Konference „Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?“ (Ostrava, 26. 11. 2019)

Zveřejněno: ,

Odborná konference je zaměřena tak, aby zahrnovala celostní a především lidský pohled na práci zdravotnických pracovníků na odděleních různého typu. Uvítáme zkušenosti z praxe, problematiku práce s klienty, ale i pozitivní stránky kontaktu s nemocným. Cílem je pomocí kazuistik ukázat, zda je respektována lidská důstojnost nemocného člověka, jaké situace v péči o klienta mohou nastat, jaká jsou možná řešení. Nejde jen o pacienty s onkologickou diagnózou, ale o všechny pacienty, kteří onemocní chronickou chorobou, která významně zasáhne do jejich života a života jejich blízkých.

Konference je určena pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, dětské sestry, zdravotně-sociální zdravotníky, nutriční terapeuty a odborné učitelky vzdělávacích institucí, které se podílejí na vzdělávání pracovníků nelékařských profesí, pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Pořadatelé: SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o. a OVAHELP 

Datum konání: 26. listopadu 2019

Místo konání: Budova Vyšší odborné školy sociální, přednáškový sál, Zelená 40A, Ostrava

Přihláška: zde

Účastnický poplatek400,- Kč   (v ceně certifikát, občerstvení), uhraďte nejpozději do 20.11.2019 na účet: 71633761/0100, variabilní symbol: 44444, specifický symbol = datum narození ve tvaru ddmmrr