Konference a kniha „SOUCIT V MEDICÍNĚ v etických a psychologických souvislostech“

Zveřejněno: ,

Česká lékařská komora pořádá již třináctý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. Letošní ročník „Soucit v medicíně v etických a psychologických souvislostech“, zaměřený na pojetí soucitu z pohledu různých lékařských odborností, se uskuteční 7. 12. 2023, 9–16 hodin. Na konferenci zazní přednáška Nemocniční kaplan, člověk a profesionál ve službě soucitu s pacienty, jejich blízkými a zdravotníky od Dr. Marty Hošťálkové.
Program: https://lkcr.cz/doc/akrkurzy_file/etika_2023-2907.pdf · PDF soubor

Příspěvky jsou shromážděny v kolektivní stejnojmenné monografii, kterou vydává nakladatelství GRADA. Svým pohledem na soucit s trpícími obohatili sborník i arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner a současný vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.