V Olomouci proběhl kurz „Základy poradenství pro pozůstalé“ a kvalifikační zkoušky „Poradce pro pozůstalé“

Zveřejněno: ,

Krizový kříž 2Ve dnech 23. 6. – 26. 6. 2014 pořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Arcidiecézní charitou Olomouc vzdělávací kurz Základy poradenství pro pozůstalé“ v rozsahu 32 hodin výuky. Lektorkou kurzu byla PhDr. Mgr. Naděžda Špatenkové, Ph.D., průkopnice péče o pozůstalé v České republice. Pod jejím odborným vedením se 15 účastníků, z nichž bylo 10 nemocničních kaplanů a 1 dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví, seznamovalo s možnostmi pomoci a podpory pozůstalým.
V průběhu výuky měli kurzisté možnost se setkat a diskutovat s paní Hanou Bíbovou, jejíž firma se věnuje poskytování pohřebních služeb od r. 1991.
Ve dnech 12. 8. a 28. 8. 2014 pak proběhly kvalifikační zkoušky „Poradce pro pozůstalé“ před tříčlennou komisí ve složení PhDr. Mgr. Naděžda Špatenkové, Ph.D., Hana Bíbová a Mgr. Drahomír Ševčík, v souladu s ustanoveními zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.Osvědčení o získání profesní kvalifikace získalo osm nemocničních kaplanek:
Mgr. Jana Březinová, FN Olomouc
Bc. Marta Koňaříková, Vsetínská nemocnice
Mgr. Bc. Miroslava Matějková, FN Olomouc
Mgr. Jana Nováková, Ph.D., FN Olomouc
MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D., VFN Praha
Mgr. et Mgr. Radmila Platková, Domov pro seniory Radkova Lhota a Centrum pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem
Mgr. Jaroslava Tomčániová, Svitavská nemocnice
Mgr. Lenka Topolanová, Šumperská nemocnice
Kromě nemocničních kaplanek doklad o úspěšně vykonané zkoušce ještě obdržely:
Bc. Jitka Dobrovítovská, Arcidiecézní charita Olomouc
Bc. Marcela Řezníčková, Arcibiskupství olomoucké
Mgr. Jana Šaratová, DiS., Děkanát Přerov
Všechny poradkyně pro pozůstalé jsou kompetentní samostatně a systematicky doprovázet klienty v průběhu umírání a smrti jim blízké osoby, smutečních a pohřebních rituálů, zármutku a truchlení, a to prostřednictvím poradenského vztahu.

Fotografie z kurzu

IMG_3443  IMG_3445

IMG_3447  IMG_3449

 Fotografie z absolvování kvalifikační zkoušky

1  2  3  15  13  14   12  5  9