Cena Celestýna Opitze 2022, mezi vyznamenanými je i nemocniční kaplan

,

V sobotu 1. října 2022 v 19:00 v kostele sv. Šimona a Judy u Nemocnice Na Františku v Praze se koná předávání Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné. Mezi vyznamenanými je už podruhé i nemocniční kaplan, letos cenu získá P. ThLic. Václav Tomiczek, PhD., nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Ostrava a koordinátor nemocničních kaplanů v Diecézi ostravsko-opavské. 

V roce 2020 cenu obdržela sr. Mgr, Pavla Martínková, nemocniční kaplanka v kroměřížských nemocnicích, za své inspirující působení a život na poli hospitality v řeholi sv. Vincence de Paul, zvláště v duchovní službě nemocným.

Celý večer bude přenášet Televize Noe.


Nemocniční kaplani získali potřebnou kvalifikaci

,

V sobotu 10. září 2022 složilo 30 nemocničních kaplanů písemné a ústní zkoušky na závěr celoživotního kurzu Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Mezi účastníky jednoletého kurzu byli zastoupeni kaplani z arcidiecézí Olomouc a Praha, diecézí Ostrava-Opava, Brno a Hradec Králové. Ekumenický rozměr kurzu potvrzuje nejen účast kaplanů z Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické a Církve adventistů sedmého dne, ale také výuka expertů z Jednoty bratrské a Českobratrské církve evangelické.

Na výuce se kromě vyučujících z Cyrilometodějské teologické fakulty a Lékařské fakulty UP v Olomouci podíleli také odborníci z několika nemocnic: Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži, Odborného léčebného ústavu v Pasece a Psychiatrické nemocnice Šternberk.

Praxe pod vedením diecézních koordinátorů a zkušených nemocničních kaplanů probíhala ve vybraných nemocnicích, kamenných a mobilních hospicích v Čechách a na Moravě.

Na kurzu se podílela Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.

Fotogalerie (Roman Nehera)

 


Zpráva z pastorační návštěvy jihočeských kaplanů v nemocnici v rakouském Freistadtu

,
Ve čtvrtek 1. září jsme se tři jihočeští kaplani – sestra Karmela Chromíková z nemocnice Český Krumlov, Jan Blažek z nemocnice Pelhřimov a Václav Mikula z táborské nemocnice –  jeli podívat do nemocnice ve Freistadtu v Rakousku, aby se seznámili a vyměnili si zkušenosti s tamní kaplankou Dr. Karin Hartmann.
Nemocnice Freistadt je menší, asi 170 lůžek. Paní kaplanka má v nemocnici 60% úvazek, protože v Rakousku se bere jako standard, že na 300 lůžek pacientů je jedno kaplanské místo. Je zaměstnankyně diecéze která má pracoviště v nemocnici. Nemocnice posílá 60% jejího platu diecézi a ta ji potom platí. Materiální vybavení kaple a kanceláře obstarává nemocnice, diecéze se stará o kvalitní výběr kaplana a jeho další vzdělání. Má dva dobrovolné spolupracovníky, kteří jsou důchodci a po absolvování roční přípravy chodí na tři hodiny týdně do nemocnice. Každý má „své“ oddělení, kam pravidelně chodí.
Pro kaplany v nemocnici v Rakousku nepoužívají název „kaplan“ ale „Seelsorger“ čili duchovní pastýř či duchovní péče.
Ve vestibulu nemocnice mají kapli, která je stále otevřená. Hodně používaná v kapli je kniha, do které lidé píšou své prosby nebo poděkování. Vedle kaple je malá místnost – zároveň sakristie a kancelář kaplanky. Před epidemií Covid-19 měli každé úterý mši sv. a v sobotu bohoslužbu slova. Nyní kaple slouží pro individuální modlitbu.
Po nemocnici jsou plakáty na duchovní péči s fotkou tří usměvavých pracovníků duchovní péče: https://www.ooeg.at/fr/patienten/seelsorge
Je vidět, že v Rakousku mají zaběhnutý systém vzdělávání kaplanů, o kterém hovoří jako o důležité věci, aby byli opravdu profesionály. Každý rok má kaplan za povinnost absolvovat týden vzdělávání – vybere si z nabídky diecéze, která nabízí hodně kurzů v oblasti osobního rozvoje, teologie, pastorace, etiky atd. Také dostane nějaké peníze na supervize.
Rovněž se věnuje rozloučením se zemřelými, často mluví s rodinou v místnosti, kde se může rodina rozloučit s právě zesnulým. Dvakrát do roka mají rozlučkovou slavnost, kdy vzpomínají na zemřelé v nemocnici v tomto půlroce. Když je mrtvé narozené dítě, tak mluví s rodinou a nabízí rozloučení, protože na městském hřbitově je pietní místo.
Můj dojem byl, že duchovní služba v nemocnicích v Rakousku je systematická, což potvrdilo také to, že paní kaplanka Hartmann na nás byla nachystaná, systematicky vysvětlila situaci, žádné klábosení.
 
Autor: Mgr. Václav Mikula
 
 

První ELNEC především pro nemocniční kaplany v Olomouci

,

Ve dnech 29. – 30. srpna 2022 uspořádal JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú. a Centrum paliativní péče kurz „Komunikační ELNEC“ především pro nemocniční kaplany v prostorách Arcibiskupství olomouckého. Účastnilo se jej 24 nemocničních kaplanů z různých koutů České republiky, 3 nemocniční kaplani ze Slovenska a 3 zdravotní sestry. Zastoupení zdravotníků přispělo k promýšlení další spolupráce s kaplany v multidisciplinárních paliativních týmech.

Kurz zahrnoval těchto 7 modulů: Úvod do komunikace, plánování péče, rodinná konference, komunikace o symptomech, psychiatrické aspekty, komunikace o kulturních a duchovních potřebách, komunikace v závěru života. Každý z nich po uvedení do tématu pokračoval intenzivním nácvikem komunikace na danou problematiku ve 3 skupinách.  Kurz obsahoval 30 % teorie a 70 % praxe.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová, Mgr. Anna Michlová a Mgr. Veronika Staňková, lektorky z Centra paliativní péče, svou energií přispěly k velmi dynamickému náboji celého kurzu, s empatií analyzovaly různé komunikační situace a s velkou trpělivostí pomáhaly v odstraňování mnohých komunikačních stereotypů u účastníků. Patří jim velké poděkování! Na závěr prvního dne kurzu pozdravil nemocniční kaplany také MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, předseda Katolické asociace nemocninčích kaplanů v ČR.

A s čím účastníci odcházeli? – „Uvědomila jsem si, že nemám nabízet pacientovi řešení jeho situace, ale podpořit ho, aby si na ně přišel sám!“ – „Mám množství podnětů k prohloubení práce s emocemi pacientů.“ – „Zde, v Olomouci, nechávám fakta a odjíždím hladit emoce.“ – „Dostala jsem manuál na obtížné rozhovory s pacienty.“