Vánoční přání 2018

,

Bůh, který je do nás zamilovaný, nás přitahuje něhou,
když se jako chudý a slabý
rodí mezi námi jako jeden z nás.
Vstupuje do života, aby nám daroval svou lásku. (Papež František)

Kéž je v nás pokora narozeného Ježíše Krista
ve službě Jeho maličkým, nemocným.

Kéž se stáváme darem jeden pro druhého…

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků,
Boží požehnání v novém roce 2019

přejí a vyprošují

Michal Hrnčiarik
Marta Hošťálková

Příloha: Vánoční přání 2018


Zapalme svíčku 2018

,

Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

1) Akce „Zapalme svíčku 2018“ zesnulým dětem proběhne v neděli 9. prosince 2018. I letošní, již osmý ročník, pořádá Dlouhá cesta.

Informace o aktivitách, které u příležitosti tohoto dne se uskuteční, naleznete na: http://www.dlouhacesta.cz/zapalme-svicku/

2) Poslední webinář Centra paliativní péče v tomto roce je věnován prezentaci činnosti organizace Dlouhá cesta a je možné ho sledovat v úterý 18. 12. 2018 od 16.00 hod. na: https://paliativnicentrum.cz/webinare/predstaveni-organizace-dlouha-cesta

 


Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem

,

V těcht podzimních dnech probíhá po celé České republice v knihovnách, kostelích a na řadě jiných místech představení knihy „Neboj se vrátit domů“, která zachycuje rozhovor Aleše Palána s Marií Svatošovou.

Řkf Ostrava – Zábřeh, Charita Ostava a KANK v ČR zvou 27. 11. 2018 na setkání s oběma autory do Pastoračního centra u kostela Sv. Ducha. Příloha: Ostrava, 27-11-2018

 


18. 10. Svátek sv. Lukáše, patrona lékařů

,

18. 10. je svátek sv. Lukáše, patrona lékařů. Na mnoha místech se již setkali lékaři a další pracovníci ve zdravotnictví, aby si připomenuli tohoto světce, nebo teprve se uskuteční různé akce. V předvečer svátku bude slavena mše sv. v FN Ostrava pomocným ostravským biskupem Martinem Davidem. Po jejím skončení se Otec biskup setká s lékaři a dalšími zaměstnanci této nemocnice, poté navštíví s nemocničními kaplany pacienty na vybraných odděleních. 

Příloha: Pozvánka, FN Ostrava

Promluva Dr. Ondřeje Doskočila, trvalého jáhna z Českých Budějovic:


Zobrazit celou aktualitu »