Poselství nemocným k postní a velikonoční době (Olomouc)

Zveřejněno: ,

Obsahem poselství nemocným k postní a velikonoční době v Arcidiecézi olomoucké je tentokrát dopis pomocného biskupa Josefa Nuzíka, který se věnuje Ježíšovým posledním slovům na kříži, a dále dopis Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných, který se zamýšlí nad hodnotou času.

Příloha: Poselství nemocným k postní a velikonoční době 2018