Advent 2021

,

Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc a JSME BLÍZKO VÁM –Institut klinické pastorační péče, z.ú. Vás zvou k ADVENTNÍMU ZAMYŠLENÍ.
Advent 2021

K prožití jednotlivých adventních nedělí Vám je nabízíme prostřednictvím audio-video nahrávek, které pro Vás připravují:
– P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké
– Mons. Josef Hrdička, emeritní olomoucký biskup
– Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík, olomoučtí biskupové

Pro jejich odběr se můžete přihlásit u Mgr. Věry Řešetkové, koordinátorky vzdělávání: resetkova.vera@ado.cz
Nebo odkazy na zamyšlení ke každé neděli adventní naleznete na konci tohoto příspěvku, kam je průběžně budeme vkládat.

Zamyšlení k 1. neděli adventní


Byl přijat Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví

,

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch, předseda ČBK Jan Graubner a zástupci ERC Daniel Ženatý a Petr Jan Vinš uzavřeli Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví, kterým se upravuje termín pro splnění kvalifikačních požadavků:

V důsledku pandemie koronaviru SARS Co V – 2 bylo po převážnou část roku 2020 a po významnou část roku 2021 silně znesnadněno konání specializačního kurzu Nemocniční kaplan požadované pro náležitou kvalifikaci kaplana v čl. 5 odst. 3 písm. d) Dohody, a to především v jeho praktické části. Proto se jeví spravedlivé posunout nejzazší termín splnění kvalifikačních požadavků o dobu dvou let, tj. do 1. 1. 2024. 

Vlastní text 


Kurz „Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka“ (Staré Město u Uherského Hradiště, listopad 2021 – květen 2022)

,

Charitní středisko sv. Michaela Staré Město Charity Uherské Hradiště a Centrum pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého pořádají kurz pro dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví s názvem „SOCIÁLNĚ DUCHOVNÍ ASPEKTY PRÁCE DOBROVOLNÍKA“. Vzdělávání zahrnuje 7 setkání jednou měsíčně v sobotu, písemné reflexe na vybraná témata z oblasti spirituality a pastorace nemocných a sebereflexi postojů k nemoci, umírání a smrti. 

Kurz byl zahájen mší sv. 13. 11. 2021 na svátek sv. Anežky České, patronky zdravotnictví v ČR, v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Jejím celebrantem byl P. Miroslav Suchomel, místní farář, a promluvu při ní pronesl Mgr. František Zakopal, trvalý jáhen a národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví v ČR, který následně vedl dopolední seminář věnovaný psychohygieně dobrovolníka. Odpoledního semináře se zhostila Dr. Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů a odborná garantka tohoto kurzu, která se s 25 kurzisty zamýšlela nad spiritualitou dobrovolníka v duchovní péči ve zdravotnictví.

Velké poděkování patří Ing. Lence Plevákové, pracovnici Charity v Uherském Hradišti, a Mgr. Věře Řešetkové, diecézní koordinátorce dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví, za organizaci kurzu.

DOBROVOLNÍCI_PLAKÁT 11_2021