Základní dokumenty KANK v ČR


Patroni - světci

Sv. Matka Tereza z Kalkaty, sv. Anežka Česká sv. Kamil de Lellis, sv. Jan Pavel II.

Biskup - delegát

Biskup-delegát dbá o plněni poslání KANK v ČR a zajišťuje její spojeni s Českou biskupskou konferencí (ČBK).

baxantMons. Mgr. Jan Baxant předseda Rady pro zdravotnictví ČBK

Životopis

 


Výbor

Výbor řídí činnost a hospodaření KANK v ČR.
MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, předseda Hrnciarik_cv P. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., místopředseda Zerhau_cv  
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D., sekretářka Hostalkova_cv   P. ThLic. Václav Tomiczek, pokladník Tomiczek_cv
IMG_0528P. Doc. Damián Němec, dr, OP, člen Nemec_cv  Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.,  člen Doskocil_cv
blank_profile  
 

Revizní komise

Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření KANK v ČR. 
P. Mgr. Jan Fatka, OCarm., předseda Fatka_cv         ThLic. Michal Umlauf, sekretář
Ing. Miroslav Šot, člen  Sot_cv  

Výroční zprávy

Výroční zpráva KANK v ČR, r. 2014 Výroční zpráva KANK v ČR, r. 2015 Výroční zpráva KANK v ČR, r. 2016