Zpráva z konference o nemocničním kaplanství v Hradci Králové

Zveřejněno: ,

Konferenci o nemocničním kaplanství uspořádalo dne 16. 5. 2024 Biskupství královéhradecké pro zástupce nemocnic, sociálních zařízení, nemocniční kaplany a dobrovolníky v duchovní péči v královéhradecké diecézi. „Pokaždé, když se ocitnu na podobné akci, uvědomuji si, k jak velkému posunu došlo za posledních třicet let v péči o člověka ve zdravotnictví. Jsem rád, že zdravotní péče o člověka je v naší zemi, oproti některým jiným zemím, na velmi vysoké úrovni. A samozřejmě, že v některém stádiu a stavu péče člověka musí být tato péče daleko hlubší a širší, mám na mysli duchovní oblast člověka. A právě tady se stále více a více angažují nemocniční kaplani a kaplanky a další dobrovolníci. Jejich služby lidem si velice vážím a děkuji jim za ni“, řekl úvodem konference biskup Jan Vokál, který dodal, že si neméně váží i těch, kteří nemocniční kaplanství umožňují, tedy vedení nemocnic a dalších zřizovatelů a úřadů.

Během čtvrtečního odpoledne se v hradeckém Novém Adalbertinu hovořilo na mnohá témata. Například Martin Suchomel, nemocniční kaplan v Ústí nad Orlicí hned na začátek definoval na základě populárních filmových karikatur kaplanů, kdo vlastně opravdu dnes kaplan je a čím kaplanství nikdy nebylo. „Oblast nemocničního kaplanství je zastřena někdy předsudky – vidět v nemocnici kaplana se rovná vidět smrt. Kaplan je mnohdy ještě stále spojen s posledním pomazáním a svíčkami. To nejsou fakta, takové jsou mnohdy reakce pacientů, kteří nás občas posílají pryč, protože ještě neumírají“, podělil se o své zkušenosti Martin Suchomel s tím, že je třeba s lidmi mluvit o tom, co je nemocniční kaplanství a v čem tato služba může pomoci nejen pacientům, ale i jejich rodinám a také personálu v nemocnicích a dalších sociálních zařízeních. Svoji vizi o současném stavu a perspektivách rozvoje služby nemocničních kaplanů přednesl Michal Hrnčiarik, předseda asociace nemocničních kaplanů v ČR, na něhož posléze navázala svými zkušenostmi se zakládáním kaplanské služby v nemocnicích na Moravě Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v Olomoucké diecézi. Poslední blok konference byl věnován duchovnímu doprovázení umírajících a jejich rodin, což je oborem Jany Sieberové z Domácího hospice Duha v Hořicích.

Konference se zúčastnili nejen lékařští odborníci, ale také dobrovolníci, kteří jsou velkou pomocí a nedílnou součástí poskytování duchovní péče v nemocničních a sociálních zařízeních.

Převzato z: https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/konference-o-nemocnicnim-kaplanstvi-14610