Konference „Péče o umírající v 21. století“ (Praha, 13. 10. 2018)

,
Česká společnost hospicové péče ČLS JEP, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska, za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pořádají mezinárodní odbornou konferenci "Péče o umírající v 21. století" s podtitulem "Hořet, ale nevyhořet aneb kde ostatní končí, hospice teprve začínají". Konference se koná 13. října 2018 v aule Vysoké školy ekonomické v Praze (Churchillovo nám., Praha 3). S příspěvky vystoupí mj. Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková PhD.et PhD. Konferenci moderují PhDr. Robert Huneš a MUDr. Marie Svatošová. Konference je zařazena do systému akreditací ČLK, ČAS s MPSV, účastníkům bude vydáváno osvědčení. Číslo akreditace: ČLK 0004/16/2006 – 6 kreditů. Přílohy: Přihláška, Pozvánka na konferenci    

X. celostátní konference paliativní medicíny (Praha, 5. – 6. 10. 2018)

,
  Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá X. celostátní konferenci paliativní medicíny, která tentokrát proběhne v Praze ve dnech 5. - 6. 10. 2018. Pro účastníky je připravený bohatý odborný i doprovodný program. Jeho součástí je také blok věnovaný kaplanské službě v rámci nemocniční paliativní péče. Přihlášky a více informací: https://ahou.cz/paliativnikonference  

XIV. podzimní republikové setkání nemocničních kaplanů (Velehrad, 1. – 4. 10. 2018)

,

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2018 ve Stojanově na Velehradě XIV. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách. Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Psychologie nemocného a psychohygiena nemocničního kaplana“. Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 500,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 250,- Kč. Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2018 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz Přílohy: Program 2018 Harmonogram 2018 Informace pro účastníky Závazná písemná přihláška

 

Seminář „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“ (Praha, 26. – 27. 10. 2018)

,
Edukační a formační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Boromeum, pořádá ve dnech 26. - 27. října 2018 seminář "Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby", který povede Mgr. Hana Vojtová. Vzdělávací akce je určena: lékřům, psychologům, psychoterapeutům, duchovním, nemocničním kaplanům aj. Cena: Kč 1850,- Přihlásit se můžete na: konference@nmskb.cz Příloha: Informace Více viz: www.nmskb.cz