Ekumenická bohoslužba k vyslání nemocničních kaplanů (Olomouc, 22. 10. 2022)

Zveřejněno: ,
Při slavnostní ekumenické bohoslužbě, které bude v sobotu 22. října 2022 od 10.00 v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci předsedat biskup Josef Hrdlička, složí slib do rukou svých církevních představených téměř dvacítka nemocničních kaplanů.

Vyslaní kaplani, z nichž většina je z římskokatolické církve a po dvou z Církve československé husitské a Církve adventistů sedmého dne, působí v nemocnicích a domovech pro seniory převážně na území Olomouckého kraje.

Vyslání nemocničních kaplanů reaguje na podmínky stanovené Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví ČR z 11. července 2019.

Pozvánka na EK BS