Oslavy 100 let kostela sv. Václava v Psychiatrické nemocnici v Praze-Bohnicích (1. – 3. 11. 2019)

,

Ve dnech 1. – 3. listopadu 2019 se konají oslavy 100 let od posvěcení kostela sv. Václava v Psychiatrické nemocnici v Praze-Bohnicích.

Slavnostní dny zahájí 1. listopadu v 19 hodin koncert Českých madrigalistů a jejich hostů.

O den později, 2. listopadu, od 9 hod. do 13 hod. proběhne konference k uvedení nové knihy „Existenciální hagiografie“.

Celý program vyvrcholí mší sv., kterou 3. listopadu v 10 hod. bude celebrovat Mons. Charles Daniel Balvo, papežský nuncius v ČR.

Přílohy:
Program oslav
Koncert 1. 11. 2019
Konference 2. 11. 2019


Konference „Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?“ (Ostrava, 26. 11. 2019)

,

Odborná konference je zaměřena tak, aby zahrnovala celostní a především lidský pohled na práci zdravotnických pracovníků na odděleních různého typu. Uvítáme zkušenosti z praxe, problematiku práce s klienty, ale i pozitivní stránky kontaktu s nemocným. Cílem je pomocí kazuistik ukázat, zda je respektována lidská důstojnost nemocného člověka, jaké situace v péči o klienta mohou nastat, jaká jsou možná řešení. Nejde jen o pacienty s onkologickou diagnózou, ale o všechny pacienty, kteří onemocní chronickou chorobou, která významně zasáhne do jejich života a života jejich blízkých.

Konference je určena pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, dětské sestry, zdravotně-sociální zdravotníky, nutriční terapeuty a odborné učitelky vzdělávacích institucí, které se podílejí na vzdělávání pracovníků nelékařských profesí, pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Pořadatelé: SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o. a OVAHELP 

Datum konání: 26. listopadu 2019

Místo konání: Budova Vyšší odborné školy sociální, přednáškový sál, Zelená 40A, Ostrava

Přihláška: zde

Účastnický poplatek400,- Kč   (v ceně certifikát, občerstvení), uhraďte nejpozději do 20.11.2019 na účet: 71633761/0100, variabilní symbol: 44444, specifický symbol = datum narození ve tvaru ddmmrr


Ohlédnutí za XV. ročníkem republikového setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,

XV. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ,
které proběhlo na Velehradě ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2019, mělo hlavní téma „Paliativní péče v nemocnici“.
Přibližně 90 účastníků setkání prožilo opravdu intenzivní čas zahájený duchovní obnovou
vedenou P. Mgr. Pavlem Rouskem. A protože je toto setkání tradičně formačně vzdělávací,
následoval odborný program. Účastníci vyslechli tři velmi hodnotné přednášky na tato
témata: Bolest, utrpení a smrt, Multidisciplinární tým v paliativní péči a Specifika komunikace
v paliativní péči. Dále si mohli vybrat z bohaté nabídky workshopů. Měli prostor diskutovat
s přednášejícími o tématech, která je zajímají. Ve volném čase se nemocniční kaplani mohli
sdílet a předávat si navzájem své zkušenosti a samozřejmě využili kapli na Stojanově ke
společné i osobní modlitbě. Atmosféra setkání byla vstřícná a radostná. Je povzbudivé vidět, že
nemocničních kaplanů rok od roku přibývá, je to pro naše zdravotnictví dobrá zpráva.

Fotogalerie