VII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 3. 6. 2017)

Zveřejněno: ,

SONY DSCLékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se uskuteční v sobotu 3. června 2017 na Svatém Hostýně.

Mši svaté od 10.15 hod. bude předsedat Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný brněnský biskup. Po jejím skončení následuje pobožnost Cesty světla, kterou povede P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké.

Příloha: Pozvání na pouť 2017