Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem

,

V těcht podzimních dnech probíhá po celé České republice v knihovnách, kostelích a na řadě jiných místech představení knihy „Neboj se vrátit domů“, která zachycuje rozhovor Aleše Palána s Marií Svatošovou.

Řkf Ostrava – Zábřeh, Charita Ostava a KANK v ČR zvou 27. 11. 2018 na setkání s oběma autory do Pastoračního centra u kostela Sv. Ducha. Příloha: Ostrava, 27-11-2018

 


18. 10. Svátek sv. Lukáše, patrona lékařů

,

18. 10. je svátek sv. Lukáše, patrona lékařů. Na mnoha místech se již setkali lékaři a další pracovníci ve zdravotnictví, aby si připomenuli tohoto světce, nebo teprve se uskuteční různé akce. V předvečer svátku bude slavena mše sv. v FN Ostrava pomocným ostravským biskupem Martinem Davidem. Po jejím skončení se Otec biskup setká s lékaři a dalšími zaměstnanci této nemocnice, poté navštíví s nemocničními kaplany pacienty na vybraných odděleních. 

Příloha: Pozvánka, FN Ostrava

Promluva Dr. Ondřeje Doskočila, trvalého jáhna z Českých Budějovic:


Zobrazit celou aktualitu »Konference a workshop „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“ (Praha, 25. – 26. 10. 2018)

,

Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne 25.10.2018 konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupí i zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě Pam Schweitzer. V programu je zařazen workhop: Reminiscence v nemocnici (biografie jako zdroj v péči o pacienta).
Bližší informace, přihláška na konferenci: zde

Dne 26.10. 2018 je ve spolupráci s lektorkou Pam Schweitzer pořádán workshop: „Reminiscenční dílna – jak využít dramatizaci v reminiscenční práci“
Program a informace o registraci na workshop: zde