, Údolní 39)

Hlavní témata:

 • Bolest a ostatní symptomy pokročilého nevyléčitelného onemocnění
 • Paliativní péče o neonkologických onemocnění
 • Úzkost a deprese  a možnosti jejich ovlivnění
 • Duchovní péče : Kdo ji má poskytovat? Komu je určena?  Co je jejím obsahem?
 • Etické aspekty paliativní péče
 • Právní aspekty paliativní péče
 • Vzdělávání v paliativní péči
 • Výzkum v paliativní péči
 • „Lege artis“ paliativní péče: role standardů a doporučených postupů
 • Leadership v paliativní péči
 • Sociální práce a poradenství v paliativní péči
 • Paliativní péče v ordinaci praktického lékaře a ambulancích specialistů
 • Ambulantní a mobilní specializovaná paliativní péče
 • Hospicová péče ve zdravotnickém systému ČR
 • Paliativní péče v LDN a zařízeních sociální péče
 • Paliativní ošetřovatelství

Konference  je určena lékařům, sestrám, psychologům, sociálním pracovníkům i dalším odborníkům, kteří ve své práci přicházejí do kontaktu  s nevyléčitelně nemocnými pacienty.

Přílohy:
                  Program


Konference „Duchovní rozměr péče o umírající – přínosy a úskalí“ (Praha, 13. 10. 2016)

,

APPPAsociace poskytovatelů hospicové paliativní péče za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pořádá ve čtvrtek 13. 10. 2016 v Paláci Charitas na Karlově náměstí v Praze konferenci „Duchovní rozměr péče o umírající – přínosy a úskalí“.

V úvodu programu vystoupí se svými příspěvky zástupci MZd ČR, poté budou následovat odborné přednášky a setkání uzavře moderovaná diskuse s přednášejícími.

Konference je určena odborné veřejnosti ze všech typů zdravotních i sociálních zařízení, která pečují o umírající, i dalším zájemcům o tuto problematiku. Předpokládá se, že účast na konferenci bude pro odbornou veřejnost hodnocena akreditačními body – o jejich přidělení se v současné době jedná s Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester.

Více informací: Pozvánka, program
                            Přihláška 


Konference „Dříve vyslovená přání pacienta – jak je správně plnit?“ (Praha, 13. 10. 2016)

,

logo Cesta domůCesta domů, z. ú., pořádá ve čtvrtek 13. října 2016 od 14 hodin v Praze v prostorách Centra dohody na Hradčanském náměstí konferenci Dříve vyslovené přání pacienta – jak je správně plnit?“ S přednáškami vystoupí PhDr. Martin Loučka, Ph.D., MUDr. Jaromír Matějek, PhD. et ThD., JUDr. Helena Krejčíková, PhD. a MUDr. Irena Závadová.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 4 kredity.

Vstup volný.

Více informací: Pozvánka, program


XII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví (Velehrad, 2. 10. – 5. 10. 2016)

,

Velehrad 2014Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 2. 10. – 5. 10. 2016 ve Stojanově na Velehradě XII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.

Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma „Poslední věci člověka“ (vybrané kapitoly z thanatologie).

Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200,- Kč.

Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2016 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:

Program, Velehrad 2016
Harmonogram
Informace pro účastníky
Závazná-písemná-přihláška