Vánoční a novoroční přání

Zveřejněno: ,


Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na svět.
(Liturgie)

Kéž nás hvězda dovede poklonit se Božímu Synu do betlémské jeskyně…

Z celého srdce Ti děkujeme, Pane, za Tvé milosrdenství

a prosíme Tě,

ať v nás Tvůj příchod obnoví úžas,
Tvé zaslíbení ať nám dá novou naději,
Tvá pokora ať je naším pokojem
a Tvá přítomnost radostí každodenního života.

Radosté a pokojné Vánoce a Boží požehnání v novém roce

za Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v České republice

přejí Michal Hrnčiarik a Marta Hošťálková

Příloha: Vánoční přání KANK v ČR