Zpráva z konference o nemocničním kaplanství v Hradci Králové

,

Konferenci o nemocničním kaplanství uspořádalo dne 16. 5. 2024 Biskupství královéhradecké pro zástupce nemocnic, sociálních zařízení, nemocniční kaplany a dobrovolníky v duchovní péči v královéhradecké diecézi. „Pokaždé, když se ocitnu na podobné akci, uvědomuji si, k jak velkému posunu došlo za posledních třicet let v péči o člověka ve zdravotnictví. Jsem rád, že zdravotní péče o člověka je v naší zemi, oproti některým jiným zemím, na velmi vysoké úrovni. A samozřejmě, že v některém stádiu a stavu péče člověka musí být tato péče daleko hlubší a širší, mám na mysli duchovní oblast člověka. A právě tady se stále více a více angažují nemocniční kaplani a kaplanky a další dobrovolníci. Jejich služby lidem si velice vážím a děkuji jim za ni“, řekl úvodem konference biskup Jan Vokál, který dodal, že si neméně váží i těch, kteří nemocniční kaplanství umožňují, tedy vedení nemocnic a dalších zřizovatelů a úřadů.

Během čtvrtečního odpoledne se v hradeckém Novém Adalbertinu hovořilo na mnohá témata. Například Martin Suchomel, nemocniční kaplan v Ústí nad Orlicí hned na začátek definoval na základě populárních filmových karikatur kaplanů, kdo vlastně opravdu dnes kaplan je a čím kaplanství nikdy nebylo. „Oblast nemocničního kaplanství je zastřena někdy předsudky – vidět v nemocnici kaplana se rovná vidět smrt. Kaplan je mnohdy ještě stále spojen s posledním pomazáním a svíčkami. To nejsou fakta, takové jsou mnohdy reakce pacientů, kteří nás občas posílají pryč, protože ještě neumírají“, podělil se o své zkušenosti Martin Suchomel s tím, že je třeba s lidmi mluvit o tom, co je nemocniční kaplanství a v čem tato služba může pomoci nejen pacientům, ale i jejich rodinám a také personálu v nemocnicích a dalších sociálních zařízeních. Svoji vizi o současném stavu a perspektivách rozvoje služby nemocničních kaplanů přednesl Michal Hrnčiarik, předseda asociace nemocničních kaplanů v ČR, na něhož posléze navázala svými zkušenostmi se zakládáním kaplanské služby v nemocnicích na Moravě Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v Olomoucké diecézi. Poslední blok konference byl věnován duchovnímu doprovázení umírajících a jejich rodin, což je oborem Jany Sieberové z Domácího hospice Duha v Hořicích.

Konference se zúčastnili nejen lékařští odborníci, ale také dobrovolníci, kteří jsou velkou pomocí a nedílnou součástí poskytování duchovní péče v nemocničních a sociálních zařízeních.

Převzato z: https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/konference-o-nemocnicnim-kaplanstvi-14610


Kurzy nejen pro nemocniční kaplany

,

A) JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče zve na kurzy:

Timemanagement pro nemocniční kaplany: 24. 5., v rozsahu 8 hod., kurzovné činí Kč 2.300,-

Letní škola krizové intervence II.: 2.-3.7., v rozsahu 16 hod., kurzovné je ve výši Kč 3.500,-; budete-li mít zájem zajistit nocleh, uveďte v přihlášce do poznámky

Bližší informace, přihlášení na http://www.jsmeblizkovam.cz

B) Institut existenciální hagioterapie pořádá tyto vzdělávací aktivity:

Webináře ZDARMA  (v čase 18h-19.30h, lektor Remeš):
Sekty a nová náboženská hnutí 30.5. SEKTY A NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ- WEBINÁŘ (google.com)
 
Semináře bez akreditace:
Prázdninový hagiovíkend (Remeš, Racková): 26.-28.7. Prázdninový HAGIOvíkend (google.com)
Mužská a ženská spiritualita (Remeš): 20.-21.9. MUŽSKÁ A ŽENSKÁ SPIRITUALITA (google.com)
Meditace o smrti (Racková): 1.11. Meditace o smrti (google.com)
 
Semináře akreditované MPSV:
Vina a pocity viny, jak s nimi pracovat (Remeš, Racková): 
Smrt a spiritualita: 25.-26.10. (Remeš, Racková) Smrt a spiritualita (google.com)
Spiritualita náboženskost a psychoterapie (Remeš): 
Další informace a aktivity Institutu existenciální hagioterapie, najdete na stránce: www.hagioterapie.cz


Pouť pro zdravotníky a jejich rodiny v Koclířově a na Provodově

,

V pondělí 13. května 2024 budou na poutní místo Fatima v Koclířově nedaleko Svitav putovat zdravotníci  i jejich rodiny. Součástí setkání kromě mše svaté bude také komentovaná prohlídka poutního areálu a přednáška nemocničního kaplana „Když dochází baterky“.

V neděli 2. června 2024 již tradičně zdravotníky a jejich blízké především ze Zlínského kraje přivítá poutní místo Provodov, kde mši svatou v 14:30 hod. bude sloužit P. Marek Orko Vácha.