Na olomoucké konferenci kaplani sdíleli příklady dobré praxe

Zveřejněno: ,

Ve čtvrtek 26. května 2022 se v Olomouci uskutečnila konference s názvem „Nemocniční kaplani na střední Moravě – příklady dobré praxe“. Uspořádalo ji Arcibiskupství olomoucké, Fakultní nemocnice Olomouc a JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú. ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR a Obchodní akademií Přerov. Setkání zahájil arcibiskup Jan Graubner a se svými příspěvky na něm vystoupili:

12 let duchovní péče a 7 let poradenství pro pozůstalé ve Fakultní nemocnici Olomouc

Mgr. Bc. Petra Stejskalová, Nemocniční kaplani – příklady dobré praxe
Mgr. Jana Březinová, Poradna pro pozůstalé HOŘEC – zkušenosti a kazuistiky
Doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Implementace tématu duchovní péče do výuky klinické etiky
MUDr. Renata Urbanová, Ph.D., Spolupráce lékaře a nemocničního kaplana při výuce paliativní medicíny

Stipendium NF Abakus: Duchovní potřeby v paliativní péči

PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D., Doprovázení člověka v nemoci (publikace)
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D., Výsledky participace nemocničních kaplanů na výzkumu v oblasti duchovní péče
ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D., Duchovní a náboženská oblast jako zdroj pomoci rodinného pečujícího
MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, Kaplan – nedílná součást paliativního týmu

Nemocniční kaplan v paliativní péči – praxe

Mgr. Kamila Slabáková, Vít Kadlčík, Nemocniční kaplani v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně v období pandemie Covid-19
MUDr. Barbara Ehrlichová, Vít Kadlčík, Spolupráce členů podpůrného a paliativního týmu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně
Mgr. Renata Vidrasová, DiS., Mgr. Jana Březinová, Možnosti péče kaplana o klienty v Mobilním hospici Caritas
Mgr. Lenka Olivová, Mgr. Roman Nehera, Úloha nemocničního kaplana v procesu zavádění paliativní péče do Domova pro seniory Tovačov
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Lépe vidět, profesionálně přispívat Minulost, současnost a budoucnost rozvoje nemocničních kaplanů formou supervize

Při této příležitosti byla prezentována i nová brožura Marty Hošťálkové „Doprovázení člověka v nemoci“. Konferenci ukončil Mons. Bohumír Vitásek myšlenkou papeže Františka: „Stále se potřebujeme nadechovat Boží lásky, ať ji můžeme vydechovat aspoň trochu.“

Z fotogalerie

 

Částečně převzato z ado.cz.