Konference „Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici XIV“ (Brno, 1. 4. 2017)

,

LogoBiskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno (Bohunice), Konvent sester Alžbětinek Brno a Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pořádají dne 1. dubna 2017 v Brně (sál Milosrdných bratří, Vídeňská, 7) již XIV. ročník konference „Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici“.

Dopolední blok přednášek je věnován otázkám modliteb za uzdravení v nemocnici. Odpolední blok patří tématu: Srdce zdravotníka.

Příloha: Program, 2017

 


Konference “Zomieranie v nemocnici – systém verzus človek“ (Martin, 22. 4. 2017)

,

21 IMG_2371Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska v  spolupráci  s Duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia usporadúvajú XII. KONFERENCIUKRESŤAN V  DNEŠNEJ  NEMOCNICI“ na téma: “Zomieranie v nemocnici – systém verzus človek “.

Dátum konania: 22. apríla  2017
Miesto konania : Mestský úrad Martin, veľká zasadačka, Námestie S. H. Vajanského 1

Účastnícky poplatok:   12 € /platí sa na mieste pri prezentácii/
Ranné občerstvenie a obed zabezpečený.
Možnosť ubytovania:  
Ubytovacie zariadenie, ul. Jesenského 25, Martin, č.t.: 043/4203 585 – vrátnica,
č.t.: 043/4203 584  – vedúca alebo mailová adresa:  uz@unm.sk
Prihlásiť sa na ubytovanie je nutné najneskôr týždeň pred konferenciou  – cena  8.50  €/noc.

Prihlásenie  účastníkov na konferenciu je najneskôr do 9. apríla 2017

Příloha: Program XII. ročníku konference pro zdravotníky


Slavení XXV. Světového dne nemocných v jednotlivých diecézích

,

stature-1525517__340V den liturgické památky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev připomíná Světový den nemocných. Jeho slavení ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. U příležitosti letošního dvacátého pátého ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají. Během února proběhne řada akcí k připomenutí XXV. Světového dne nemocných.

Brno: Pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel proběhne v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně v sobotu 11. února 2017 od 14.30 hodin. Mši svatou bude sloužit P. Ladislav Nosek, SJ.

Hradec Králové: Při příležitosti Dne nemocných navštíví ve čtvrtek 9. 2. 2017 Fakultní nemocnici Hradec Králové Mons. Jan Vokál.

Program setkání:

  • 14:00 – návštěva Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, setkání s nemocnými a zaměstnanci
  • 15:45 – mše svatá v posluchárně Onkologického pavilonu (budova č. 23, 2. podlaží)
  • 16:45 – setkání se zaměstnanci Fakultní nemocnice za účasti ředitele FN HK (budova č. 23, 2. podlaží)

Hostem setkání: doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D. vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií UHK

Téma setkání: Život faráře Josefa Toufara a české dějiny 20. století 

Římskokatolická farnost Kutná Hora srdečně zve v pátek 10. 2. na mši svatou ke Světovému dni nemocných. Mše svatá v 18 hodin bude sloužena za všechny nemocné ve městě a za ty, kdo se o ně starají.

Přímo v Den nemocných v sobotu 11. 2. 2017 bude v kapli na vrchlabské římskokatolické faře slavena v 17 hodin mše svatá pro nemocné a seniory s udílením svátosti pomazání nemocných.

Olomouc: Ve čtvrtek 9. 2. 2017 večer v 18 hod. se Mons. Josef Hrdlička, olomoucký světící biskup, setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše sv. v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Součástí večera bude i přednáška ThLic. Michala Umlaufa: Uzdravující Boží slovo. V pondělí 13. 2. odpoledne zavítá olomoucký arcibiskup Jan Graubner do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví nemocné.

Také v mnoha dalších nemocnicích a domovech pro seniory, ve farnostech v Arcidiecézi olomoucké mají možnost pracovníci ve zdravotnictví a pacienti prožít společně mši sv. a nemocní mohou přijmout svátost pomazání nemocných:

9. 2.  15.00 hod. Nemocnice Přerov

9. 2.  15.30 hod. Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

10. 2.  9.00 hod. Centrum pro seniory v Holešově

11. 2. 18.00 hod. kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci

Příloha: Poselství papeže Františka k XXV. Světovému dni nemocných


Vánoční a novoroční přání 2016/17

,

hands-105455__340Setkání s Ježíšem Kristem v člověku,
nové objevení vlastní důstojnosti Božího dítěte,
prožití obdarování Boží láskou
a její předávání v jednání s druhými

přeje
k Vánocům i do všech dnů roku 2017
za Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR

Michal Hrnčiarik
Marta Hošťálková

Příloha: Vánoce 2016, PF 2017