Kurz Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci v ak. roce 2021/22

Zveřejněno: ,

Kurz Nemocniční kaplan je realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.

Kurz je určen primárně poskytovatelům pastorační péče ve zdravotnických a sociálních službách, kteří již v těchto službách na základě církevního pověření působí a jsou ke studiu doporučeni svým církevním představeným odpovědným za oblast poskytování klinické pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát).

Cílem kurzu je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana k vykonávání pastorační péče především v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.

Termín konání: 1. 9. 2021 – 30. 9. 2022
Termín pro příhlášení: 24. 5. 2021 0:00 – 22. 6. 2021 0:00
Kurzovné: Kč 4000,-

Přihlášení do kurzu

Bližší informace: Referát celoživotního vzdělávání CMTF, Mgr. Edita Lukášová, tel.: 585637174,  e-mail: edita.lukasova@upol.cz