Konference a workshop „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“ (Praha, 25. – 26. 10. 2018)

,

Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne 25.10.2018 konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupí i zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě Pam Schweitzer. V programu je zařazen workhop: Reminiscence v nemocnici (biografie jako zdroj v péči o pacienta).
Bližší informace, přihláška na konferenci: zde

Dne 26.10. 2018 je ve spolupráci s lektorkou Pam Schweitzer pořádán workshop: „Reminiscenční dílna – jak využít dramatizaci v reminiscenční práci“
Program a informace o registraci na workshop: zde

Konference „10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol 2008 – 2018“ (Praha, 25. – 26. 10. 2018)

,

Centrum psychosociální a spirituální péče FN Motol v Praze pořádá dne 25. – 26. října 2018 odbornou konferenci a seminář na téma „10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol“. Cílem konference je reflexe způsobu poskytování spirituální péče, ohlédnuti a současně i vize spirituální péče v Motole s ohledem na bio-psycho-sociální potřeby jedince.

Přílohy:
Program konference a semináře
Přihláška, konference 2018

Seminář „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“ (Praha, 26. – 27. 10. 2018)

,

Edukační a formační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Boromeum, pořádá ve dnech 26. – 27. října 2018 seminář „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“, který povede Mgr. Hana Vojtová.

Vzdělávací akce je určena: lékřům, psychologům, psychoterapeutům, duchovním, nemocničním kaplanům aj.

Cena: Kč 1850,-

Přihlásit se můžete na: konference@nmskb.cz

Příloha: Informace
Více viz: www.nmskb.cz

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření KANK v ČR za rok 2017

,

V uplynulém roce 2017 byly pro Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR významné dvě události:

  1. Dlouhodobá snaha asociace ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravit právní normu pro práci kaplanů ve zdravotnických službách vyústila ve vydání Metodického pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb. Metodický pokyn byl představen na tiskové konferenci dne 27. 3. 2017 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za účasti ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka a zveřejněn byl 13. 4. 2018 ve Věstníku MZ č. 4/2017. Dokument vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních, včetně cílů a zásad této formy péče, uvádí požadavky na kvalifikaci nemocničních kaplanů a upravuje přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu. Na základě tohoto metodického pokynu Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo Radu pro duchovní péči, která bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních. Za ČBK byli za členy této rady jmenováni: MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, P. Doc. Damián Němec, dr, oba jsou členy výboru KANK v ČR.
  2. Na jednání valné hromady KANK v ČR na XIII. podzimním setkání nemocničních kaplanů na Velehradě proběhly volby do výboru a revizní komise. Životopisy, publikační a přednášková činnost nových členů obou grémií jsou k dispozici v rubrice „Základní informace“.

Příloha: Výroční zpráva KANK v ČR, r. 2017

Ohlédnutí za uplynulým XIV. ročníkem podzimního republikového setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,

Ve dnech 1. – 4. října 2018 se na Velehradě uskutečnilo již čtrnácté formačně vzdělávací setkání pro pastorační pracovníky ve zdravotnických a sociálních službách, kterého se zúčastnilo 85 nemocničních kaplanů a zájemců o tuto službu, dobrovolníků v pastorační péči z celé České republiky i Slovenska. Akci pořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady pro zdravotnictví ČBK a Arcibiskupství olomouckého. Kromě kněží, řeholníků a řeholnic, laiků římskokatolické církve se odborného programu zúčastnili i nemocniční kaplani ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Zobrazit celou aktualitu »

Mezinárodní odborná konference Paliativní a hospicová péče „Od katedry k lůžku“ (Velehrad, 9. – 10. 10. 2018)

,

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Krakowska akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu CS Caritas Socialis GmbH a CS Hospiz Rennweg

srdečně zvou na III. Odbornou konferenci Paliativní a hospicová péče „Od katedry k lůžku“, která se uskuteční ve dnech 9. – 10. 10. 2018 na Velehradě.

Přílohy:

Pozvánka, Velehrad 2018
Program konference, Velehrad 2018

 

Konference „Péče o umírající v 21. století“ (Praha, 13. 10. 2018)

,

Česká společnost hospicové péče ČLS JEP, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska, za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pořádají mezinárodní odbornou konferenci „Péče o umírající v 21. století“ s podtitulem „Hořet, ale nevyhořet aneb kde ostatní končí, hospice teprve začínají“. Konference se koná 13. října 2018 v aule Vysoké školy ekonomické v Praze (Churchillovo nám., Praha 3). S příspěvky vystoupí mj. Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková PhD.et PhD. Konferenci moderují PhDr. Robert Huneš a MUDr. Marie Svatošová.

Konference je zařazena do systému akreditací ČLK, ČAS s MPSV, účastníkům bude vydáváno osvědčení. Číslo akreditace: ČLK 0004/16/2006 – 6 kreditů.

Přílohy: Přihláška, Pozvánka na konferenci

Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci byl úspěšně zakončen druhý ročník kurzu Nemocniční kaplan

,

V sobotu 15. září 2018 byl na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci úspěšně zakončen druhý ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta uspořádala ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP, Fakultní nemocnicí Olomouc a Arcibiskupstvím olomouckým. Organizačně se na kurzu podílela Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR.

Závěrečné zkoušky se zdarem složilo dvacet tři frekventantů z různých částí České republiky, z nichž většina již kaplanskou službu několik let vykonává.

Kurz byl koncipován tak, aby splňoval požadavky dané Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC z roku 2011 a odpovídal rovněž Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydanému v dubnu 2017 MZ ČR.

Deo gratias.

Podzimní webináře Centra paliativní péče

,

Centrum paliativní péče pořádá na podzim následující webináře:

25. 9. 2018 – téma: Advokacie v hospicové a paliativní péči, lektorka: Mgr. Lenka Váňová, PhD.

25. 10. 2018 – téma: Možnosti léčebného konopí, přednáší: MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

Více informací, včetně možnosti přihlášení: zde