K prožití adventní doby 2023 – duchovní obnova pro zdravotníky a poselství nemocným

,

Centrum pro pastoraci nemocných a JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče pořádají adventní duchovní obnovu pro lékaře, sestry a další pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Setkání v sobotu 16. prosince 2023 v penzionu sester františkánek Tõde (Hrnčířská 128/14) v Olomouci povede P. Petr Augustin Beneš, CSsR, autor knih Vzhůru srdce (2023), Kázání na hoře (2023, spolu s Petrem Vaďurou) a Křížová cesta v čase války (2022).

Účastnický poplatek, který zahrnuje i občerstvení a oběd, je 300 Kč. K účasti je třeba se zaregistrovat do 8. prosince 2023.

Advent. Duch.obnovaOL 2023-1

V uplynulých dnech bylo zveřejněno další poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoučtí biskupové nemocným ve své diecézi. Jeho autorem je tentokrát biskup Josef Nuzík a součástí je také dopis biskupského delegáta pro pastoraci nemocných Mons. Bohumíra Vitáska.

Poselství je přílohou diecézního zpravodaje Acta curiae a dále se rozesílá na farní úřady, do nemocnic a do dalších zařízení. Plný text je k dispozici na tomto místě.

Převzato z ado.cz.


Konference a kniha „SOUCIT V MEDICÍNĚ v etických a psychologických souvislostech“

,

Česká lékařská komora pořádá již třináctý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. Letošní ročník „Soucit v medicíně v etických a psychologických souvislostech“, zaměřený na pojetí soucitu z pohledu různých lékařských odborností, se uskuteční 7. 12. 2023, 9–16 hodin. Na konferenci zazní přednáška Nemocniční kaplan, člověk a profesionál ve službě soucitu s pacienty, jejich blízkými a zdravotníky od Dr. Marty Hošťálkové.
Program: https://lkcr.cz/doc/akrkurzy_file/etika_2023-2907.pdf · PDF soubor

Příspěvky jsou shromážděny v kolektivní stejnojmenné monografii, kterou vydává nakladatelství GRADA. Svým pohledem na soucit s trpícími obohatili sborník i arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner a současný vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.

 


V Baťově vile byly oceněny osobnosti nemocnic Zlínského kraje

,

Výrazné osobnosti nemocnic Zlínského kraje převzaly v úterý 15. listopadu ocenění ve zlínské Baťově vile. O držitelích ocenění rozhodli sami zaměstnanci nemocnic, kteří hlasovali v anketě nazvané Osobnosti nemocnic Zlínského kraje očima kolegyň a kolegů 2023. Za Zlínský kraj přišli oceněným poblahopřát a poděkovat za jejich práci hejtman Radim Holiš, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová, náměstek hejtmana David Vychytil a radní Jiří Jaroš. Mezi oceněnými byl i vedoucí kaplan Vítek Kadlčík. Blahopřejeme!

Dále na odkaze:  https://zlinskykraj.cz/tiskove-zpravy/v-baove-vile-byly-oceneny-osobnosti-nemocnic-zlinskeho-kraje


Rozloučení s nemocničním kaplanem P. Janem Zachovalem

,

Emeritní biskup Cikrle na pohřbu kněze Zachovala: Člověk je takový, jaký je ve svém srdci

Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně se dnes blízcí, přátelé a spolupracovníci naposled rozloučili s nemocničním kaplanem P. Janem Zachovalem. Zemřel po delší nemoci minulý čtvrtek 26. října v brněnském Hospici sv. Alžběty. 9. listopadu by oslavil osmdesátiny.  

Pohřební bohoslužbu vedl emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. „Člověk je takový, jaký je ve svém srdci. V našem srdci se rodí touha po něčem dobrém. U něj to bylo pomáhání druhým. I způsob, jakým to dělal, kdy zapomínal na sebe, aby mohl žít pro druhé,“ kázal Cikrle a citoval úvodní odstavec z poslední vůle zesnulého. „Jako člověk nehodný, jsem životem ani službou neuměl dostatečně děkovat Bohu za dobrodiní, kterými mě stále zahrnoval, ani za to, že si mne v mém značně pokročilém věku navíc povolal ke kněžství. Díky Bohu jsem se po celý život setkával s dobrými lidmi, nejbližšími i vzdálenějšími. Ani jim nejsem schopen přijatá dobrodiní vrátit. Svou vděčnost Bohu i lidem chci vyjádřit na tomto místě.“  Dále odkaz:
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/clovek-je-takovy-jaky-je-ve-svem-srdci-rekl-o-zesnulem-otci-zachovalovi-biskup-vojtech-cikrle/

Foto: Martin Holík