Ekumenická bohoslužba k vyslání nemocničních kaplanů (Zlín, 26. 11. 2022)

Zveřejněno: ,

Při slavnostní ekumenické bohoslužbě, která proběhla v sobotu 26. listopadu 2022 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně které předsedal biskup Josef Nuzík, složilo slib do rukou svých církevních představených dvanáct nemocničních kaplanů: Jedenáct kaplanů je z římskokatolické církve a jeden z Církve českobratrské evangelické. Tito kaplani působí v nemocnicích a domovech pro seniory převážně na území Zlínského kraje. 

Vyslání nemocničních kaplanů reaguje na podmínky stanovené Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví ČR z 11. července 2019.

Ekumenická bohoslužba spojená s rozesláním nemocničních kaplanů- kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně – YouTube

Foto: Marie Kramplová