Konference „Sexuální zneužívání dětí – interdisciplinární pohled“ (Praha, 18. 1. 2017)

,

Nem pod PBoromeum zve na konferenci „Sexuální zneužívání dětí – interdisciplinární pohled“, která proběhne dne 18. ledna 2017 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Vlašská, 36). Přednášky přinesou specifický úhel pohledu na danou problematiku, konkrétní nabídku pomoci a možnosti či potřeby intenzivnější spolupráce.

Doba konání: 8.45 – 18.00 hod.
Konferenční poplatek: Kč 850 / Kč 970 (platba převodem / v hotovosti v den konání)
Přihlášení: http://www.nmskb.cz/vzdelavani/prihlaska

Přílohy:

Plakát
Program konference


Webinář Centra paliativní péče (Praha, 14. 12. 2016)

,

csCentrum paliativní péče pořádá dne 14. 12. 2016 další webinář: „Historie a současné fungování společnosti Chevra Kadiša“.  Téma představí Chaim Kočí, rituální správce Nového židovského hřbitova a Starého židovského hřbitova na Žižkově.  Bližší informace, přihlášení: http://paliativnicentrum.cz/cs/seminare/historie-a-soucasne-fungovani-spolecnosti-chevra-kadisa


Setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví (Olomouc, 12. 11. 2016)

,

hands-981400__180V sobotu 12. 11. 2016 pořádají Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Arcibiskupství olomoucké v Olomouci setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví a v sociálních službách.
Setkání zahájí cesta milosrdenství a mše sv., slavená v katedrále sv. Václava. Dopoledne v sálu kurie (Biskupské nám. 2) zazní přednášky MUDr. Mileny Bretšnajdrové, PhD.: Vybrané kapitoly z geriatrie.  Odpoledne pak svůj příspěvek přednese Mgr et Mgr. Lenka Javůrková: Psychické prožívání seniorů a geriatrických pacientů.
Podrobné informace o programu a přihlášení na setkání obsahují přílohy:
Setkání, program
Přihláška


Přednášky z XII. republikového setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.: Dříve vyslovená přání – právo + etika

Christliche Patientenvorsorge

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.: Smrt a umírání jako specifická zátěž v práci zdravotníků

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.: Komunikace

ThLic. Marek František Drábek, DiS.: Nemocniční kaplan tváří tvář smrti

 

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.: Zpráva ze 14. konzultace ENHCC