Právo a paliativní péče

,

Pozvánka

Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života. 

Termín: 27. – 28. 3. 2024, 9–16 hodin
Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle

Paliativní péče otevírá prostor specifickým právním tématům. Účastníci kurzu se seznámí se současnou právní úpravou v oblasti paliativní medicíny, budou analyzovat kontroverzní otázky vyvolávající právní nejistotu a společně se zamyslí, jakým způsobem lze situacím právní nejistoty předcházet. Více na https://www.cestadomu.cz/aktuality/pravo-a-paliativni-pece

Konference S přehledem a nadhledem o paliativě v našich službách

,

Dne 7. 3. 2024 proběhla na Velehradě konference paliativní péče s názvem „S přehledem a nadhledem o paliativě v našich službách“. Konferenci pořádaly Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s cílem předat si zkušenosti a praxi s paliativní péčí probíhající v domovech pro seniory. Na konferenci pracovníci domovů pro seniorů přednesli zajímavá témata a zkušenosti v této problematice, hostem byl paliativní tým Uherskohradišťské nemocnice, který nastínil možnosti spolupráce a celou konferenci svou prezentací i hudebním vystoupením oživili kaplani jednotlivých domovů.

V programu konference Sociálních služeb Uherské Hradiště s názvem „S přehledem a nadhledem v paliativě v našich službách“ byl i příspěvek našich kaplanů „Role kaplana v sociálních službách“. Po jeho přednesení všechny překvapili i svým hudebním vystoupením a ke zpěvu strhli účastníky konference.

https://www.facebook.com/photo?fbid=710171587967852&set=pcb.710171757967835
https://www.ssluh.cz/c-socialni-sluzby-uherske-hradiste-prispevkova-organizace/novinka/konference-paliativni-pece

Ve zlínské nemocnici bude sloužit Poradna pro pozůstalé

,

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně bude 19. 3. 2024 na slavnost sv. Josefa, patrona umírajících, otevřena Poradna pro pozůstalé. Jedná se o druhou službu tohoto typu v nemocnici na území Arcidiecéze olomoucké: První Poradna pro pozůstalé Hořec slouží svým klientům již od 8. 6. 2015 ve Fakultní nemocnici Olomouc a pracují v ní nemocniční kaplani, kteří získali kvalifikaci Poradce pro pozůstalé. Ve zlínské poradně bude se pozůstalým věnovat pětice profesionálních poradců: z toho tři jsou nemocniční kaplani, jedna zdravotní sestra a jedna sociální pracovnice.

U příležitosti otevření poradny se uskuteční seminář pro odbornou veřejnost. V rámci programu zazní přednášky PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, Ph.D., MBA, průkopnice poradenství pro pozůstalé.

Zahájení činnosti Poradny pro pozůstalé a Seminář_Péče o pozůstalé_ 19.3.2024

Slavení Světového dne nemocných v některých zdravotnickýchch zařízeních

,

Fakultní nemocnice Olomouc

Při příležitosti Světového dne nemocných dnes do Fakultní nemocnice Olomouc zavítali olomoucký arcibiskup Mons. Josef Nuzík, děkan P. Mgr. Ladislav Švirák a biskupský delegát pro pastoraci nemocných P. Bohumír Vitásek. Po setkání s ředitelem nemocnice prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. navštívili Oddělení geriatrie, kde se setkali s pacienty a personálem a pracovišti požehnali. Připomínka Světového dne nemocných, kterou připravili nemocniční kaplani, vyvrcholila slavením mše svaté v nemocniční kapli Božího milosrdenství a následujícím neformálním setkáním.

https://www.fnol.cz/aktuality/svetovy-den-nemocnych-arcibiskup-nuzik-pozehnal-geriatrii

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně navštívil u příležitosti Světového dne nemocných Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář a kancléř v Arcidiecézi olomoucké. Kromě dalších hostů z olomoucké arcidiecéze nechyběl také děkan zlínské farnosti Kamil Obr. Návštěvu v nemocnici zakončila mše svatá ve zlínském Kostele sv. Filipa a Jakuba, kde pomocný biskup požehnal knížce pro pacienty„Láska, víra, naděje“. Její obsah vytvořili nemocniční kaplani z Oddělení klinické pastorační péče Krajské nemocnice T. Bati.

https://www.kntb.cz/kntb-navstivil-pomocny-biskup-a-pozehnal-knizce-pro-pacienty

 

Nemocnice Na Pleši

U příležitosti 32. Světového dne nemocných se konalo setkání našich zaměstnanců a pacientů s P. Janem Balíkem, generálním vikářem pražské arcidiecéze a prezidentem Likvidace lepry. 

https://www.naplesi.cz/co-se-u-nas-deje/32-svetovy-den-nemocnych-v-nasi-nemocnici/

Fakultní nemocnice Hradec Králové

U příležitosti Dne nemocných navštívil 13. února 2024 biskup Královéhradecké diecéze Mons. Jan Vokál Fakultní nemocnici Hradec Králové. Po návštěvě prostor a setkání se zástupci Stomatologické kliniky FN HK, následovala mše svatá a také setkání se zaměstnanci Fakultní nemocnice Hradec Králové.

https://www.fnhk.cz/aktuality/mons-jan-vokal-navstivil-fnhk-2024

 

 

Světový den nemocných: Biskupové navštíví pacienty v Olomouci a Zlíně

,

U příležitosti XXXII. Světového dne nemocných (tradičně se slaví 11. února na památku Panny Marie Lurdské) olomoučtí biskupové navštíví pacienty a pozdraví se s personálem a managementem ve dvou největších nemocnicích na území arcidiecéze. Biskup Antonín Basler zavítá v pondělí 12. února 2024 do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a biskup Josef Nuzík pak v pátek 16. února 2024 do Fakultní nemocnice Olomouc.

Po návštěvě zlínské nemocnice biskup Antonín bude sloužit mši svatou od 16.00 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba za nemocné a zdravotníky. Při ní požehná všem čtenářům knížky pro nemocné „Víra, naděje a láska“, kterou vytvořili zlínští nemocniční kaplani.

Biskup Josef bude sloužit mši svatou přímo v kapli Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc, a to v pátek 16. února od 15.00.

https://www.ado.cz/2024/01/22/svetovy-den-nemocnych-biskupove-navstivi-pacienty-v-olomouci-a-zline/

Biskup Vokál na Světový den nemocných navštíví hradeckou fakultní nemocnici

,

HRADEC KRÁLOVÉ – Biskup Jan Vokál navštíví hradeckou fakultní nemocnici. O Světovém dni nemocných v pondělí 11. února se setká s pacienty i lékaři, v Onkologickém pavilonu bude sloužit mši svatou.

Navštěva začne ve 14:00 na III. interní gerontometabolické klinice, kde se biskup Jan Vokál setká s pacienty i zdravotníky.
V 15.45 bude následovat mše svatá v posluchárně Onkologického pavilonu (budova č. 23, 2. podlaží).
Od 17.00 se biskup a generální vikář hradecké diecéze Josef Socha zúčastní diskuse se zaměstnanci nemocnice v čele s ředitelem Romanem Prymulou. Hostem bude Jaromír Matějek z Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hlavním tématem debaty bude eticky sporná otázka rozhodování za pacienta v situaci, kdy za sebe nemůže rozhodovat sám.

https://www.christnet.eu/zpravy/24970/vokal_na_svetovy_den_nemocnych_navstivi_fakultni_nemocnice.url

Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných: Uzdravme vztahy, abychom uzdravili nemocné!

,

Vatikán v sobotu 13. ledna 2024 zveřejnil poselství papeže Františka k 32. světovému dni nemocných, který si připomínáme každoročně 11. února. „Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života,“ píše v dokumentu mimo jiné Svatý otec.

„Není dobré, aby člověk byl sám, uzdravujte nemocné uzdravováním vztahů,“ zní téma poselství papeže Františka k 32. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2024. Ve svém poselství, které bylo zveřejněno v sobotu, papež zkoumá zásadní význam a léčivou sílu našich vztahů s druhými lidmi a s Bohem.

https://www.ado.cz/2024/01/15/poselstvi-svateho-otce-ke-svetovemu-dni-nemocnych-uzdravme-vztahy-abychom-uzdravili-nemocne/