Pastorační péče v nemocnicích v Praze

Pokud potřebujete po převozu do nemocnice v Praze urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte:

+420 731 144 144

Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.

Řádná duchovní služba

Řádná duchovní služba probíhá v nemocnicích obvykle na požádání: tj. sdělte sestře, že máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která koordinuje klinickou pastorační péči pro celou nemocnici, a ta vám návštěvu nemocničního kaplana zajistí. To nemusí být kněz – někde je to jáhen nebo řádová sestra nebo i speciálně připravený křesťan/křesťanka. S nimi pak můžete domluvit další návštěvu kněze, přinesení svatého přijímání nebo účast na bohoslužbě v areálu nemocnice.

Fakultní nemocnice v Motole

https://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/poskytovani-spiritualni-pece/

P. Mgr. Petr Blecha

 • 723 183 758
 • petr.blecha@fnmotol.cz

Mgr. Radka Zemanová

 • 602 556 771

P. Mgr. Michael Jan Špán

 • 605 727 233

Mgr. Gabriela Junasová

 • 739 244 352

Konziliární tým paliativní péče pro dospělé
Mgr. Filip Gärtner, 
Evangelická církev metodistická

 • 736 248 702

Mgr. Lenka Payne, Českobratrská církev evangelická

 • 775 975 139

Mgr. Vasil Cherepko, Pravoslavná církev

 • 608 029 335

 

Konziliární tým paliativní péče pro děti

Mgr. Jakub Formánek Ph.D. , Církev bratrská

 • 607 730 419

 


Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

https://www.fnkv.cz/duchovni-pece.php

P. MUDr. Mgr. Martin Moravec

 • 605 276 347

P. Mgr. Jan Fatka, OCarm.

 • 731 429 596

Hospic Štrasburk

P. Ing. Jan Kofroň

 • 733 741 738
 • jdedeokofron@gmail.com

Mgr. Lenka Payne, Českobratrská církev evangelická

 • 775 975 139

Institut klinické a experimentální medicíny

Sr. Mgr. Immaculata Marie Konvalinková

 • 731 402 752
 • marie.konvalinkova@ikem.cz

 


Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

 • 257 197 459
 • 739 946 610 (24hodinová dostupnost)
 • kaplan@nmskb.cz

P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., OPræm.

 • 739 451 843

P. Mgr. František Marek Míček, OPræm.

 • 777 742 178

Sr. Mgr. et Mgr. M. Anna Vendula Malichová, SCB

 • 732 482 181
 • vendula.malichova@nmskb.cz

Mgr. Pavlína Neradová

 • 607 112 185

Mgr. Bc. Markéta Francová Veselková

 • 721 107 105

P. Ing. Mgr. Jozef  Sudor

 • 722 353 549

Bc. Jan Svoboda

 • 603 548 956

Mgr. Ludmila Petruj

Mgr. Olga Mrázková, Českobratrská církev evangelická 

 • 608 474 527

 


Fakultní nemocnice Bulovka

http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/duchovni-pece/

Mgr. Jan Kolouch, koordinátor

 • 720 075 240
 • kaplani@bulovka.cz

P. Mgr. Jakub Jirovec, PhD.

 • 735 794 999
 • Jakub.jirovec@bulovka.cz

Bc. Gisela Younisová, Církev bratrská  

 • 777 776 261

Nemocnice Na Františku

http://www.nnfp.cz/pro-pacienty/spiritualni-sluzby

Mgr. Veronika Kordíková, Dis.

 • 605 510 802.

Nemocnice Na Homolce

https://www.homolka.cz/pro-pacienty/11610-duchovni-pece/

P. Mgr. Ing. Stefano Pasquero, FSCB

 • 777 274 017

Mgr. et Mgr. Petra Kašperová-Poldaufová, Církev bratrská  

 • 731 646 005

Nemocnice Na Pleši

Mgr. Pavla Kokaislová, PhD.

 • 735 792 088
 • kaplan@naplesi.cz

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Mgr. Zdeněk Dubský

 • 721 367 590

P. Mgr. Cyril Josef Komosný

 • 733 755 805

Nemocnice sv. Kříže

Sr. Marie Goretti Anna Dřímalová

 • 731 619 724

Psychiatrická nemocnice Bohnice

https://www.bohnice.cz/lecba/spiritualni-pece/

P. Mgr. Jaromír Odrobiňák

 • 605 570 012
 • jaromir.odrobinak@bohnice.cz

Thomayerova nemocnice

http://www.ftn.cz/duchovni-pece-987/

Mgr. Doubravka Vokáčová, koordinátorka

 • 775 137 869
 • doubravka.vokacova@ftn.cz

P. Ing. Mgr. Řehoř Jiří Žáček, OPræm.

 • 731 621 269
 • jiri.zacek@ftn.cz

p. Vojtěch Sivek+supervizor NK v pražské arcidiecezi

 • 737 587 035
 • sivek@sdb.cz

Všeobecná fakultní nemocnice

Klinika paliativní medicíny a 1. interní klinika)

Mgr. Anna Šourková, Českobratrská církev evangelická

 •   728 330 629

Mgr. Matěj Hájek, ThD.,Církev bratrská

 • 702 147 267

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Mjr.ThLic. Mgr. Tomáš Mlýnek

 • 724 587 712

Mjr. MGR. Pavel Ruml, Českobratrská církev evangelická

 • 739 373 924