Konference „Hospice. Tam, kde je… … radost větší, než si myslíme, … bolest menší, než se bojíme.“ (Praha, 14. května 2020)

Zveřejněno: ,

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pod záštitou České společnosti hospicové péče ČLS JEP vás zve na odbornou konferenci „Hospice. Tam, kde je… … radost větší, než si myslíme, … bolest menší, než se bojíme“, která se uskuteční 14. května 2020 v Praze (Palác Caritas, Karlovo nám. 5, Praha 2).

Program konference:
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA: Úvodní slovo
Prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.: Až potom“ může být pozdě, aneb Kdy ukončit aktivní léčbu?
PhDr. Karolína Friedlová, PhD.: Empaticky pečovat znamená budovat vztah a pocit bezpečí
PhDr. Jaroslav Šturma: Blízkost a objetí v hospicové péči
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. MBA: Poradenství pro pozůstalé
Lucie Morová: Kazuistika dětského pacienta v domácí hospicové péči
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.: Dříve vyslovené přání etc. (odstoupení od marné léčby atd.)
Diskuse moderují MUDr. Marie Svatošová a PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA.

Konference je akreditována podle příslušných stavovských předpisů – ČLK, ČAS pro lékaře a zdravotnické pracovníky a MPSV pro pracovníky v sociálních službách.
Soubor přednášek bude zahrnut do sborníku. Součástí konference je občerstvení.
Platby zasílejte na účet APHPP 198481152/0300, variabilní symbol: 1605.
Účastnický poplatek: 500 Kč.
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno a příjmení k usnadnění kontroly o provedené platbě.
Pokud zasíláte příspěvek z účtu, který je v jiné měně než v Kč, ujistěte se prosím, že zasíláte celou částku.
Do přihlášky uveďte e-mailové spojení pro možnost zasílání materiálů elektronicky.