Vernisáž výstavy fotografií „Být nablízku“ ze služby nemocničních kaplanů (Velehrad, 4. 7. 2018)

,
Vernisáž výstavy fotografií Filipa Fojtíka „BÝT NABLÍZKU“ věnované službě nemocničních kaplanů se koná ve středu 4. července 2018 v 15:15 hod. ve Stojanově gymnáziu na Velehradě.  Vernisáž je součástí prezentace Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR v rámci programu Dnů lidí dobré vůle (4. - 5. července 2018) na Velehradě.
Zobrazit celou aktualitu »

Konference „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“ (Praha, 25. 10. 2018)

,
Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne 25.10.2018 konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupí i zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě Pam Schweitzer. V programu je zařazen workhop: Reminiscence v nemocnici (biografie jako zdroj v péči o pacienta). Bližší informace, přihláška na konferenci: zde
Na akci vás upozorňujeme již nyní z důvodu výhodnějšího kurzovného (600 Kč) při přihlášení do 15. 7. 2018.

Další webináře Centra paliativní péče (15. 5., 21. 6. 2018)

,
Centrum paliativní péče pořádá před letními prázninami tyto webináře: 15. 5. Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly, lektorka: prim. MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů 21. 6. Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti, lektorka: Mgr. et Mgr. Margareta Johnová, psycholog, působí v organizaci Diabazis a FOD Klokánek Bližší informace o webinářích, možnost přihlášení: https://paliativnicentrum.cz/vzdelavani

Brno hostilo již 7. ročník jarního republikového setkání katolických nemocničních kaplanů

,
Na padesát nemocničních kaplanů zavítalo v pondělí 21. 5. 2018 do jihomoravské metropole v rámci jejich sedmého celorepublikového setkání. Nemocniční kaplani jsou církvemi pověřené a kvalifikované osoby, duchovní i laici, muži i ženy, které vykonávají  pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Sdružují se ve dvou profesních organizacích – Katolické asociaci nemocničních kaplanů a ekumenické Asociaci nemocničních kaplanů. V dopoledním programu se nemocniční kaplani pod vedením doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., psychiatra a psychoanalytika, který od roku 1990 rozvíjí a učí zdravotnickou etiku, v současné době na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zamýšleli nad úlohou emocí ve svém profesním životě a při poskytování pastorační péče pacientům. 
Zobrazit celou aktualitu »