XXVI. Světový den nemocných v českých a moravských diecézích (11. února 2018)

Zveřejněno: ,

V den liturgické památky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev připomíná Světový den nemocných. Tento den ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. U příležitosti letošního dvacátého šestého ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají. A vybízí je k meditaci nad slovy Ježíše Krista na kříži a nad úkonem svěření Matky Boží Panny Marie apoštolu Janovi: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27)

V Arcidiecézi olomoucké

Během února proběhne v olomoucké arcidiecézi několik akcí k připomenutí tohoto dne:

Ve středu 7. února 2018 odpoledne zavítá olomoucký světící biskup Mons. Antonín Basler do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví zde nemocné. Téhož dne v 18 hodin se setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše svaté v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Součástí večera bude i diskuze nad vybranými tématy z etiky a komunikace ve zdravotnictví.

Dne 8. února v 16.00 hod. bude v Uherskohradišťské nemocnici sloužit mši sv. P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM, tamní nemocniční kaplan. Pro zájemce se pak téhož dne od 19.30 hod. uskuteční krátká pouť s modlitbou křížové cesty. Začátek putování je u Slovackého divadla a konec u kaple sv. Rocha. Po skončení pobožnosti jsou účastníci zváni k přátelskému posezení do sklípku U lisu.

V pátek 9. února odpoledne navštíví Vojenskou nemocnici v Olomouci olomoucký pomocný biskupa Mons. Josef Nuzík. Pozdraví se s managementem zdravotnického zařízení a poté se vydá na návštěvy pacientů na vybraných odděleních. V 16.45 bude sloužit mši sv. v přilehlém kostele sv. Štěpána za všechny nemocné a zaměstnance této nemocnice.

Ve Vsetínské nemocnici se uskuteční mše sv. v neděli 11. února v 16.00 hod. Bude obětována za pacienty a personál v nemocnici. K účasti na ní jsou zváni rovněž příbuzní nemocných. Večer v 19 hod. pak proběhne v pastoračním centru setkání lékařů, zdravotníků, akolytů, kteří přinášejí sv. přijímání nemocným, nemocničních kaplanů s panem děkanem Fr. Králem a P. Františkem Pěnčíkem. V rámci duchovní přípravy na 26. Světový den nemocných se od 2. února každý den po mši sv. ve farním kostele modlí novéna za nemocné k Panně Marii Lurdské

Možnost prožít společně mši svatou budou mít pracovníci ve zdravotnictví a pacienti také v dalších nemocnicích:

  1. února, 15.30 hod.: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
  2. února, 14.30 hod.: Nemocnice Přerov
  3. února, 15.00 hod.: Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod

V Diecézi královéhradecké

V pondělí 12. února 2018 do Fakultní nemocnice Hradec Králové zavítá královéhradecký biskup Jan Vokál. Navštíví dětskou kliniku, na které se setká s pacienty i personálem. V 15.45 hod. bude sloužit mši sv. pro nemocné i zaměstnance nemocnice. Po jejím skončení proběhne setkání lékařů a zdravotníků s ředitelem FN, při kterém Mgr. Pavlína Chmelíková představí Středisko rané péče Sluníčko.

V Diecézi brněnské

V sobotu 10. února 2018 od 14.30 hodin proběhne pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně (Pekařská ulice).

Bohoslužbu při příležitosti letošního Světového dne nemocných bude sloužit P. Jakub Tůma, farní vikář z Římskokatolické farnosti u sv. Tomáše v Brně. Bohoslužbu doprovodí zpěvem sbor ze Starého Brna pod vedením Jiřího Langa.

V Arcidiecézi pražské ke Světovému dni nemocných se uskuteční mimo jiné tyto akce:

Neděle 11. února 2018 v 10.00 hod. Psychiatrická nemocnice Bohnice, kostel sv. Václava: mši svatou slouží biskup Mons. Karel Herbst, připomene také čtvrtstoletí od znovuvysvěcení kostela.

Neděle 11. února 2018 v 15.00 hod. Fakultní nemocnice Motol, Prostor ticha  – Modrý pavilón, část pro dospělé: mši svatou slouží generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, koncelebrovat bude nemocniční kaplan o. Štěpán Faber. Po mši se uskuteční setkání s nemocnými a personálem.

 

Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Nemocnice pod Petřínem Praha Malá Strana: mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského celebruje biskup Mons. Karel Herbst.

Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice: mši svatou celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D. Následuje návštěva oddělení válečných veteránů.

Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Thomayerova nemocnice v Praze: mši svatou bude v nemocniční kapli sloužit strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Při bohoslužbě mohou nemocní i senioři přijmout svátost nemocných. Zájemci o ni ať se předem připraví přijetím svátosti smíření a přihlásí se Mgr. Doubravce Vokáčové do 9. února na telefon: 775 137 869 nebo e-mail: duchovnipece@ftn.cz.

Po mši následuje neformální setkání v prostorách nemocniční kavárny. Srdečně zve Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel Thomayerovy nemocnice.

Pondělí 12. února 2018 od 13.00 hod. Oblastní nemocnice Příbram, v Areálu 1, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 1: setkání s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským, za účasti Ing. Gabriela Kovácse, náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí a evropských fondů, a JUDr. Roberta Bezděka, člena rady Středočeského kraje. Srdečně zve MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram.

Program:

13:00 – setkání s vedením nemocnice

13:30 – setkání se zaměstnanci nemocnice

14:00 – požehnání lůžkové jednotky pro paliativní péči

14:30 – mše svatá v přednáškovém sále nemocnice sloužená kardinálem Dominikem Dukou