Konferencia “ Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? “ (Martin, 7. 4. 2018)

,
Milí priatelia! Pozývame Vás na XIII. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa uskutoční dňa 7. apríla 2018 v Martine na tému: " Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? “.  Konferencia sa začína sv. omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole a pokračuje od 9.30 hod. spoločným programom vo veľkej zasadačke mestského úradu, ul. Vajanského 1. Účastnícky poplatok - 12€ (platí sa na mieste pri prezentácii). Ranné občerstvenie a obed zabezpečený. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25. marca 2018 na:  e-mail:  mariakocis22@gmail.com mobil:   0905/502 018 Program+XIII.+konferencie+KvDN+7.4.2018+v+Martine Tešíme sa na spoločné stretnutie a nech Vám Pán žehná! Za organizačný výbor MUDr. Mária Kočišová


XXVI. Světový den nemocných v českých a moravských diecézích (11. února 2018)

,
V den liturgické památky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev připomíná Světový den nemocných. Tento den ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. U příležitosti letošního dvacátého šestého ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají. A vybízí je k meditaci nad slovy Ježíše Krista na kříži a nad úkonem svěření Matky Boží Panny Marie apoštolu Janovi: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27) V Arcidiecézi olomoucké Během února proběhne v olomoucké arcidiecézi několik akcí k připomenutí tohoto dne: Ve středu 7. února 2018 odpoledne zavítá olomoucký světící biskup Mons. Antonín Basler do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví zde nemocné. Téhož dne v 18 hodin se setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše svaté v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Součástí večera bude i diskuze nad vybranými tématy z etiky a komunikace ve zdravotnictví. Dne 8. února v 16.00 hod. bude v Uherskohradišťské nemocnici sloužit mši sv. P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM, tamní nemocniční kaplan. Pro zájemce se pak téhož dne od 19.30 hod. uskuteční krátká pouť s modlitbou křížové cesty. Začátek putování je u Slovackého divadla a konec u kaple sv. Rocha. Po skončení pobožnosti jsou účastníci zváni k přátelskému posezení do sklípku U lisu. V pátek 9. února odpoledne navštíví Vojenskou nemocnici v Olomouci olomoucký pomocný biskupa Mons. Josef Nuzík. Pozdraví se s managementem zdravotnického zařízení a poté se vydá na návštěvy pacientů na vybraných odděleních. V 16.45 bude sloužit mši sv. v přilehlém kostele sv. Štěpána za všechny nemocné a zaměstnance této nemocnice. Ve Vsetínské nemocnici se uskuteční mše sv. v neděli 11. února v 16.00 hod. Bude obětována za pacienty a personál v nemocnici. K účasti na ní jsou zváni rovněž příbuzní nemocných. Večer v 19 hod. pak proběhne v pastoračním centru setkání lékařů, zdravotníků, akolytů, kteří přinášejí sv. přijímání nemocným, nemocničních kaplanů s panem děkanem Fr. Králem a P. Františkem Pěnčíkem. V rámci duchovní přípravy na 26. Světový den nemocných se od 2. února každý den po mši sv. ve farním kostele modlí novéna za nemocné k Panně Marii Lurdské Možnost prožít společně mši svatou budou mít pracovníci ve zdravotnictví a pacienti také v dalších nemocnicích:
  1. února, 15.30 hod.: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
  2. února, 14.30 hod.: Nemocnice Přerov
  3. února, 15.00 hod.: Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod
V Diecézi královéhradecké V pondělí 12. února 2018 do Fakultní nemocnice Hradec Králové zavítá královéhradecký biskup Jan Vokál. Navštíví dětskou kliniku, na které se setká s pacienty i personálem. V 15.45 hod. bude sloužit mši sv. pro nemocné i zaměstnance nemocnice. Po jejím skončení proběhne setkání lékařů a zdravotníků s ředitelem FN, při kterém Mgr. Pavlína Chmelíková představí Středisko rané péče Sluníčko. V Diecézi brněnské V sobotu 10. února 2018 od 14.30 hodin proběhne pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně (Pekařská ulice). Bohoslužbu při příležitosti letošního Světového dne nemocných bude sloužit P. Jakub Tůma, farní vikář z Římskokatolické farnosti u sv. Tomáše v Brně. Bohoslužbu doprovodí zpěvem sbor ze Starého Brna pod vedením Jiřího Langa. V Arcidiecézi pražské ke Světovému dni nemocných se uskuteční mimo jiné tyto akce: Neděle 11. února 2018 v 10.00 hod. Psychiatrická nemocnice Bohnice, kostel sv. Václava: mši svatou slouží biskup Mons. Karel Herbst, připomene také čtvrtstoletí od znovuvysvěcení kostela. Neděle 11. února 2018 v 15.00 hod. Fakultní nemocnice Motol, Prostor ticha  - Modrý pavilón, část pro dospělé: mši svatou slouží generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, koncelebrovat bude nemocniční kaplan o. Štěpán Faber. Po mši se uskuteční setkání s nemocnými a personálem.   Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Nemocnice pod Petřínem Praha Malá Strana: mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského celebruje biskup Mons. Karel Herbst. Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice: mši svatou celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D. Následuje návštěva oddělení válečných veteránů. Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Thomayerova nemocnice v Praze: mši svatou bude v nemocniční kapli sloužit strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Při bohoslužbě mohou nemocní i senioři přijmout svátost nemocných. Zájemci o ni ať se předem připraví přijetím svátosti smíření a přihlásí se Mgr. Doubravce Vokáčové do 9. února na telefon: 775 137 869 nebo e-mail: duchovnipece@ftn.cz. Po mši následuje neformální setkání v prostorách nemocniční kavárny. Srdečně zve Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel Thomayerovy nemocnice. Pondělí 12. února 2018 od 13.00 hod. Oblastní nemocnice Příbram, v Areálu 1, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 1: setkání s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským, za účasti Ing. Gabriela Kovácse, náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí a evropských fondů, a JUDr. Roberta Bezděka, člena rady Středočeského kraje. Srdečně zve MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram. Program: 13:00 – setkání s vedením nemocnice 13:30 – setkání se zaměstnanci nemocnice 14:00 – požehnání lůžkové jednotky pro paliativní péči 14:30 – mše svatá v přednáškovém sále nemocnice sloužená kardinálem Dominikem Dukou

Konference „Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici“ (Brno, 17. 3. 2018)

,
Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno, Konvent sester Alžbětinek a Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pořádají již patnáctý ročník konference "Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici", která proběhne v sobotu 17. března 2018 v Brně v sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7). Program začíná v 8 h mší svatou. Dopolední blok přednášek je věnován tématu "Zdravotník a jeho rodina", odpolední část se bude zabývat duchovními kořeny zdravotnické služby. Se svými příspěvky vystoupí mj. Mons. Aleš Opatrný, MUDr. Ludmila Bartůšková a Mons. Antonín Basler. Účastnický poplatek: 450 Kč Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, pracovištěm a funkcí je třeba zaslat do 4. března 2018 na e-mail: krestan.konference@gmail.com Příloha: