Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Domov pro seniory Kaplice, detašované pracoviště Český Krumlov

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Český Krumlov

s. Mgr. Karmela Kateřina Chromíková

  • 605 506 582
  • karmela@email.cz