VII. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů (Brno, 21. května 2018)

,
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství brněnského pořádají v Brně v pondělí 21. května 2018 již VII. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů. Dopoledne se svým příspěvkem "Nemocniční kaplan a emoce" vystoupí Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Odpoledne bude patřit informacím výboru KANK v ČR, aktualitám z jednotlivých diecézí a bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla. Přihlášky zasílejte do 10. května 2018 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz. Účastnický poplatek: 200 Kč (včetně oběda). Příloha: Závazná-písemná-přihláškaProgram, Brno 2018  

Cyklus besed „Bez obav“ na aktuální sociální témata (Radio Proglas, duben 2018)

,
V měsíci dubnu pořádá Radio Proglas ve spolupráci s Kavárnou Öde (Hrnčířská 12, Olomouc) od 19. hodiny cyklus besed "Bez obav" - "Cesty k bídě" na aktuální sociální témata: 9. 4. Dluhy 16. 4. Rozvod 23. 4. Opuštěnost 30. 4. Závislosti Nad uvedenými otázkami se budou zamýšlet mj. tito odborníci: Karel Nešpor, psychiatr; Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor; Karel Kosina, ředitel Hospice sv. Alžběty v Brně a další. Diskuzi moderuje Marek Chvátal. Záznam besedy naladíte na Radiu Proglas vždy následující čtvrtek v 9. 30 hod. Více informací: http://www.facebook.com/studioradim

Velikonoce 2018

,
Kéž bychom měli velikonoční oči, jež ve smrti dohlédnou až k životu, ve vině až k odpuštění, v rozdělení až k jednotě, v ranách až ke slávě, v člověku až k Bohu, v Bohu až k člověku, ve mně až k Tobě. A k tomu veškerou velikonoční sílu! (Klaus Hemmerle) Dobrý duchovní zrak a hodně sil od vzkříšeného Pána v pastorační péči ve zdravotnictví přeje Michal Hrnčiarik Marta Hošťálková

Webináře Centra paliativní péče

,
Centrum paliativní péče v březnu a dubnu 2018 připravuje následující webináře: 6. 3. 2018 (16.00 - 17.30 hod.) MUDr. Zdeněk KalvachJak nedělat příliš mnoho ani příliš málo? Role praktika v závěru života geriatrického pacienta 27. 3. 2018  (16.00 - 17.30 hod.) Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Podpora pozůstalých rodičů v mobilní hospicové péči 25. 4. 2018  (16.00 - 17.30 hod.) Mgr. Barbora Vráblová: Nezahájení a odstoupení od léčby - právní pohled Informace k přihlášení na semináře: https://paliativnicentrum.cz/cs/seminare  

Vzdělávací cyklus „Dobrá smrt“ (Radio Proglas, každé pondělí v 16 hod.)

,
Vzdělávací cyklus "Dobrá smrt" chce nabídnout důležité informace pro ty, kteří se musí vyrovnávat s náročnou diagnózou neléčitelné nemoci. S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší běžně v praxi, bude snaha vcítit se do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou překážky, jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření. 1. Díl: Sdělování diagnózy, MUDr. Ondřej Slána, PhD. 2. Díl: Komunikace s rodinou Zvládání komunikace v rodině je běžně náročné. O to více je složitější situace, pokud se nám do cesty postavila nevyléčitelná nemoc.
Co všecno můžeme svým blízkým říci? A co když jim nic říkat nechci? Mám za sebe nechat jednat lékaře? Anebo naopak, rád bych se někomu vypovídal, ale ostatní se mi raději vyhnou, protože jsem pro ně "ten, kdo umírá". Jak jim říci, že stále žiju? Odpovědi na tyto a další otázky uslyšíte v rozhovoru s ředitelem Centra paliativní péče psychologem PhDr. Martinem Loučkou, PhD. V dalších dílech otevřeme témata: umírání dítěte, životní priority, smíření se smrtí, duchovní doprovod, poslední týdny a dny života a truchlení. Na pokračováních s námi spolupracují psycholog Martin Loučka, MUDr. Eva Hegmonová, psycholog David Štěpánek, zdravotní sestra Alžběta Marková a farářka Radka Včelná. Repríza: ve čtvrtek v 0.05 a v neděli v 10.30

Vzdělávací pořad „Dobrá smrt“ (Radio Proglas, v 16 h 26. 2. 2018)

,
Vzdělávací cyklus "Dobrá smrt" chce nabídnout důležité informace pro ty, kteří se musí vyrovnávat s náročnou diagnózou neléčitelné nemoci. S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší běžně v praxi, bude snaha vcítit se do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou překážky, jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření. V prvním dílu "Sdělení diagnózy" bude řeč o chvíli, kdy celý tento proces začíná. Tedy, lékař konečně vysloví, že kurativní péče už neprospívá. Člověk pak prochází silnou bouří emocí a bezradnosti. S MUDr. Ondřejem Slámou, Ph.D. bude na toto téma hovořit Marek Chvátal.
Premiéra: 26. 2. 2018, 16:00
Opakování: 1. 3. 2018, 0:05, 4. 3. 2018, 10:30

Poselství nemocným k postní a velikonoční době (Olomouc)

,
Obsahem poselství nemocným k postní a velikonoční době v Arcidiecézi olomoucké je tentokrát dopis pomocného biskupa Josefa Nuzíka, který se věnuje Ježíšovým posledním slovům na kříži, a dále dopis Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných, který se zamýšlí nad hodnotou času. Příloha: Poselství nemocným k postní a velikonoční době 2018  

Konferencia “ Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? “ (Martin, 7. 4. 2018)

,
Milí priatelia! Pozývame Vás na XIII. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa uskutoční dňa 7. apríla 2018 v Martine na tému: " Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? “.  Konferencia sa začína sv. omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole a pokračuje od 9.30 hod. spoločným programom vo veľkej zasadačke mestského úradu, ul. Vajanského 1. Účastnícky poplatok - 12€ (platí sa na mieste pri prezentácii). Ranné občerstvenie a obed zabezpečený. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25. marca 2018 na:  e-mail:  mariakocis22@gmail.com mobil:   0905/502 018 Program+XIII.+konferencie+KvDN+7.4.2018+v+Martine Tešíme sa na spoločné stretnutie a nech Vám Pán žehná! Za organizačný výbor MUDr. Mária Kočišová

XXVI. Světový den nemocných v českých a moravských diecézích (11. února 2018)

,
V den liturgické památky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev připomíná Světový den nemocných. Tento den ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. U příležitosti letošního dvacátého šestého ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají. A vybízí je k meditaci nad slovy Ježíše Krista na kříži a nad úkonem svěření Matky Boží Panny Marie apoštolu Janovi: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27) V Arcidiecézi olomoucké Během února proběhne v olomoucké arcidiecézi několik akcí k připomenutí tohoto dne: Ve středu 7. února 2018 odpoledne zavítá olomoucký světící biskup Mons. Antonín Basler do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví zde nemocné. Téhož dne v 18 hodin se setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše svaté v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Součástí večera bude i diskuze nad vybranými tématy z etiky a komunikace ve zdravotnictví. Dne 8. února v 16.00 hod. bude v Uherskohradišťské nemocnici sloužit mši sv. P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM, tamní nemocniční kaplan. Pro zájemce se pak téhož dne od 19.30 hod. uskuteční krátká pouť s modlitbou křížové cesty. Začátek putování je u Slovackého divadla a konec u kaple sv. Rocha. Po skončení pobožnosti jsou účastníci zváni k přátelskému posezení do sklípku U lisu. V pátek 9. února odpoledne navštíví Vojenskou nemocnici v Olomouci olomoucký pomocný biskupa Mons. Josef Nuzík. Pozdraví se s managementem zdravotnického zařízení a poté se vydá na návštěvy pacientů na vybraných odděleních. V 16.45 bude sloužit mši sv. v přilehlém kostele sv. Štěpána za všechny nemocné a zaměstnance této nemocnice. Ve Vsetínské nemocnici se uskuteční mše sv. v neděli 11. února v 16.00 hod. Bude obětována za pacienty a personál v nemocnici. K účasti na ní jsou zváni rovněž příbuzní nemocných. Večer v 19 hod. pak proběhne v pastoračním centru setkání lékařů, zdravotníků, akolytů, kteří přinášejí sv. přijímání nemocným, nemocničních kaplanů s panem děkanem Fr. Králem a P. Františkem Pěnčíkem. V rámci duchovní přípravy na 26. Světový den nemocných se od 2. února každý den po mši sv. ve farním kostele modlí novéna za nemocné k Panně Marii Lurdské Možnost prožít společně mši svatou budou mít pracovníci ve zdravotnictví a pacienti také v dalších nemocnicích:
  1. února, 15.30 hod.: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
  2. února, 14.30 hod.: Nemocnice Přerov
  3. února, 15.00 hod.: Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod
V Diecézi královéhradecké V pondělí 12. února 2018 do Fakultní nemocnice Hradec Králové zavítá královéhradecký biskup Jan Vokál. Navštíví dětskou kliniku, na které se setká s pacienty i personálem. V 15.45 hod. bude sloužit mši sv. pro nemocné i zaměstnance nemocnice. Po jejím skončení proběhne setkání lékařů a zdravotníků s ředitelem FN, při kterém Mgr. Pavlína Chmelíková představí Středisko rané péče Sluníčko. V Diecézi brněnské V sobotu 10. února 2018 od 14.30 hodin proběhne pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně (Pekařská ulice). Bohoslužbu při příležitosti letošního Světového dne nemocných bude sloužit P. Jakub Tůma, farní vikář z Římskokatolické farnosti u sv. Tomáše v Brně. Bohoslužbu doprovodí zpěvem sbor ze Starého Brna pod vedením Jiřího Langa. V Arcidiecézi pražské ke Světovému dni nemocných se uskuteční mimo jiné tyto akce: Neděle 11. února 2018 v 10.00 hod. Psychiatrická nemocnice Bohnice, kostel sv. Václava: mši svatou slouží biskup Mons. Karel Herbst, připomene také čtvrtstoletí od znovuvysvěcení kostela. Neděle 11. února 2018 v 15.00 hod. Fakultní nemocnice Motol, Prostor ticha  - Modrý pavilón, část pro dospělé: mši svatou slouží generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, koncelebrovat bude nemocniční kaplan o. Štěpán Faber. Po mši se uskuteční setkání s nemocnými a personálem.   Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Nemocnice pod Petřínem Praha Malá Strana: mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského celebruje biskup Mons. Karel Herbst. Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice: mši svatou celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D. Následuje návštěva oddělení válečných veteránů. Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Thomayerova nemocnice v Praze: mši svatou bude v nemocniční kapli sloužit strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Při bohoslužbě mohou nemocní i senioři přijmout svátost nemocných. Zájemci o ni ať se předem připraví přijetím svátosti smíření a přihlásí se Mgr. Doubravce Vokáčové do 9. února na telefon: 775 137 869 nebo e-mail: duchovnipece@ftn.cz. Po mši následuje neformální setkání v prostorách nemocniční kavárny. Srdečně zve Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel Thomayerovy nemocnice. Pondělí 12. února 2018 od 13.00 hod. Oblastní nemocnice Příbram, v Areálu 1, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 1: setkání s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským, za účasti Ing. Gabriela Kovácse, náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí a evropských fondů, a JUDr. Roberta Bezděka, člena rady Středočeského kraje. Srdečně zve MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram. Program: 13:00 – setkání s vedením nemocnice 13:30 – setkání se zaměstnanci nemocnice 14:00 – požehnání lůžkové jednotky pro paliativní péči 14:30 – mše svatá v přednáškovém sále nemocnice sloužená kardinálem Dominikem Dukou