Konference „Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?“ (Ostrava, 26. 11. 2019)

,

Odborná konference je zaměřena tak, aby zahrnovala celostní a především lidský pohled na práci zdravotnických pracovníků na odděleních různého typu. Uvítáme zkušenosti z praxe, problematiku práce s klienty, ale i pozitivní stránky kontaktu s nemocným. Cílem je pomocí kazuistik ukázat, zda je respektována lidská důstojnost nemocného člověka, jaké situace v péči o klienta mohou nastat, jaká jsou možná řešení. Nejde jen o pacienty s onkologickou diagnózou, ale o všechny pacienty, kteří onemocní chronickou chorobou, která významně zasáhne do jejich života a života jejich blízkých.

Konference je určena pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, dětské sestry, zdravotně-sociální zdravotníky, nutriční terapeuty a odborné učitelky vzdělávacích institucí, které se podílejí na vzdělávání pracovníků nelékařských profesí, pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Pořadatelé: SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o. a OVAHELP 

Datum konání: 26. listopadu 2019

Místo konání: Budova Vyšší odborné školy sociální, přednáškový sál, Zelená 40A, Ostrava

Přihláška: zde

Účastnický poplatek400,- Kč   (v ceně certifikát, občerstvení), uhraďte nejpozději do 20.11.2019 na účet: 71633761/0100, variabilní symbol: 44444, specifický symbol = datum narození ve tvaru ddmmrr


Ohlédnutí za XV. ročníkem republikového setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,

XV. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ,
které proběhlo na Velehradě ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2019, mělo hlavní téma „Paliativní péče v nemocnici“.
Přibližně 90 účastníků setkání prožilo opravdu intenzivní čas zahájený duchovní obnovou
vedenou P. Mgr. Pavlem Rouskem. A protože je toto setkání tradičně formačně vzdělávací,
následoval odborný program. Účastníci vyslechli tři velmi hodnotné přednášky na tato
témata: Bolest, utrpení a smrt, Multidisciplinární tým v paliativní péči a Specifika komunikace
v paliativní péči. Dále si mohli vybrat z bohaté nabídky workshopů. Měli prostor diskutovat
s přednášejícími o tématech, která je zajímají. Ve volném čase se nemocniční kaplani mohli
sdílet a předávat si navzájem své zkušenosti a samozřejmě využili kapli na Stojanově ke
společné i osobní modlitbě. Atmosféra setkání byla vstřícná a radostná. Je povzbudivé vidět, že
nemocničních kaplanů rok od roku přibývá, je to pro naše zdravotnictví dobrá zpráva.

Fotogalerie

 Výstava fotografií nemocničních kaplanů „Být nablízku“ v nemocnicích ve Zlínském kraji

,

Zveme vás na putovní výstavu fotografií s názvem „Být nablízku“ věnovanou službě nemocničních kaplanů.

Kdy a kde můžete výstavu shlédnout:

· 26. 9. – 16. 10. 2019 Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Pavilon 21

· 17. 10. – 6. 11. 2019 Kroměřížská nemocnice, Pavilon A – přízemí

· 7. 11. – 27. 11. 2019 Uherskohradišťská nemocnice, Centrální objekt, galerie

· 28. 11. – 18. 12. 2019 Vsetínská nemocnice, Interní pavilon, přízemí

Vernisáž výstavy v každé nemocnici proběhne vždy 1. den výstavy od 14:00 hodin.

Výstavu pořádají: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci

s Fakultní nemocnicí Olomouc, Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR, Obchodní akademií

a Jazykovou školou Přerov

Výstava představuje kolekci 24 černobílých snímků, které přibližují práci nemocničních kaplanů: Zachycují jejich empatické naslouchání a snahu porozumět pacientům, ohleduplnost a takt, úctu a respekt k prožívání nemocných. Přibližují je jako průvodce nemocných v úzkostech, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek „Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí“ (2010) a za soubor „Stáří“ (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor „Boží služebníci“.

Od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.