XIV. podzimní republikové setkání nemocničních kaplanů (Velehrad, 1. – 4. 10. 2018)

Zveřejněno: ,

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2018 ve Stojanově na Velehradě XIV. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách. Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Psychologie nemocného a psychohygiena nemocničního kaplana“. Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 500,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 250,- Kč. Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2018 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz Přílohy: Program 2018 Harmonogram 2018 Informace pro účastníky Závazná písemná přihláška