Konference „Paliativní péče v nemocnici“ (Zlín, 18. 5. 2023)

Zveřejněno: ,

Podpůrný a paliativní tým Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně pod záštitou Zlínského kraje a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pořádá v prostorách SZŠ a VOŠZ (Broučkova 372) dne 18. 5. 2023 konferenci Paliativní péče v nemocnici“.

Program zahrnuje tři odborné bloky, ve kterých mj. vystoupí se svými příspěvky:

MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.: Paliativní péče v kardiologii
MUDr. Jan Hálek, Ph.D.: Telemedicína v paliativní péči
MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.: Plán péče při propuštění geriatrických paliativních pacientů z nemocnice
MUDr. Alena Kočendová: Není čas ztrácet čas – aneb kdy zahájit časnou paliativní péči

Konferenční poplatek: 400 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení), je třeba zaplatit do 14. 5. 2023