Setkání nemocničních kaplanů v Olomouci

Zveřejněno: ,

V úterý 29. listopadu 2022 proběhlo v Olomouci setkání nemocničních kaplanů, kteří působí v nemocnicích, hospicích a domovech pro seniory na území Arcidiecéze olomoucké. 

Tato diecézní setkání jsou realizována zpravidla čtyřikrát ročně a každé z nich má obvykle tuto strukturu:

 • na úvod – duchovní slovo a modlitba P. Bohumíra Vitáska, biskupského delegáta pro pastoraci nemocných
 • představení nových nemocničních kaplanů – tentokrát se kaplanské řady rozrostly o dvě kolegyně a tři kolegy: Mgr. Marta Rýznarová bude spolupracovat s dosavadním kaplanem Bc. Vojtěchem Lamačem v Interna Zábřeh, Mgr. Daniela Pazderová v Nemocnici AGEL Prostějov, P. Lev Pavel Eliáš, OFMCap. v Alzheimercentru v Zábřehu a Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Mgr. Ing. Petr Hubáček v Domově seniorů František v Náměšti na Hané a Mgr. Jiří Dřímal v Nemocnici AGEL Přerov
 • práce ve skupinách – polovina přítomných kaplanů absolvují supervizi s Mgr. Martinou Friedlovou a druhá polovina má svůj tematicky zaměřený program s koordinátorkou Dr. Martou Hošťálkovou, pomocným koordinátorem Mgr. Romanem Neherou a P. Bohumírem; po uplynutí času 2×50 min. se skupiny vymění
 • mše svatá v arcibiskupské kapli 

Supervize nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké probíhají už po 7 let, z toho prvních 5 let se kaplanům věnovala supervizorka Mgr. Veronika Vymětalová, vynikající psycholožka, krizová interventka a lektorka kurzů soft skills. Poslední 2 roky kaplany supevizně doprovází Mgr. Martina Friedlová, vyučující na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, psycholožka a koučka. Kromě skupinových supervizí probíhají týmové supervize ve Fakultní nemocnici Olomouc a Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, kde pracují týmy nemocničních kaplanů. Nemocniční kaplan může požádat biskupského delegáta nebo koordinátorku o schválení individuální supervize. V případě vzniklých krizových situací může supervizorku kontaktovat telefonicky ke krizové supervizi. Velké poděkování patří Arcibiskupství olomouckému, které supervize nemocničním kaplanům hradí na základě uzavřeného kontraktu se supervizorkou.

Setkání nemocničních kaplanů obvykle začíná „zahřívacím kolem“, kde nemocniční kaplani stručně prezentují novinky nejen v duchovní péči ze svých nemocnic. Listopadové setkání bylo věnováno prezentaci a ladění diecézního plánu v duchovní péči na rok 2023, jehož součástí jsou mj. tyto aktivity:

 • vzdělávání pro nemocniční kaplany – pokračujeme ve spolupráci s Centrem paliativní péče v realizaci kurzů „Geri ELNEC“ a „Plánování péče v závěru života“, s Asociací poradců pro pozůstalé v kurzu „Poradenství pro pozůstalé“; noví nemocniční kaplani budou absolvovat kurz Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, který je plánován v akademickém roku 2023/24; novinkou budou kurzy v oblasti time managementu, stres managementu a hranice práce s klientem
 • supervize a setkání nemocničních kaplanů na diecézní úrovní
 • republikové setkání nemocničních kaplanů na Velehradě
 • pro nemocné – slavení Světového dne nemocných, Poselství nemocným na postní dobu a velikonoce, adventní dobu a vánoce
 • pro zdravotníky – duchovní obnovy během postní a adventní doby, o letních prázdninách, pouť na Svatý Hostýn, velikonoční a vánoční přání
 • konference paliativní péče ve Zlíně
 • kurz pro dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví
 • vernisáže výstav „Být nablízku“, „Zdravotníci, děkujeme vám“, „Doprovázení člověka v nemoci“
 • pro nemocniční kaplany – individuální výroční zhodnocení poskytování duchovní péče a v průběhu roku intervize v každé nemocnici prostřednictvím biskupského delegáta, koordinátorky a pomocného koordinátora 

Diecézní plán je následně implementován do ročních plánů duchovní péče v jednotlivých nemocnicích.