Dokumenty ČBK – ERC o poskytování pastorační péče ve zdravotnictví v ČR

Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice ke stažení

Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice ke stažení

Dodatek č. 2 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice ke stažení


Z Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický pokyn pro duchovní péči v nemocnicích

Metodický pokyn o duchovní péči v nemocnicích byl představen na tiskové konferenci dne 27. 3. 2017 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za účasti ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Dokument vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně cílů a zásad této formy péče, uvádí požadavky na kvalifikaci nemocničních kaplanů a upravuje přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu. Na základě tohoto metodického pokynu Ministerstvo zdravotnictví ČR zřizuje Radu pro duchovní péči, která bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních.
Přílohy:
2017-03-27_TZ_Duchovní_péče
Metodický_pokyn_IX_-_nemocniční_kaplani

L. HegerMinistr zdravotnictví Leoš Heger jednal ve Vatikánu o pastorační péči v nemocnicích
Tisková zpráva 2. 5. 2012

Ministr zdravotnictví Leoš Heger se v rámci své pracovní návštěvy ve Vatikánu setkal s papežem Benediktem XVI. a jednal s ním o působení katolické církve ve zdravotnictví a sociálních službách. Toto téma by v budoucnosti měla řešit i česko-vatikánská smlouva.

(…) Leoš Heger již loni oznámil, že jeho resort převezme záštitu nad duchovní službou v nemocnicích a společně s církví připraví právní normu pro práci kaplanů ve zdravotnických zařízeních. Ministr získal ve Vatikánu zkušenosti a informace pro přípravu tohoto zákona. Působení nemocničních kaplanů se řídí dohodou mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví z roku 2006. Mezi prvními, kdo začal poskytovat pastorační péči od roku 1997, byla pražská Všeobecná fakultní nemocnice na svém onkologickém oddělení.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří nemocniční kaplany
Tisková zpráva 12. 12. 2011

Ministr zdravotnictví Leoš Heger se dnes v podvečer setkal s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, předsedou České biskupské konference a Joelem Rumlem, předsedou Ekumenické rady církví ohledně duchovní služby v nemocnicích (tzv. nemocničních kaplanů).

Ministr Heger tuto službu ocenil jako velmi potřebnou a důležitou nejen pro pacienty, jejich rodinné příslušníky ale i pro nemocniční personál.  Při společné schůzce se zúčastněné strany dohodly, že Ministerstvo zdravotnictví ČR převezme oficiální záštitu nad duchovní službou v nemocnicích, a ve spolupráci s církvemi vyprecizuje právní zakotvení přítomnosti nemocničních kaplanů ve zdravotnických zařízeních.


Církevní dokumenty

Papežská rada pro laiky. Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě. Dokument z 1. října 1998.
http://skolstvi.cirkev.cz/_d/Dustojnost-seniora.pdf

Jan Pavel II. Salvifici doloris. Apoštolský list o křesťanském smyslu lidského utrpení z 11. února 1984.
http://www.kebrle.cz/katdocs/SalvificiDoloris.htm


Poselství papeže ke Světovému dni nemocných (11. únor)

2017 František, „Úžas nad tím, co Bůh koná: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49).
Poselství papeže k XXV. Světovému dni nemocných

2016 František, „Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co vám řekne” (Jan 2,5).
Poselství papeže Františka k XXIV. Světovému dni nemocných

2015 František, „Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou“ (Job 29,15).
Poselství papeže Františka k XXIII. Světovému dni nemocných

2014 František, Víra a láska: „Také my jsme povinni položit život za své bratry“ (1 Jan 3,16).
http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/poselstvi-papeze-frantiska-k-svetovemu-dni-nemocnych/

2013 Benedikt XVI.,Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37).
http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/poselstvi-benedikta-xvi-ke-svetovemu-dni-nemocnych/

2012 Benedikt XVI., Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila“ (Lk 17,19).
http://tisk.cirkev.cz/res/data/140/015901.pdf?seek=1