XV. den hospicové péče (Prachatice, 18. 4. 2020)

,

Hospic a Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna o. p. s. Prachatice pořádá XV. ročník konference Den hospicové péče aneb …hospic v úskalí žité reality, která se uskuteční 18. dubna 2020 od 9:30 do 15:30 hodin v sále Národního domu Prachatice. Úvodní slovo pronese PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA, ředitel hospice, a Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a pro lékaře je ohodnocena 6 kredity.
Registrační poplatek činí 500 Kč a zahrnuje účast na přednáškách, občerstvení.
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Šárka Pechková, mobil: 731 604 432, e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz

Příloha: Pozvánka


Baťova nemocnice ve Zlíně otevřela nový pavilon, na jednom místě koncentruje paliativní péči a léčbu bolesti

,

Převzato z: https://www.kntb.cz/nemocnice-otevrela-novy-pavilon-na-jednom-miste-koncentruje-paliativni-peci-a-lecbu-bolesti

V tuzemsku unikátní koncept, který dnes představila Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, spojuje na jednom místě léčbu bolesti, paliativní péči o vážně nemocné a umírající, ale také duchovní službu a sociální i psychologickou pomoc pro pacienty a jejich blízké. Ve zlínské nemocnici je nyní tato péče pod jednou střechou, lidé ji najdou v prostorách nově zrekonstruovaného pavilonu 10. Slavnostního otevření budovy se dnes účastnil i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a řada dalších hostů. Krajská nemocnice T. Bati investovala do stavebních úprav a dovybavení ambulantního provozu 9 milionů korun z vlastního rozpočtu.

„Péče, kterou mají pacienti v novém pavilonu k dispozici, je velmi důležitá. Často se jedná o vážně nemocné lidi, u nichž musí zdravotníci tišit nejen fyzickou ale i duševní bolest, proto je dobré, že mohou tuto těžkou medicínu poskytovat v modernizovaných prostorách,“ řekl při slavnostním otevření hejtman Jiří Čunek.

Paliativní péči a léčbě bolesti se ve zlínské nemocnici věnuje řada odborníků z různých oborů. „Jde o typ péče, kterou poskytujeme opravdu na velmi vysoké úrovni. Mohu s potěšením konstatovat, že se v této oblasti řadíme mezi nejlepší pracoviště v České republice. Podařilo se nám nyní jít ještě dál a koncentrovat péči o tyto pacienty do jednoho místa. Vytvořili jsme unikátní koncept, který zatím v českých podmínkách není běžný a může se stát pro další zdravotnická zařízení inspirací,“ vysvětlil Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.
Zobrazit celou aktualitu »


5. den hospicové paliativní péče Mezi stromy: Utrpení v hospicové paliativní péči (Havlíčkův Brod, 2. 4. 2020)

,

Přijměte pozvání na 5. den hospicové paliativní péče, který se uskuteční 2. 4. 2020 v Havlíčkově Brodě. Tentokrát budou přednášející nahlížet z různého úhlu pohledu na téma utrpení v nemoci a umírání. Zároveň bude prostor na setkání s kolegy, s novými lidmi a také k odpočinku, spočinutí a načerpání nové inspirace. To vše již tradičně v příjemných prostorách hotelu Slunce (Jihlavská 1895).

Přihlášení: do 27. 3. 2020, elektronicky: www.hospicmezistromy.cz/konference
Konferenční poplatek: Kč 550,-

Příloha: Program, bližší informace


Konference KRESŤAN V DNEŠNEJ NEMOCNICI XV. (Martin, 18. 4. 2020)

,

Katolícka zdravotnícka únia ve  spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici pořádají dne 18. 4. 2020 v Martine již XV. ročník konference „Křesťan v dnešní nemocnici“, tentokrát na téma: Život je dar, nie tovar. 

Regitsrace účastníků: do 12. 4. 2020, e-mail: mariakocis22@gmail.com, mobil: 0905/502 018
Konferenční poplatek:  12 € (v hotovosti při prezentaci), zahrnuje občerstvení a oběd   

Příloha:  Program konference