Dopis nemocným a dopis zdravotníkům

,

Přinášíme dopis pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera, předsedy Rady pro zdravotnictví a bioetiku při ČBK, nemocným.

A dále nabízíme dopis pracovníkům ve zdravotnictví od Dominika kardinála Duky, předsedy ČBK, a Jana Graubnera, místopředsedy ČBK.

Příloha: Dopis ČBK


Velikonoční přání 2020

,

Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel,
bude žít a neumře navěky.
(Jan 11,25)

Prožijme letošní Velikonoce v modlitbě a meditaci
nad darem Boží přítomnosti v Eucharistii,
nad nepředstavitelnou Boží láskou v události kříže
a nad absolutním Božím vítězstvím ve vzkříšení.

Požehnané svátky velikonoční

přejí

Michal Hrnčiarik
Marta Hošťálková

Příloha: Velikonoční přání 2020


LINKA KOLEGIÁLNÍ PODPORY PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

,

Nepřetržitá linka pomoci pro pracovníky ve zdravotnictví: 

tel.: 607 400 591 nebo 720 219 618

Linka je k dispozici nepřetržitě a je určena vám, pracovníkům ve zdravotnictví, v různém pracovním zařazení a pozicích. Můžete ji využít, když na vás dopadá aktuální krizová situace a

• vnímáte vyšší profesní zátěž, než obvykle

• prožíváte duševně nadlimitní události při své práci

• jste v přímém styku s pacienty, jejich nemocí, umíráním nebo smrtí

• neposkytujete přímou péči (farmaceuti, operátoři ZZS, vedoucí pracovníci)

• jste vystaveni zátěžovému pracovním režimu, obavě z nákazy

• máte také obavy o zdraví své a svých blízkých

• cítíte potřebu psychické podpory

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora vám tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajišťují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

“ V těžké situaci nemusíte zůstávat sami …. jsme tu pro vás.“


Krizová komunikace s pacienty a jejich blízkými o Covid-19

,

Tým komunikačního kurzu ESPERO z Centra paliativní péče pro zdravotníky připravil stručné doporučení, jak komunikovat v kritických chvílích s pacienty, postiženými nemocí Covid-19, a především jejich blízkými: Tipy pro krizovou komunikaci o Covid – 19

1. dubna 2020 centrum nabízí webinář Co je a k čemu slouží Metodické doporučení ČSPM – MSPP v době pandemie COVID-19, vedený MUDr. Irenou Závadovou, primářkou mobilního hospice Cesta domů. Více informací: zde
 
Asociace klinických psychlogů připravila videoprezentace k tématu psychologických intervencí spojených se šířením nákazy Covid-19. K těmto podkladům pak nabízí ještě rozšiřující materiály, které naleznete zde.
Jednotlivé díly budete moci najít také na Youtube kanálu AKP ČR.