Světový den nemocných: duchovní požehnali psychiatrii a I. chirurgické klinice

,

Při příležitosti Světového dne nemocných zavítali 7.2. do Fakultní nemocnice Olomouc biskup Mons. Mgr. Antonín Basler a P. Bohumír Vitásek. Navštívili nejdříve Psychiatrickou kliniku a poté I. chirurgickou kliniku. Setkali se s pacienty a personálem a oběma pracovištím požehnali. Připomínka Světového dne nemocných, kterou připravili nemocniční kaplani, vyvrcholila slavením mše svaté v nemocniční kapli Božího milosrdenství. 

https://www.fnol.cz/aktuality/svetovy-den-nemocnych-duchovni-pozehnali-psychiatrii-a-i-chirurgicke-klinice

Nemocnici ve Zlíně navštívil olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík

,

Ve středu 1. února navštívil Krajskou nemocnici T. Bati olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze a předseda rady pro zdravotnictví České biskupské konference. Po jednání s vedením nemocnice se podíval spolu s nemocničními kaplany za pacienty Centra klinické gerontologie KNTB a setkal se také s podpůrným a paliativním týmem. Program ve Zlíně zakončila mše svatá za zaměstnance a pacienty KNTB ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba.
https://www.kntb.cz/nemocnici-navstivil-olomoucky-biskup-josef-nuzik

Centrum paliativní péče

,

Rozhodování o zdravotní péči v závěru života – aktuální poznatky a inspirace pro praxi

Webinář: 18. 1. 2023, 18:00

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Docentka psychologie na Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

https://paliativnicentrum.cz/webinare/rozhodovani-o-zdravotni-peci-v-zaveru-zivota-aktualni-poznatky-a-inspirace-pro-praxi

Setkání nemocničních kaplanů v Olomouci

,

V úterý 29. listopadu 2022 proběhlo v Olomouci setkání nemocničních kaplanů, kteří působí v nemocnicích, hospicích a domovech pro seniory na území Arcidiecéze olomoucké. 

Tato diecézní setkání jsou realizována zpravidla čtyřikrát ročně a každé z nich má obvykle tuto strukturu:

 • na úvod – duchovní slovo a modlitba P. Bohumíra Vitáska, biskupského delegáta pro pastoraci nemocných
 • představení nových nemocničních kaplanů – tentokrát se kaplanské řady rozrostly o dvě kolegyně a tři kolegy: Mgr. Marta Rýznarová bude spolupracovat s dosavadním kaplanem Bc. Vojtěchem Lamačem v Interna Zábřeh, Mgr. Daniela Pazderová v Nemocnici AGEL Prostějov, P. Lev Pavel Eliáš, OFMCap. v Alzheimercentru v Zábřehu a Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Mgr. Ing. Petr Hubáček v Domově seniorů František v Náměšti na Hané a Mgr. Jiří Dřímal v Nemocnici AGEL Přerov
 • práce ve skupinách – polovina přítomných kaplanů absolvují supervizi s Mgr. Martinou Friedlovou a druhá polovina má svůj tematicky zaměřený program s koordinátorkou Dr. Martou Hošťálkovou, pomocným koordinátorem Mgr. Romanem Neherou a P. Bohumírem; po uplynutí času 2×50 min. se skupiny vymění
 • mše svatá v arcibiskupské kapli 

Supervize nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké probíhají už po 7 let, z toho prvních 5 let se kaplanům věnovala supervizorka Mgr. Veronika Vymětalová, vynikající psycholožka, krizová interventka a lektorka kurzů soft skills. Poslední 2 roky kaplany supevizně doprovází Mgr. Martina Friedlová, vyučující na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, psycholožka a koučka. Kromě skupinových supervizí probíhají týmové supervize ve Fakultní nemocnici Olomouc a Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, kde pracují týmy nemocničních kaplanů. Nemocniční kaplan může požádat biskupského delegáta nebo koordinátorku o schválení individuální supervize. V případě vzniklých krizových situací může supervizorku kontaktovat telefonicky ke krizové supervizi. Velké poděkování patří Arcibiskupství olomouckému, které supervize nemocničním kaplanům hradí na základě uzavřeného kontraktu se supervizorkou.

Setkání nemocničních kaplanů obvykle začíná „zahřívacím kolem“, kde nemocniční kaplani stručně prezentují novinky nejen v duchovní péči ze svých nemocnic. Listopadové setkání bylo věnováno prezentaci a ladění diecézního plánu v duchovní péči na rok 2023, jehož součástí jsou mj. tyto aktivity:

 • vzdělávání pro nemocniční kaplany – pokračujeme ve spolupráci s Centrem paliativní péče v realizaci kurzů „Geri ELNEC“ a „Plánování péče v závěru života“, s Asociací poradců pro pozůstalé v kurzu „Poradenství pro pozůstalé“; noví nemocniční kaplani budou absolvovat kurz Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, který je plánován v akademickém roku 2023/24; novinkou budou kurzy v oblasti time managementu, stres managementu a hranice práce s klientem
 • supervize a setkání nemocničních kaplanů na diecézní úrovní
 • republikové setkání nemocničních kaplanů na Velehradě
 • pro nemocné – slavení Světového dne nemocných, Poselství nemocným na postní dobu a velikonoce, adventní dobu a vánoce
 • pro zdravotníky – duchovní obnovy během postní a adventní doby, o letních prázdninách, pouť na Svatý Hostýn, velikonoční a vánoční přání
 • konference paliativní péče ve Zlíně
 • kurz pro dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví
 • vernisáže výstav „Být nablízku“, „Zdravotníci, děkujeme vám“, „Doprovázení člověka v nemoci“
 • pro nemocniční kaplany – individuální výroční zhodnocení poskytování duchovní péče a v průběhu roku intervize v každé nemocnici prostřednictvím biskupského delegáta, koordinátorky a pomocného koordinátora 

Diecézní plán je následně implementován do ročních plánů duchovní péče v jednotlivých nemocnicích.

 

Ohlédnutí za adventní duchovní obnovou nejen pro zdravotníky s P. Karlem Skočovským

,
V sobotu 3. 12. 2022 olomoucký penzion Tõde a kavárna Õde sester františkánek Panny Marie Immaculaty hostila dvacítku účastníků adventní duchovní obnovy nejen pro zdravotníky, kterou provázel P. ThLic. Karel Skočovský, PhD. Lékaře, sestry, nemocniční kaplany a dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví ke ztišení u Pánových nohou pozvali pracovníci Centra pro pastoraci nemocných a Institutu klinické pastorační péče JSME BLÍZKO VÁM.
Ve čtyřech přednáškách jsme rozjímali nad adventem – příchodem Ježíše Krista do svého života a objevovali mystiku všedního dne – Boží přítomnost v díle stvoření, životních událostech…
Velkým povzbuzením pro nás, kteří se mnohdy cítíme unavení až vyčerpaní ve službě nemocným, byla slova otce Karla: „Když podáváš sklenici vody pacientovi, převazuješ jeho ránu, komunikuješ s ním a děláš to z lásky k Bohu a člověku, stává se tato péče bohoslužbou.“
Do atmosféry našeho adventního setkání můžete nahlédnout v reportáži na Televizi NOE ve zpravodajství Noeviny v úterý 6. 12. 2022 v 19.30 hod.
 
Fotogalerie
 

Ekumenická bohoslužba k vyslání nemocničních kaplanů (Zlín, 26. 11. 2022)

,

Při slavnostní ekumenické bohoslužbě, která proběhla v sobotu 26. listopadu 2022 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně které předsedal biskup Josef Nuzík, složilo slib do rukou svých církevních představených dvanáct nemocničních kaplanů: Jedenáct kaplanů je z římskokatolické církve a jeden z Církve českobratrské evangelické. Tito kaplani působí v nemocnicích a domovech pro seniory převážně na území Zlínského kraje. 

Vyslání nemocničních kaplanů reaguje na podmínky stanovené Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví ČR z 11. července 2019.

Ekumenická bohoslužba spojená s rozesláním nemocničních kaplanů- kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně – YouTube

Foto: Marie Kramplová

 

 

K prožití adventní doby – duchovní obnova pro pracovníky ve zdravotnictví a poselství nemocným

,

Centrum pro pastoraci nemocných a JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče pořádají adventní duchovní obnovu pro lékaře, sestry a další pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Setkání v sobotu 3. prosince 2022 v penzionu sester františkánek Tõde (Hrnčířská 128/14) v Olomouci povede P. Karel D. Skočovský, psycholog a vyučující na olomoucké teologické fakultě.

Účastnický poplatek, který zahrnuje i občerstvení a oběd, je 200 Kč. K účasti je třeba se zaregistrovat do 25. listopadu zde.

Pozvání na adventní duchovní obnovu, Olomouc 2022

V uplynulých dnech bylo zveřejněno další poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoučtí biskupové nemocným ve své diecézi. Jeho autorem je tentokrát biskup Antonín Basler a součástí je také dopis biskupského delegáta pro pastoraci nemocných Mons. Bohumíra Vitáska.

Poselství je přílohou diecézního zpravodaje Acta curiae a dále se rozesílá na farní úřady, do nemocnic a do dalších zařízení. Plný text je k dispozici na tomto místě.

Převzato z ado.cz.

O nemocničním kaplanství na olomouckých trienálkách

,

Formační setkání kněží, tzv. trienálky, které se konalo v úterý 15. listopadu 2022 v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři, bylo věnováno otázkám spolupráce nemocničních kaplanů a kněží.

Vzájemné představení se kněží a pracovníků Centra pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého proběhlo prostřednictvím aktivity, při které si účastníci házeli mezi sebou klubko provázku, a každý z nich přitom také reflektoval své informace a zkušenosti z kontaktu s nemocničními kaplany. Výsledná provázková síť, která vznikla mezi přítomnými, pak pro P. Bohumíra Vitáska, biskupského delegáta pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké, byla podnětem k zamyšlení se nad vztahy, spoluprací a jednotným působením kněží a nemocničních kaplanů ve službě nemocným.

Úvodní přednáška Marty Hošťálkové patřila vysvětlení základních pojmů („duchovní péče ve zdravotnictví“, „nemocniční kaplan“, „dobrovolník v duchovní péči ve zdravotnictví“), přiblížení legislativy v ČR v oblasti duchovní péče a představení příkladů dobré praxe nemocničních kaplanů ve zdravotnických a sociálních službách v Arcidiecézi olomoucké.

Ve druhém bloku setkání zazněla svědectví příkladné spolupráce mezi kněžími a kaplany v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, kterou prezentovali P. Mgr. Antonín Pražan, ThD. a Vít Kadlčík, vedoucí oddělení duchovní péče. Na kazuistikách ukazovali mladým kněžím specifika při poskytování duchovní péče a udělování svátostí pacientům v paliativní péči, hospitalizovaným na JIP, ARO a geriatrických odděleních, dětem a novorozencům; hovořili také o rozvíjející se podpoře personálu (setkávání se, „zpovědní den“, společná modlitba a bohoslužby…). P. Bohumír pak tuto část programu uzavřel poznámkami k slavení svátosti smíření, Eucharistie a pomazání nemocných v nemocničním prostředí.

Mladí kněží měli zájem o předkládané téma, pokládali otázky a sdíleli své mnohé nejistoty spojené se svátostnou službou nemocným. U nemocničních kaplanů oceňovali přípravu pacientů k přijetí svátostí mnohdy po desítkách letech,  domluvu návštěv kněží s personálem na odděleních a jejich doprovod k nemocným, péči o nemocniční kaple a přípravu bohoslužeb  atd.