Evropská síť nemocničního kaplanství (ENHCC)

http://enhcc.eu/

Standardy pro poskytování nemocniční kaplanské služby v Evropě ke stažení

 Z historie ENHCC


 Reprezentant KANK v ČR v ENHCC

opatrna_foto

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.    

Životopis


Zprávy z KANK v ČR do ENHCC

 Únor 2014: Vývoj pastorační péče ve zdravotnictví po r. 1989, založení KANK v ČR, vzdělávání NK


Zprávy ze zasedání ENHCC

Zpráva ze zasedání ENHCC, Londýn 2010

Zpráva ze zasedání ENHCC, Mennorode 2012

Zpráva ze zasedání ENHCC, Salzburg 2014


Poskytování pastorační péče ve zdravotnictví v Evropě

Německo

P. Klaus Stock: Situace v poskytování pastorační péče v nemocnicích v Německu a Regensburgu

Pastorace v nemocnicích v diecézi Regensburg: http://www.bistum-regensburg.de/borPage002295.asp

Nemocniční a hospicová péče v diecézi Regensburg: www.seelsorge-pflege.de


Další informace

Návštěva nemocničních kaplanů ze Švédska v Praze a Olomouci

Ve dnech 15. – 17. října 2013 navštívilo osm nemocničních kaplanů ze Švédska Českou republiku. Naši kolegové jednak chtěli osobně poznat a pohovořit s MUDr. Mgr. Marií Opatrnou, Ph.D., s jejímiž články v angličtině o poskytování klinické pastorační se již dříve seznámili, jednak chtěli se seznámit se specifiky této péče v českých nemocnicích.

Nejprve zavítali na Onkologickou kliniku a do LDN Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se tázali lékařů a zdravotníků na existenciální, duchovní a náboženské potřeby pacientů a na jejich spolupráci s nemocničním kaplanem při jejich uspokojování.

Na druhý den se přesunuli do hanácké metropole, kde je v prostorách Arcibiskupství olomouckého přivítal a diskutoval s nimi Mons. Jan Graubner a P. Bohumír Vitásek, koordinátor pastorace nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Po přátelském setkání se odebrali do Fakultní nemocnice Olomouc, kde je očekávala Mgr. Světluše Fišarová, asistentka manažera nelékařských oborů, a Dr. Marta Hošťálková, nemocniční kaplanka. Mgr. Fišarová představila organizaci nemocnice, ošetřovatelskou péči o pacienty a dokumenty, které zahrnují začlenění služby nemocničních kaplanů do této péče. Poté zúčastnění hovořili o velmi dobré spolupráci mezi zdravotními sestrami, lékaři a poskytovateli klinické pastorační péče, která se zakládá na porozumění a vzájemném respektu.

Poděkování patří Dr. Marii Opatrné, která po celou dobu pobytu vzácné návštěvy se jí obětavě věnovala, a Dr. Miriam Prášilové, koordinátorce diakonie a duchovní služby ve Slezské církve evangelické a.v., za doprovod delegace a tlumočení ve FNOL.

IMG_8328_small[1] IMG_8327_small[1] IMG_8325_small[1] IMG_8323_small[1]