Webináře Centra paliativní péče (22. 6., 20. 7., 24. 8. 2016)

,

csCentrum paliativní péče pořádá další webináře:

22. 6. Komplexní péče o pacienty s amyotrofickou laterální sklérozou, přednášející: MUDr. Lucia Baránková, PhD., Mgr. Eva Baborová

20. 7. Specifika dobrovolnické práce a její koordinace v mobilním hospici, lektorka: Mgr. Juliana Bindasová

24. 8. Sexualita onkologicky nemocných, přednášející: MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Záznamy všech minulých seminářů jsou již zpřístupněny.

Bližší informace na http://paliativnicentrum.cz/cs/seminare


Kurz celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“ v Českých Budějovicích

,

TF_JU_RGB_POSITIVEKurz CŽV „Nemocniční kaplan“ je vytvořen a realizován Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s lékaři Nemocnice České Budějovice, a.s., dále Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích a Onkologickou klinikou VFN a a 1. LF UK v Praze a dalšími zařízeními v Jihočeském kraji (mobilní hospic v Táboře, Třeboni a Jihlavě, nemocnice Jindřichův Hradec, Český Krumlov a další) a ZSF JU.

Kurz je určen primárně osobám pracujícím na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických či sociálních službách, je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního kaplana, kteří jsou schopni svůj vážný zájem prokázat doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC, s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.

Předpoklady uchazeče pro přijetí do kurzu: Spolu s přihláškou zašlou zájemci také prostou kopii bakalářského či magisterského diplomu, osvědčujícího jejich teologické vzdělání.    

Obsah a výukové cíle kurz: Kurz sestává z části teoretické a praktické. V teoretické části je rozdělen do sedmi bloků: filosofická a teologická antropologie; religionistika;  bioetika – lékařská a zdravotnická etika; pastorace; psychologie, zdravotnická péče; komunikace v obtížných a krizových situacích. Praktický blok je věnován odborné praxi I a II v celkové délce 4 týdnů.

Výuka bude zahájena 1. října 2016 a ukončena 27. května 2017.

Rozsah kurzu: Kurz je organizován jako dvousemestrální v kombinované formě, sestává z 12 jednodenních sobotních setkání s celkovým počtem výukových hodin 96 + 4 týdnů odborné praxe.

Cena kurzu: Cena kurzu je 4.000,-Kč celkem (tj. 2.000,-Kč ZS + 2.000,-Kč LS); celkovou částku lze rozdělit do deseti splátek à 400,- Kč.

Přílohy:

Informace o kurzu

Přihláška


Seminář „Nemocniční kaplanství“ (Hradec Králové, 4. 6. 2016)

,

0 Úvod IMG_0002Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Diecézní teologický institut v Hradci Králové Vás srdečně zvou na seminář „Nemocniční kaplanství“, který se uskuteční v sobotu 4. června 2016 v Novém Adalbertinu  v Hradci Králové. Je určen pro kněze, jáhny, katechety, pastorační asistenty, zdravotní sestry, lékaře a vedení nemocnic.

Příloha: Pozvání


VI. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 4. 6. 2016)

,

SONY DSCLékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se v sobotu 4. června 2016 uskuteční na Svatém Hostýně.

Mši svaté od 10.15 hod. bude předsedat P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., který po jejím skončení přednese přednášku, věnovanou hlavním tématům encykliky papeže Františka „Laudato si“. V 13 hod. následuje svátostné požehnání a po jeho skončení pobožnost Cesty světla.

Příloha: Pozvání na pouť 2016