Pastorační péče v nemocnicích v Praze

Pokud potřebujete po převozu do nemocnice v Praze urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte:

+420 731 144 144.

Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.

Řádná duchovní služba

Řádná duchovní služba probíhá v nemocnicích obvykle na požádání: tj. sdělte sestře, že máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která koordinuje klinickou pastorační péči pro celou nemocnici, a ta vám návštěvu nemocničního kaplana zajistí. To nemusí být kněz – někde je to jáhen nebo řádová sestra nebo i speciálně připravený křesťan/křesťanka. S nimi pak můžete domluvit další návštěvu kněze, přinesení svatého přijímání nebo účast na bohoslužbě v areálu nemocnice.


Nemocniční kaplani pro Prahu

P. Marek František Drábek OPræm.

P. Filip Milan Suchán OPræm.


Zdravotnická zařízení v Praze a okolí

P. Mgr. Ján Kočerha, řeckokatolický kněz

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

P. Mgr. Vasyl Slivocky, řeckokatolický kněz

  • 603 919 115

Fakultní nemocnice v Motole

P. Jan Fatka

  • 731 429 595

Hospic Štrasburk

P. Ing. Jan Kofroň


Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

  • 257 197 459
  • 739 946 610 (24hodinová dostupnost)

P. Marek František Drábek OPræm.

P. Filip Milan Suchán OPræm.

S. Ing. Mgr. M. Ludmila Mirjana Vinšová

S. Mgr. Bc. M. Anna Lada Petříková, DiS.

Mgr. Pavlína Neradová


Nemocnice Na Bulovce

P. Lukáš Lipenský O.Cr.


Nemocnice Na Františku

P. Lukáš Lipenský O.Cr.


Nemocnice Na Homolce

P. Jan Fatka

  • 731 429 595

Psychiatrická nemocnice Bohnice

P. Ing. Jan Kofroň

Mgr. Jaromír Odrobiňák, trvalý jáhen

  • 776 470 310

Thomayerova nemocnice

Mgr. Doubravka Vokáčová


Všeobecná fakultní nemocnice Praha

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, PhD.