Vernisáž výstavy fotografií „Být nablízku“ ze služby nemocničních kaplanů (Velehrad, 4. 7. 2018)

,
Vernisáž výstavy fotografií Filipa Fojtíka „BÝT NABLÍZKU“ věnované službě nemocničních kaplanů se koná ve středu 4. července 2018 v 15:15 hod. ve Stojanově gymnáziu na Velehradě.  Vernisáž je součástí prezentace Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR v rámci programu Dnů lidí dobré vůle (4. - 5. července 2018) na Velehradě. Zobrazit celou aktualitu »

Konference „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“ (Praha, 25. 10. 2018)

,
Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne 25.10.2018 konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupí i zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě Pam Schweitzer. V programu je zařazen workhop: Reminiscence v nemocnici (biografie jako zdroj v péči o pacienta). Bližší informace, přihláška na konferenci: zde
Na akci vás upozorňujeme již nyní z důvodu výhodnějšího kurzovného (600 Kč) při přihlášení do 15. 7. 2018.

Další webináře Centra paliativní péče (15. 5., 21. 6. 2018)

,
Centrum paliativní péče pořádá před letními prázninami tyto webináře: 15. 5. Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly, lektorka: prim. MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů 21. 6. Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti, lektorka: Mgr. et Mgr. Margareta Johnová, psycholog, působí v organizaci Diabazis a FOD Klokánek Bližší informace o webinářích, možnost přihlášení: https://paliativnicentrum.cz/vzdelavani

Brno hostilo již 7. ročník jarního republikového setkání katolických nemocničních kaplanů

,
Na padesát nemocničních kaplanů zavítalo v pondělí 21. 5. 2018 do jihomoravské metropole v rámci jejich sedmého celorepublikového setkání. Nemocniční kaplani jsou církvemi pověřené a kvalifikované osoby, duchovní i laici, muži i ženy, které vykonávají  pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Sdružují se ve dvou profesních organizacích – Katolické asociaci nemocničních kaplanů a ekumenické Asociaci nemocničních kaplanů. V dopoledním programu se nemocniční kaplani pod vedením doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., psychiatra a psychoanalytika, který od roku 1990 rozvíjí a učí zdravotnickou etiku, v současné době na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zamýšleli nad úlohou emocí ve svém profesním životě a při poskytování pastorační péče pacientům.  Zobrazit celou aktualitu »

13. 5. Den matek

,
Vážené a milé kolegyně, u příležitosti Dne matek děkujeme vám všem za duchovní mateřství k pacientům a všem potřebným, kterým sloužíte ve zdravotnictví či jinde. Děkujeme, že s citlivostí, laskavostí a obětavostí pečujete o „maličké“ – nemocné a umírající, dáváte jim svou přítomností zakoušet Boží blízkost, četbou Božího slova přinášíte jim útěchu v bolestech, rozdáváním Eucharistie se podílíte na jejich růstu v duchovním životě, doprovázením jste s nimi na jejich křížové cestě a přispíváte tak k nesení a přijetí jejich utrpení, až k sjednocení s Bohem – Láskou ve smrti. S velkými díky Bohu za každou z vás Michal Hrnčiarik a P. Leo Zerhau Příloha: Přání ke Dnu matek

12. 5. Mezinárodní den sester

,
Hrdinství není jen něco velkého vykonat, ale i to, když věrně a vytrvale konáme svou službu každý den. (Jaroslav Šturma) Milé sestry, děkujeme vám za vaši obětavost, laskavost, pozornost a trpělivost v péči o nemocné. Jste skutečnými hrdinkami lidství a služby člověku. Velmi si vážíme i vaší spolupráce s námi. S úctou a vděčností nemocniční kaplani Příloha:Přání k 12. 5.

Pěší pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Provodov, 20. 5. 2018)

,
V neděli 20. 5. 2018 se uskuteční pouť lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví na Provodově. Sraz účastníků je ve 12 hod. v Kudlově na točně, odtud půjdeme pěšky na poutní místo. Poutní mše svatá bude v 14:30 hod. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Marek Orko Vácha, PhD. Po jejím skočení následuje beseda v blízké restauraci. Příloha: Pouť, Provodov 2018

VIII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 9. 6. 2018)

,
V sobotu 9. 6. 2018 se uskuteční již VIII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatém Hostýnku. Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit Mons. Mgr. Martin David, ostravsko-opavský světící biskup. Po jejím skončení bude následovat pobožnost Cesta světla, kterou povede Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Setkání uzavře koncert duchovní hudby v provedení Chrámového sboru z Lubiny. Příloha: Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, Svatý Hostýn 2018

VII. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů (Brno, 21. května 2018)

,
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství brněnského pořádají v Brně v pondělí 21. května 2018 již VII. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů. Dopoledne se svým příspěvkem "Nemocniční kaplan a emoce" vystoupí Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Odpoledne bude patřit informacím výboru KANK v ČR, aktualitám z jednotlivých diecézí a bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla. Přihlášky zasílejte do 10. května 2018 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz. Účastnický poplatek: 200 Kč (včetně oběda). Příloha: Závazná-písemná-přihláškaProgram, Brno 2018  

Cyklus besed „Bez obav“ na aktuální sociální témata (Radio Proglas, duben 2018)

,
V měsíci dubnu pořádá Radio Proglas ve spolupráci s Kavárnou Öde (Hrnčířská 12, Olomouc) od 19. hodiny cyklus besed "Bez obav" - "Cesty k bídě" na aktuální sociální témata: 9. 4. Dluhy 16. 4. Rozvod 23. 4. Opuštěnost 30. 4. Závislosti Nad uvedenými otázkami se budou zamýšlet mj. tito odborníci: Karel Nešpor, psychiatr; Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor; Karel Kosina, ředitel Hospice sv. Alžběty v Brně a další. Diskuzi moderuje Marek Chvátal. Záznam besedy naladíte na Radiu Proglas vždy následující čtvrtek v 9. 30 hod. Více informací: http://www.facebook.com/studioradim