Duchovní obnovy pro zdravotníky nebo dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví (Zlín, 10. 7.; Olomouc, 17. 7. a 24. 7. 2021)

,

JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče a Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc na letní prázdniny připravilo duchovní obnovy pro zdravotníky a dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví:

V sobotu 10. 7. 2021 v klášterní budově Regina ve Zlíně (Divadelní 3242/6) se uskuteční jednodenní duchovní obnova pro zdravotníky, kterou povede P. ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D.

O týden později, v sobotu 17. 7. 2021, v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci proběhne také jednodenní duchovní obnova pro zdravotníky, tentokrát ji bude vést P. Mgr. MUDr. Martin Moravec, O.Cr.

Dobrovolníkům v duchovní péči ve zdravotnictví je určena duchovní obnova s P. Antonínem Krasuckým, OP  v sobotu 24. 7. 2021 opět v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři.

Účastníci se mohou těšit na 3 promluvy, mši svatou a modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství.

Všechna setkání, včetně občerstvení a společného obědu, jsou zdarma jako projev díků za obětavou službu zdravotníků a dobrovolníků během pandemie koronaviru.

Bližší informace, registrace: www.jsmeblizkovam.cz

Přílohy:

   


Služba nemocničních kaplanů v médiích během května 2021

,

S pacienty řeším vztahy, smrt i budoucnost (text).
In MF Dnes – Jižní Čechy, str. 12, ze dne 3. 5. 2021.

Máme pocit, že nás nic strašného potkat nemůže. Vir ukázal opak, říká kaplan.
In Veselsko. cz. Informace z regionu Veselí n. Lužnicí a okolí, 8. 5. 2021.

Farář sanitářem i kaplanem. V nemocnicích přibývá duchovních, kteří pomáhají s psychikou i provozem.
In iRozhlas, 16. 5. 2021.

Kurz Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci.
In Církev.cz, 27. 5. 2021.

Cyrilometodějská teologická fakulta má dva nové profesory

Nemocniční kaple se proměnila v lesní svatostánek.
In Fakultní nemocnice Olomouc, 31. 5. 2021.


„Je důležité umět pomáhat, ale také dokázat si o pomoc říct…“

,

Slova v titulku zazněla z úst nemocniční kaplanky Hany Polednové ve čtvrtek 10. června 2021 u příležitosti vernisáže výstavy „Být nablízku“ věnované službě nemocničních kaplanů. Uskutečnila se ve Vědecké knihovně v Olomouci, kde výstavu vedle samotné knihovny spolupořádá i Arcibiskupství olomoucké.

Vernisáž zahájila ředitelka Vědecké knihovny Iveta Tichá, která vyzvedla, že se jedná o první výstavu v letošním roce. Poukázala na to, že fotografie zaznamenávají silné životní příběhy. Krásné osobní svědectví zaznělo z úst Milady Pískové, která byla iniciátorkou výstavy v těchto prostorách. Nad tím, že nemoc nemusí být vnímána jen negativně jako přítěž, se zamýšlel biskup Josef Nuzík.

Na realizaci výstavy se dále podílela Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a Obchodní akademie Přerov, jejichž studentky a studenti připravili kolekci letáků s názvem DAR a ujali se moderování vernisáže. Obchodní akademii zastupovala Jaroslava Václavková, která mluvila o spolupráci s Institutem Jsme blízko Vám, jež byla navázána již před několika lety, kdy se studenti třetích ročníků v rámci fiktivní firmy zabývají nejen vedením podnikatelské činnosti, ale také sociálními a charitativními projekty.

Koordinátorka nemocničních kaplanů v arcidiecézi Marta Hošťálková promluvila o fotografiích výstavy: „Snímky promlouvají nejen o utrpení pacientů, ale také o blízkosti a pomoci nemocničních kaplanů, o útěše, kterou přinášejí nemocným. Kéž se jejich poselství dotkne srdcích návštěvníků výstavy.“

Na výstavě je možné zhlédnout fotografie, jejichž autorem je Filip Fojtík. Ten od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.

Básně Jana Twardovského v podání Martiny Pavlíkové a hudební improvizace Mariána Pavlíka naplnily prostor nejen Galerie Biblio, kde se vernisáž výstavy konala, ale zasáhly každého ze zúčastněných.

Velké poděkování patří organizátorům výstavy a všem, kteří přispěli jakoukoliv pomocí k jejímu uskutečnění. Zvlášť děkujeme Vědecké knihovně, která propůjčila své prostory, a výstavu doplnila o knihy s tématikou duchovní péče ze svých vlastních fondů. Děkujeme rovněž všem účastníkům vernisáže.

Výstavu „Být nablízku“ je možné zhlédnout v Galerii Biblio do 31. srpna 2021.

Věra Řešetková, Institut Jsme blízko Vám

Převzato z: www.ado.cz

 


Výstava o nemocničních kaplanech „Být nablízku“ ve Vědecké knihovně v Olomouci (7. 6. – 31. 8. 2021)

,

Cyklus 25 fotografií „Být nablízku“ věnovaných službě nemocničních kaplanů je možné shlédnout ve dnech 7. 6. – 31. 8. 2021 v Galerii Biblio ve Vědecké knihovně.  Výstavu pořádá Vědecká knihovna, Arcibiskupství olomoucké společně s Institutem JSME BLÍZKO VÁM, Obchodní akademií Přerov pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Centrem pro pastoraci nemocných Olomouc