Televizní reportáže a pořady

2017

Káva o čtvrté. Téma: Kaplanské služby v nemocnicích. Host: P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., nemocniční kaplan Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (1. 9. 2017)
Viz: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3914041

VI. jarní setkání nemocničních kaplanů. Formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků a dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách proběhlo v Brně (25. 5. 2017)
Viz: http://www.tvnoe.cz/video/13018

Noční Mikrofórum. Host: P. Jan Fatka, římskokatolický kněz, karmelitán, nemocniční kaplan (11. 4. 2017)
Viz: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3841273

Díky za bolest? (10. 4. 2017)
Viz: http://www.tvnoe.cz/video/12627

Duchovní služba v pražských nemocnicích (28. 3. 2017)
Viz: http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/praha-1/clanek/4229/duchovni-sluzba-v-prazskych-nemocnicich

V nemocnicích bude platit nový pokyn pro duchovní péči (27. 3. 2017)
Viz: http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-67295.html

Uzdraví i víra. České nemocnice rozšíří své týmy o duchovní (27. 3. 2017)
Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2066362-uzdravi-i-vira-ceske-nemocnice-rozsiri-sve-tymy-o-duchovni

Bez obav? – Léčba bolestí umírajícího (14. 3. 2017)
V záznamu druhé besedy v olomoucké kavárně Õde věnované problémům spojeným s umíráním hovořil P. Václav Tomiczek o doprovázení umírajících, kteří trpí i „bolestmi duše“. Znamená to, že si s sebou vlečou zátěž konfliktů a křivd ve vztazích, které potřebují uzdravení či odpuštění.
Viz: Audoarchiv Radia Proglas 2, 2017

Buon giorno s Františkem (repríza 27. 2. 2017)
U příležitosti Světového dne nemocných se v pořadu uskutečnily rozhovory s nemocničními kaplany, P. Markem Františkem Drábkem a P. Václav Tomiczkem.
Viz: Videoarchiv Tv NOE, 27. 2. 2017

Křesťané a zdravotnictví (10. 2., 11. 2., 17. 2. 2017)
V souvislosti se Světovým dnem nemocných, který připadá na únorovou památku Panny Marie Lurdské, v pořadu Všímli jsme proběhla živě vysílaná beseda o možnostech křesťanského působení ve zdravotnictví. Svůj pohled nabídli převor brněnské komunity Milosrdných bratrů Martin Macek, pastorační asistentka v rajhradském hospici Dagmar Slížová a nemocniční kaplan P. Jan Zachoval. 
Viz: Audioarchiv Radia Proglas 1, 2017

2016

O Katolické asociaci nemocničních kaplanů v ČR a Vánocích v nemocnici (27. 12. 2016, 2. 1. 2017)Lehce vánočně laděný pořad studia Vojtěch o Katolické asociaci nemocničních kaplanů a o vánocích v nemocnici. Rozhovor s předsedou výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR, jáhnem a plicním onkologem MUDr. Michalem Hrnčiarikem a s dalším jáhnem a nemocničním kaplanem v Hradci Králové Radkem Pavlistou. Viz: Audioarchiv Radia Proglas 1

Kulatý stůl: Doprovázení nemocných (4. 11. 2016)
Mezi pozvanými hosty byl i P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastorační péči v Arcidiecézi olomoucké.
Viz: http://www.tvnoe.cz/video/11399

Sváteční slovo nemocničního kaplana Václava Tomiczka (12. 9. 2016, 14. 9. 2016, 16. 9. 2016)
Viz: Sváteční slovo, ČT 1

V. jarní setkání nemocničních kaplanů. Formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků a dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách proběhlo v Brně (10. 5. 2016)
Viz: Televize NOE, Zpravodajské Noeviny (archivní záznam)

Nemocniční kaplani na republikovém setkání v Brně (9. 5. 2016)
Viz: Zprávy, Radio Proglas 1

2015

Setkání nemocničních kaplanů. Formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků a dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách se konalo na Velehradě (8. 10. 2015)
Viz: Televize NOE, Zpravodajské Noeviny (archivní záznam)

Ve Fakultní nemocnici Olomouc funguje poradna pro pozůstalé (6. 7. 2015)
Rozhovor s PhDr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D., sr. Mgr. Bc. Miroslavou Tobií Matějkovou a Mgr. Janou Novákovou, Ph.D., poradkyněmi pro pozůstalé. Viz:
http://www.tvmorava.cz/clanek/912/ve_fakultni_nemocnici_olomouc_funguje_poradna_pro_pozustale

Představujeme nemocniční kaplanku Mgr. Janu Skaličkovou z KNTB ve Zlíně (5. 6. 2015)
Viz: http://www.barrandov.tv/video/33692-nase-zpravy-5-6-2015

Nemocniční kaplani v Křesťanském magazínu (3. 5. 2015)
Rozhovor s Mons. Františkem Václavem Lobkowizcem, ostravsko-opavským biskupem, Vladislavem Volným, emeritním biskupem SCEAV, a P. Bohumírem Vitáskem, biskupským delegátem pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké.
Viz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/415236100121004/video/

Buon giorno s Františkem (15. 2. 2015)
Rozhovor s P. ThLic. Václavem Tomiczkem, nemocničním kaplanem v Ostravě.
Viz: http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/Videoarch%EDv/bgf_b0007_p150215

Bez hábitu naživo z kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži (14. 2. 2015)
Rozhovor s sr. Mgr. Bc. Miroslavou Tobií Matějkovou, koordinátorkou nemocničních kaplanů ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Viz: http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv/bha_b0002_v1502__

2014

Nemocniční kaplan začne působit i v Karviné (3. 9. 2014)
Viz: http://polar.cz/zpravy/archiv/1/karvinsko/karvina/clanek/16505/16505-nemocnicni-kaplan-zacne-pusobit-i-v-karvine

Den s kaplanem Václavem Tomiczkem: Nemocniční kaplani jsou stále žádanější (15. 1. 2014)
Viz: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/258449-nemocnicni-kaplani-jsou-stale-zadanejsi/

2013

Kulatý stůl: Nemocniční kaplani (24. 10. 2013)
Hosty Kulatého stolu byli: P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastorační péči v Arcidiecézi olomoucké, Mgr. Lenka Topolanová, nemocniční kaplanka v Šumperské nemocnici, Ing. Miroslav Šot, trvalý jáhen, nemocniční kaplan v Nemocnici Milosrdných sester Vincenta de Paul v Kroměříži.
Viz: http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?s/videoarchiv/kst_a0129_v1310__/rating/10

Setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách (3. 10. 2013)
Viz:
Archivní záznam Noevin v době od 6:10 do 8:10 min. 

Zájem o duchovní služby v nemocnicích roste (6. 1. 2013)
Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/209877-zajem-o-duchovni-sluzby-v-nemocnicich-roste/


Rozhlasové pořady a zpravodajství

2015

Světový den nemocných v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (7. 2. 2015)
Viz: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/mezinebem/_zprava/svetovy-den-nemocnych-v-nemocnici-milosrdnych-sester-svateho-karla-boromejskeho-v-praze–1452873

2012

O nemocničních kaplanech a poskytování klinické pastorační péče nejen ve Fakultní nemocnici Olomouc (17. 1. 2012)
Rádio Proglas, olomoucké studium Radim. Hosty pořadu Radky Rozkovcové byli P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastorační péči v Arcidiecézi olomoucké, Dr. Marta Hošťálková, Mgr. Marie Maňáková a Mgr. Tobia Miroslava Matějková, nemocniční kaplanky ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Viz: http://ado.cz/kaplan/pr_17_01_2012.mp3