1. mezinárodní konference o etickém poradenství (Praha, 27. 5. 2022)

,

IPEPInstitut pro etické poradenství ve zdravotnictví ve spolupráci se International Research Lab in Bioethics, spolkem Studentská mediace Praha a Spolkem českých právníků Všehrd pořádají 1. mezinárodní konferenci o etickém poradenství ve zdravotnictví v pátek 27. 5. 2022 v Praze.
Cílem konference je představit fungování etického poradenství v Německu a vytvořit prostor pro odbornou diskusi o možnosti využití etického poradenství v Česku.
Na konferenci vystoupí: prof. Vollmann z Institut für medizinische Ethik und Geschichte der Medizin a prof. Simon z Akademie für Ethik in der Medizin
Ve druhé polovině vystoupí čeští odborníci na klinickou etiku a medicínské právo se zkušenostmi s etickým poradenstvím z České republiky.

Místo konání:
Právnická fakulta UK v Praze
Nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město
Hlavní budova, učebna č. 38

Registrační poplatek: Kč 2000,-

Program, registrace


Dům pro Julii – první dětský hospic v České republice (webinář Centra paliativní péče, 7. 6. 2022)

,

Centrum paliativní péče dne 7. 6. 2022 od 17 h do 18.30 h pořádá webinář „Dům pro Julii – první dětský hospic v České republice“, kterým nás provede Mgr. Radka Vernerová, zakladatelka a ředitelka organizace Dům pro Julii, z.ú.

Registrační poplatek ve výši Kč 250,- je nutné uhradit do středy 1. června. Účastníci s uhrazenou registrací obdrží 3. června informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom. 

Registrace


Noví dobrovolníci převzali z rukou biskupa Antonína Baslera osvědčení (Staré Město u Uherského Hradiště, 14. 5. 2022)

,

Text a fotografie převzaty od: Lenka Fojtíková, Charita Uherské Hradiště

Zatímco v sobotním dopoledni (14. května 2022) duněly ve Starém Městě motorky na závodním okruhu, jen kousek od trati se v chrámu Svatého Ducha odehrávaly slavnostní okamžiky, daleko přesahující jedno sportovní vítězství. Účastníci zde přebírali z rukou olomouckého pomocného biskupa Antonína Baslera osvědčení o absolvování kurzu s názvem Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka.

„Kdykoliv vykročíte ke své dobrovolné činnosti ve prospěch nemocného, smíte si s vděčností uvědomit, že jdete za Pánem skrytým v každém trpícím bratru či sestře. Věřím, že vám Duch svatý vždy ve vhodnou chvíli dá své slovo, abyste mohli potřebné povzbudit, potěšit a být jim na blízku,“ řekl ve své promluvě při slavnostní bohoslužbě biskup Basler.

„Tento kurz je výjimečný tím, že se uskutečnil díky spolupráci Centra pro pastoraci nemocných při olomoucké arcidiecézi, Farnosti Staré Město a Charity Uherské Hradiště. Jeho absolventi mohou být dobrovolníky nejen v pastorační péči v nemocnicích, ale také v domovech pro seniory a dalších charitních zařízeních. Je to naprosto jedinečné,“ uvedl prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír Vitásek.

U zrodu nápadu stály Věra Řešetková, koordinátorka dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví v Arcidiecézi olomoucké a Lenka Pleváková, pracovnice Charity Uherské Hradiště. Obě jsou z farnosti Staré Město. „Viděly jsme, že je v naší farnosti mnoho odborníků. Chtěli jsme je v jejich činnosti podpořit, aby se posunuli ve své službě dál. Samozřejmě, že jsme chtěli získat i nové odborníky, což se podařilo,“ uvedla Lenka Pleváková. „Kurz jsme zahájili prvním setkáním třináctého listopadu loňského roku, což bylo o svátku svaté Anežky, která je patronkou zdravotnictví. Celkem jsme měli šest setkání, na nichž se vystřídalo okolo padesáti účastníků. Lidé přicházeli na základě svých časových možností i podle zájmu právě probíraných témat. Na každém setkání bývalo zhruba okolo pětadvaceti účastníků, přičemž někteří nechyběli ani jednou,“ doplnila kolegy Věra Řešetková. Garantem kurzu se stala koordinátorka nemocničních kaplanů Arcidiecéze olomoucké Marta Hošťálková.

„První kurzy se uskutečnily v roce 2015 v Olomouci a ve Zlíně. Toto je náš čtvrtý kurz, přičemž v olomoucké arcidiecézi v současné době pracuje šedesát dobrovolníků. Bylo pro mne velkým potěšením spolupracovat s otcem Miroslavem Suchomelem, který k pořádání kurzu poskytl zázemí v kostele Svatého Ducha a také byl duchovním průvodcem celého kurzu, za což mu děkujeme. Moc si vážíme času, který tomu věnoval,“ uvedla koordinátorka nemocničních kaplanů Arcidiecéze olomoucké Marta Hošťálková.

Jistě není bez zajímavosti, že se věk účastníků pohyboval od šestnácti až do osmdesáti let. „Člověk se musí stále učit,“ řekl s úsměvem na tváři vitální osmdesátník Vítězslav Kovář ze Starého Města. Účast si pochvalovaly i o několik generací mladší dívky. „Bylo to výborné! Dozvěděla jsem se tady spoustu zajímavých věcí,“ prozradila šestnáctiletá studentka Marie Uherková z Hluku. „Studuji ošetřovatelství, takže už přicházím s nemocnými i dříve narozenými lidmi do kontaktu. Hodně mně pomohly rady, jak komunikovat s lidmi nemocnými Alzheimerem,“ podělila se o své zkušenosti šestnáctiletá Emílie Skalová z Kunovic.“ Já už jsem dobrovolníkem dva roky v Domově pro seniory v Hluku, kde bydlím a ve Zlíně, kde studuji střední zdravotní školu. Dělám s nimi různé aktivizace a chodíme na vycházky. Získala jsem zde spoustu důležitých informací třeba o tom jak komunikovat s umírajícími. Jednou bych se chtěla starat o umírající anebo mentálně postižené děti,“ svěřila se šestnáctiletá Tereza Mitáčková z Hluku.

Více fotografií: Slavnostní mše svatá s předáváním osvědčení dobrovolníkům o absolvování kurzu

Společná fotografie dobrovolníků s realizačním týmem

 

 

 


Přihlašování ukončeno – kapacita naplněna: Konference „Nemocniční kaplani na střední Moravě – příklady dobré praxe“ (Olomouc, 26. 5. 2022)

,

Arcibiskupství olomoucké, Fakultní nemocnice Olomouc a JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú., ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice a Obchodní akademií Přerov, za podpory Nadačního fondu ABAKUS pořádají konferenci „Nemocniční kaplani na střední Moravě – příklady dobré praxe“.

 Termín: čtvrtek 26. 5. 2022

Místo: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc

Program:

8.30 – 9.00 prezence
9.15 – 10.30 Dopolední blok I.: 12 let duchovní péče a 7 let poradenství pro pozůstalé ve Fakultní nemocnici Olomouc
10.50 – 12.20 Dopolední blok II.: Stipendium NF Abakus: Duchovní potřeby v paliativní péči
13.30 – 14.50 Odpolední blok III.: Nemocniční kaplan v paliativní péči – praxe
15.00 Nabídka: Komentovaná prohlídka reprezentačních historických sálů Arcibiskupského paláce

 Konferenční poplatek se neplatí.

Přílohy:
Konference 2022, pozvánka
Konference 2022, program