Studijní a pracovní setkání „Teologická východiska a výzvy kategoriální pastorace“ (Praha, 15. 1. 2020)

Zveřejněno: ,

Česká křesťanská akademie v součinnosti s kaplanskou veřejností pořádá 15.1. 2020 v refektáři emauzského opatství v Praze studijní a pracovní setkání „Teologická východiska a výzvy kategoriální pastorace“. Cílem setkání je pozvat odbornou veřejnost z řad kaplanů i ostatních zainteresovaných ke společné debatě o různých přístupech ke kaplanské službě napříč jednotlivými prostředími. 

Bližší informace, program: Studijní setkání kaplanů