CŽV kurzy (nejen) pro zdravotníky na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci

,
je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Zobrazit celou aktualitu »

Ohlédnutí za XIII. ročníkem podzimního setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,
Ve dnech 1. – 4. října 2017 proběhl na Velehradě již třináctý ročník podzimního republikového setkání nemocničních kaplanů, kterého se zúčastnilo také několik dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví. Stojanov přivítal celkem 73 účastníků. První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě-Zábřehu a kaplan Mobilního hospice Ondrášek. Ve svých promluvách hovořil o službě nemocničního kaplana, kdy každá laskavost nemocnému je službou přímo Kristu. Odborný program setkání byl věnován tématu „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“. Michal Umlauf moderoval práci ve skupinkách, které se zamýšlely nad otázkami: Co mi dává sílu ke službě nemocným? Co mě motivuje při práci s nemocnými? K čemu směřuje moje služba? Jak rozumím evangelizaci? V čem vnímám svou službu pomoci ke spáse? Na přednášku Marie Opatrné nazvanou „Vztah lékař – pacient na začátku 21. století a vliv kaplana na tento vztah“ navázala opět práce ve skupinkách, ve které se účastníci zabývali otázkami: Jakou formou/jakým způsobem spolupracuje nemocniční kaplan se zdravotníky? Jak hodnotí zkušenost z této spolupráce? Vidí možnosti jak spolupráci zlepšit, zefektivnit? Další přenášející (Daniel Žákovský a Leoš Zatloukal, P. Marek Jargus a Naděžda Špatenková) seznámili posluchače s různými přístupy a metodami (orientace na řešení problému, narativní a reminiscenční), které mohou využít při práci s nemocnými. Součástí setkání byla také valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, která se zvolila nový výbor a revizní komisi. Dalších pět let ve výboru bude pracovat Michal Hrnčiarik (předseda), P. Leo Zerhau (místopředseda), P. Václav Tomiczek (pokladník), Marta Hošťálková (sekretářka) a P. Damián Němec. Dalšího člena, Ondřeje Doskočila, pak jmenoval Mons. Jan Baxant, delegát KANK v ČR. Šestičlenný výbor se rozroste ještě o jednoho člena, kterého po další úvaze jmenuje otec biskup. Revizní komise bude pracovat ve složení: jáhen Miroslav Šot, P. Jan Fatka a Michal Umlauf. Bohu díky! Fotogalerie                                                    

Zobrazit celou aktualitu »

Nejmenší z nás. Konference o právní ochraně osob před narozením (Brno, 19. 10. 2017)

,
Šestý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2017 v Brně (místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, budova A, místnost A138). Registrace na konferenci: http://nejmensiznas.cz/?page_id=243
Přihlášené příspěvky: Radim Cigánek: Umělý potrat v trestním právu před rokem 1957; Jakub Valc: Právní status nascitura v kontextu divergence soukromoprávní a veřejnoprávní regulace; Tatiana Machalová: Kdo má právo rozhodovat o právu na život nenarozeného dítěte; Jan Petr Kosinka: Morální argumentace při posuzování přípustnosti obětování lidského života v situaci krajní nouze; Miroslav Kratochvíl: Dopad potratového zákona na obecné dobro spolčenosti; Jan Petr Kosinka: Právo na náhradu škody v kontextu kultury smrti; Miroslav Kratochvíl: Stejnopohlavní rodiče? – Analýza Nálezu Ústavního soudu ČR SP. ZN. I. ÚS 3226/16; Radim Ucháč: Právní možnosti napomáhající řešení prenatální infanticidy; Květoslav Šipr, Helena Šiprová: Asistovaná reprodukce a život embrya; Ludmila Lázničková: Šedesát let legalizace potratů, důsledky a výhledy;

Kurz „Nemocniční kaplan“ na TF JČU v Českých Budějovicích

,
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevírá druhý ročník kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz je určen primárně osobám pracujícím na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických či sociálních službách, je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního kaplana, kteří jsou schopni svůj vážný zájem prokázat doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC, s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.
Kurz je vytvořen a realizován Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s dalšími partnery.
Rozsah kurzu: 96 výukových hodin + odborná praxe (40 hodin)
Kurz začíná 18. 11. 2017 v budově Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice.
Cena: 5000Kč
Přihlásit se můžete osobně u Mgr. Leony Šťastné, kancelář č. 211 (2. patro - děkanát), nebo e-mailem na adrese: stastl00@tf.jcu.cz. Přihlášky přijímáme do 10. 11. 2017.
Příloha: Pozvánka