Perinatální ztráta: inspirativní setkání porodních a neonatologických oddělení.

Zveřejněno: ,
Zveme vás na podvečerní on-line setkání, na kterém bude 5 perinatálních paliativních týmů představovat výsledky své roční práce. Týmy pracovaly na materiálech pro rodiče, kterým zemřelo miminko, nastavovaly spolupráci mezi profesemi a odděleními a hledaly způsob, jak se v péči o rodiče po perinatální ztrátě navzájem podpořit. Mapovaly také legislativní kontext o možnosti spolupráce s návaznými službami mimo porodnici.
Můžete se inspirovat pro vaši práci i pro nastavení postupů pro váš tým. Všechny materiály, které v rámci roční spolupráce vznikly, vám budou k dispozici.
Můžete také s kolegy diskutovat nejasné otázky, se kterými se v souvislosti s perinatální ztrátou setkáváte.
Vznik materiálů a toto setkání může proběhnout díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových. Účast je zdarma.
Přihlásit se můžete zde
 
8. listopadu. v 17:00 – 20:00hod
 
za Tým perinatální ztráty UNIPA
Pavla Vitingerová