Ve zlínské nemocnici byla otevřena Poradna pro pozůstalé

Zveřejněno: ,

Převzato z: https://www.kntb.cz/kntb-otvira-poradnu-pro-pozustale a redakčně upraveno

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně vznikla Poradna pro pozůstalé. Poradci jsou členy Podpůrného a paliativního týmu KNTB, poradenství bude poskytováno na základě předchozí domluvy a bezplatně.

Vznik Poradny pro pozůstalé má několik důvodů. „Poradna pro pozůstalé bude sloužit těm, kterým zemřel jejich blízký. Poradci budou poskytovat emoční podporu a doprovázení v náročné cestě vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka, instrumentální pomoc v podobě informací o uspořádání pohřbu, dávek státní sociální podpory a důchodového pojištění atd. Pomohou zorientovat se v období truchlení a mohou zprostředkovat péči psychologa, sociálního pracovníka, duchovního a mnoho dalšího,“ řekla jedna z členů týmu poradců, Mgr. Michaela Kadlčíková, DiS.

Služeb Poradny pro pozůstalé mohou využít dospělí i děti, jejichž blízký umírá či zemřel ve zlínské krajské nemocnici. Poradna bude sloužit v případě potřeby i zdravotnickému personálu.

Poradna pro pozůstalé se nachází v 10. pavilonu (ambulanci č. 10). Denně je v nemocnici přítomen jeden z poradců, a to v pondělí, úterý, středu a pátek v čase 6:30 až 15:00 a ve čtvrtek v čase 7:00 až 16:30. Zájemci se mohou objednávat na telefonech 730 575 521 nebo 577 552 464. Je možné využít také mailovou adresu poradenstvipropozustale@bnzlin.cz.

U příležitosti otevření Poradny pro pozůstalé se pro zdravotníky a studenty zdravotnických oborů uskutečnil seminář věnovaný doprovázení pozůstalých, ve kterém vystoupily: Dr. Naděžda Špatenková, Mgr. Kateřina Žárská a Dr. Marta Hošťálková.