18. 10. Svátek sv. Lukáše, patrona lékařů

,

18. 10. je svátek sv. Lukáše, patrona lékařů. Na mnoha místech se již setkali lékaři a další pracovníci ve zdravotnictví, aby si připomenuli tohoto světce, nebo teprve se uskuteční různé akce. V předvečer svátku bude slavena mše sv. v FN Ostrava pomocným ostravským biskupem Martinem Davidem. Po jejím skončení se Otec biskup setká s lékaři a dalšími zaměstnanci této nemocnice, poté navštíví s nemocničními kaplany pacienty na vybraných odděleních. 

Příloha: Pozvánka, FN Ostrava

Promluva Dr. Ondřeje Doskočila, trvalého jáhna z Českých Budějovic:

Na 18. října připadá svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů. Jako lékaře jej výslovně zmiňuje sv. Pavel v listru Kolosanům (Kol 4, 13) a jako lékaře s brašnou s lékařskými nástroji jej zachycuje i freska v římských katakombách. V úryvku Lukášova evangelia o vyslání dvaasedmdesáti učedníků (Lk 10, 1-9), který se při dnešním svátku čte, stojí: „Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ … uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’“ V souvislosti s tímto úryvkem můžeme vzpomenout na jiného lékaře, slavného Hippokrata, v jehož přísaze čteme: „Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu“. Hippokratovský lékař přichází do domu nemocného s dobrým úmyslem, chce léčit a neškodit. Ježíšův učedník taktéž vstupuje do domu a přináší uzdravení, k tomu však přináší Kristův pokoj a zvěstuje Boží království. Tato starost o spásu člověka neumenšuje zájem o jeho fyzickou stránku a tělesné uzdravení. Vždyť i Ježíš „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“ (Mt 4, 23). Ježíš fyzické bolesti, nemoci a utrpení nijak neignoruje, neříká, že je to jen tělo , které je jen jakýmsi obtížným apendixem duše, ale uzdravuje celého člověka tím, že mu přináší spásu, někdy doprovázenou fyzickým uzdravením jako znamením, často však i navzdory našemu fyzickému neduhu. Medicína by neměla mít ambici člověka spasit, není přes všechny nepopiratelné úspěchy všemocná, nepřináší skrze fyzické uzdravení a prodloužení života člověku spásu. Všechno lidské léčení je jen částečné ve srovnání s plným zdravím, které dává Bůh. Medicus curat, Deus sanat – Lékař léčí, Bůh uzdravuje. Přesto i naše částečné léčení, pokud zmírňuje utrpení a zkvalitňuje lidský život, je v souladu s Božím plánem a má smysl. A o to větší, když věnujeme pozornost nejen tělu, ale i duchu a duši. Ať k tomu našim dnešním lékařkám a lékařům napomáhá přímluva jejich patrona lékaře Lukáše u Boha, který jediný je dárcem úplného uzdravení a od něhož též smíme doufat nejen spásy duše, ale i vzkříšení našeho smrtelného těla.

 Konference a workshop „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“ (Praha, 25. – 26. 10. 2018)

,

Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne 25.10.2018 konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupí i zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě Pam Schweitzer. V programu je zařazen workhop: Reminiscence v nemocnici (biografie jako zdroj v péči o pacienta).
Bližší informace, přihláška na konferenci: zde

Dne 26.10. 2018 je ve spolupráci s lektorkou Pam Schweitzer pořádán workshop: „Reminiscenční dílna – jak využít dramatizaci v reminiscenční práci“
Program a informace o registraci na workshop: zde


Konference „10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol 2008 – 2018“ (Praha, 25. – 26. 10. 2018)

,

Centrum psychosociální a spirituální péče FN Motol v Praze pořádá dne 25. – 26. října 2018 odbornou konferenci a seminář na téma „10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol“. Cílem konference je reflexe způsobu poskytování spirituální péče, ohlédnuti a současně i vize spirituální péče v Motole s ohledem na bio-psycho-sociální potřeby jedince.

Přílohy:
Program konference a semináře
Přihláška, konference 2018