Ohlédnutí za XVII. ročníkem setkání nemocničních kaplanů na Velehradě 2022

Zveřejněno: ,

Ve dnech 2. – 5. října 2022 proběhl na Velehradě již sedmnáctý ročník podzimního republikového setkání nemocničních kaplanů, kterého se zúčastnilo také několik dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví. Stojanov přivítal celkem 73 účastníků.

První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. ThLic. Karel D. Skočovský, Ph.D., psycholog a prefekt Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Ve svých promluvách hovořil o důvěře dítěte k rodičům a lásce Otce ke všem lidem.

Odborný program setkání byl věnován tématu dětské paliativní péče, kterou představil MUDr. Jan Hálek, Ph.D. a Jana Rellová, DiS. z Fakultní nemocnice Olomouc.

Bc. Alena Peremská (Perinatální hospic Dítě v srdci) preznetovala perinatální palitivní péči a práci s memoryboxy v porodnicích.

Mgr. Jana Hořínková diskutovala s nemocničními kaplany nad problematikou prožívání smutku a truchlení dětí a Doc. PhDr. Radka Bužgová, PhD. se zabývala možnostmi podpory pozůstalých rodičů po smrti dítěte.

Mgr. Zdenka Volavá seznámila účastníky  s činností neziskové organizace Dlouhá cesta.

Celé setkání uzavřelo divadelní představení s názvem „Budu všude kolem Tebe“, ve kterém účinkovaly maminky, jimž zemřelo dítě.

Součástí setkání byla také valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, která zvolila nový výbor a revizní komisi. Dalších pět let ve výboru KANK v ČR bude pracovat Michal Hrnčiarik (předseda), Ondřej Doskočil (místopředseda), P. Václav Tomiczek, Marta Hošťálková a Lenka Topolanová. Další dvě členky, Lucii Vavruškovou a Doubravku Vokáčovou, pak jmenoval Mons. Josef Nuzík, delegát KANK v ČR. Revizní komise bude svou kontrolní činnost KANK v ČR vykonávat ve složení: Michal Umlauf, Zbyněk Král a Martin Moravec.

Bohu díky!

Fotogalerie