Vzdělávací pořad „Dobrá smrt“ (Radio Proglas, v 16 h 26. 2. 2018)

,
Vzdělávací cyklus "Dobrá smrt" chce nabídnout důležité informace pro ty, kteří se musí vyrovnávat s náročnou diagnózou neléčitelné nemoci. S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší běžně v praxi, bude snaha vcítit se do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou překážky, jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření. V prvním dílu "Sdělení diagnózy" bude řeč o chvíli, kdy celý tento proces začíná. Tedy, lékař konečně vysloví, že kurativní péče už neprospívá. Člověk pak prochází silnou bouří emocí a bezradnosti. S MUDr. Ondřejem Slámou, Ph.D. bude na toto téma hovořit Marek Chvátal.
Premiéra: 26. 2. 2018, 16:00
Opakování: 1. 3. 2018, 0:05, 4. 3. 2018, 10:30

Poselství nemocným k postní a velikonoční době (Olomouc)

,
Obsahem poselství nemocným k postní a velikonoční době v Arcidiecézi olomoucké je tentokrát dopis pomocného biskupa Josefa Nuzíka, který se věnuje Ježíšovým posledním slovům na kříži, a dále dopis Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných, který se zamýšlí nad hodnotou času. Příloha: Poselství nemocným k postní a velikonoční době 2018  

Konferencia “ Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? “ (Martin, 7. 4. 2018)

,
Milí priatelia! Pozývame Vás na XIII. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa uskutoční dňa 7. apríla 2018 v Martine na tému: " Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? “.  Konferencia sa začína sv. omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole a pokračuje od 9.30 hod. spoločným programom vo veľkej zasadačke mestského úradu, ul. Vajanského 1. Účastnícky poplatok - 12€ (platí sa na mieste pri prezentácii). Ranné občerstvenie a obed zabezpečený. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25. marca 2018 na:  e-mail:  mariakocis22@gmail.com mobil:   0905/502 018 Program+XIII.+konferencie+KvDN+7.4.2018+v+Martine Tešíme sa na spoločné stretnutie a nech Vám Pán žehná! Za organizačný výbor MUDr. Mária Kočišová

XXVI. Světový den nemocných v českých a moravských diecézích (11. února 2018)

,
V den liturgické památky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev připomíná Světový den nemocných. Tento den ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. U příležitosti letošního dvacátého šestého ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají. A vybízí je k meditaci nad slovy Ježíše Krista na kříži a nad úkonem svěření Matky Boží Panny Marie apoštolu Janovi: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27) V Arcidiecézi olomoucké Během února proběhne v olomoucké arcidiecézi několik akcí k připomenutí tohoto dne: Ve středu 7. února 2018 odpoledne zavítá olomoucký světící biskup Mons. Antonín Basler do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví zde nemocné. Téhož dne v 18 hodin se setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše svaté v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Součástí večera bude i diskuze nad vybranými tématy z etiky a komunikace ve zdravotnictví. Dne 8. února v 16.00 hod. bude v Uherskohradišťské nemocnici sloužit mši sv. P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM, tamní nemocniční kaplan. Pro zájemce se pak téhož dne od 19.30 hod. uskuteční krátká pouť s modlitbou křížové cesty. Začátek putování je u Slovackého divadla a konec u kaple sv. Rocha. Po skončení pobožnosti jsou účastníci zváni k přátelskému posezení do sklípku U lisu. V pátek 9. února odpoledne navštíví Vojenskou nemocnici v Olomouci olomoucký pomocný biskupa Mons. Josef Nuzík. Pozdraví se s managementem zdravotnického zařízení a poté se vydá na návštěvy pacientů na vybraných odděleních. V 16.45 bude sloužit mši sv. v přilehlém kostele sv. Štěpána za všechny nemocné a zaměstnance této nemocnice. Ve Vsetínské nemocnici se uskuteční mše sv. v neděli 11. února v 16.00 hod. Bude obětována za pacienty a personál v nemocnici. K účasti na ní jsou zváni rovněž příbuzní nemocných. Večer v 19 hod. pak proběhne v pastoračním centru setkání lékařů, zdravotníků, akolytů, kteří přinášejí sv. přijímání nemocným, nemocničních kaplanů s panem děkanem Fr. Králem a P. Františkem Pěnčíkem. V rámci duchovní přípravy na 26. Světový den nemocných se od 2. února každý den po mši sv. ve farním kostele modlí novéna za nemocné k Panně Marii Lurdské Možnost prožít společně mši svatou budou mít pracovníci ve zdravotnictví a pacienti také v dalších nemocnicích:
  1. února, 15.30 hod.: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
  2. února, 14.30 hod.: Nemocnice Přerov
  3. února, 15.00 hod.: Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod
V Diecézi královéhradecké V pondělí 12. února 2018 do Fakultní nemocnice Hradec Králové zavítá královéhradecký biskup Jan Vokál. Navštíví dětskou kliniku, na které se setká s pacienty i personálem. V 15.45 hod. bude sloužit mši sv. pro nemocné i zaměstnance nemocnice. Po jejím skončení proběhne setkání lékařů a zdravotníků s ředitelem FN, při kterém Mgr. Pavlína Chmelíková představí Středisko rané péče Sluníčko. V Diecézi brněnské V sobotu 10. února 2018 od 14.30 hodin proběhne pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně (Pekařská ulice). Bohoslužbu při příležitosti letošního Světového dne nemocných bude sloužit P. Jakub Tůma, farní vikář z Římskokatolické farnosti u sv. Tomáše v Brně. Bohoslužbu doprovodí zpěvem sbor ze Starého Brna pod vedením Jiřího Langa. V Arcidiecézi pražské ke Světovému dni nemocných se uskuteční mimo jiné tyto akce: Neděle 11. února 2018 v 10.00 hod. Psychiatrická nemocnice Bohnice, kostel sv. Václava: mši svatou slouží biskup Mons. Karel Herbst, připomene také čtvrtstoletí od znovuvysvěcení kostela. Neděle 11. února 2018 v 15.00 hod. Fakultní nemocnice Motol, Prostor ticha  - Modrý pavilón, část pro dospělé: mši svatou slouží generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, koncelebrovat bude nemocniční kaplan o. Štěpán Faber. Po mši se uskuteční setkání s nemocnými a personálem.   Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Nemocnice pod Petřínem Praha Malá Strana: mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského celebruje biskup Mons. Karel Herbst. Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice: mši svatou celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D. Následuje návštěva oddělení válečných veteránů. Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Thomayerova nemocnice v Praze: mši svatou bude v nemocniční kapli sloužit strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Při bohoslužbě mohou nemocní i senioři přijmout svátost nemocných. Zájemci o ni ať se předem připraví přijetím svátosti smíření a přihlásí se Mgr. Doubravce Vokáčové do 9. února na telefon: 775 137 869 nebo e-mail: duchovnipece@ftn.cz. Po mši následuje neformální setkání v prostorách nemocniční kavárny. Srdečně zve Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel Thomayerovy nemocnice. Pondělí 12. února 2018 od 13.00 hod. Oblastní nemocnice Příbram, v Areálu 1, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 1: setkání s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským, za účasti Ing. Gabriela Kovácse, náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí a evropských fondů, a JUDr. Roberta Bezděka, člena rady Středočeského kraje. Srdečně zve MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram. Program: 13:00 – setkání s vedením nemocnice 13:30 – setkání se zaměstnanci nemocnice 14:00 – požehnání lůžkové jednotky pro paliativní péči 14:30 – mše svatá v přednáškovém sále nemocnice sloužená kardinálem Dominikem Dukou

Konference „Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici“ (Brno, 17. 3. 2018)

,
Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno, Konvent sester Alžbětinek a Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pořádají již patnáctý ročník konference "Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici", která proběhne v sobotu 17. března 2018 v Brně v sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7). Program začíná v 8 h mší svatou. Dopolední blok přednášek je věnován tématu "Zdravotník a jeho rodina", odpolední část se bude zabývat duchovními kořeny zdravotnické služby. Se svými příspěvky vystoupí mj. Mons. Aleš Opatrný, MUDr. Ludmila Bartůšková a Mons. Antonín Basler. Účastnický poplatek: 450 Kč Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, pracovištěm a funkcí je třeba zaslat do 4. března 2018 na e-mail: krestan.konference@gmail.com Příloha:
 

Doporučení ke shlédnutí pořadů Televize NOE

,
Středa 10. 1. v 17.45 h "Můj chrám": MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., neonatolog a primář novorozeneckého oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc v chrámu sv. Cyrila a Maroděje, Olomouc
Sobota 13. 1. v 20.00 h "Budu Ti sloužit: Život sv. Camilla de Lellis"
Sv. Camill de Lellis narodil se 25. května 1550 v obci Bucchinico u Chieti v Arbuzzách (Itálie). Bojoval v armádě benátské republiky proti Turkům. Posléze chtěl zanechat vojenského života, který byl rozmařilý a vstoupit ke kapucínům. Pro vážné onemocnění ale nebyl přijat. Během svého léčení v Římské nemocnici pomáhal ošetřovat ty, co na tom byli ještě hůř než on. Rozhodl se, že pomoci nemocným zasvětí svůj život. V roce 1582 založil společenství, které si říkalo "služebníci nemocných" a které jako svůj znak začalo užívat červený kříž. Z tohoto společenství později vznikla řeholní společnost kamiliánů. Na Kamila de Lellis měl velký vliv sv. Filip Neri. Ve službě nemocným spatřoval službu trpícímu Kristu a této činnosti nezanechal ani poté, co byl v roce 1584 vysvěcen na kněze. Zemřel v Římě 14. července 1614, svatořečen byl v roce 1746 a roku 1886 prohlášen patronem nemocných a umírajících. Liturgická památka se slaví 14. července. (Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_de_Lellis.)

Vánoční přání 2017

,
Vážení a milí, přejeme vám, abyste o Vánocích zakusili láskyplný dotek Boha podobně jako pastýři z Betléma, mudrci z východu a nespočet lidí, kteří uvěřili, že v Ježíši Kristu k nám přichází Bůh a dává nám sám sebe, a abyste prožili radost z toho, že se stanete jako on obdarováním druhých. Michal Hrnčiarik, Marta Hošťálková Příloha: Vánoce KANK v ČR 2017

Kurz „Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami“ (Olomouc, leden – červen 2018)

,
V rámci celoživotního vzdělávání bude na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od ledna do června 2018 realizován kurz "Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami" v rozsahu 48 hodin (zpravidla 1 pátek v měsíci = 8 hodin). Kurz je určen především pro toho, kdo již působí na základě písemně doloženého církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách, a absolvoval program celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci, ETF UK v Praze nebo TF JČU v Českých Budějovicích. Kurz bude veden jako praktický nácvik komunikace ve skupině max. 15 osob. Kurzovné činí Kč 2.600,-. Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru. Vyplněnou přihlášku s naskenovanými přílohami (kopií jmenovacího dekretu a osvědčení o absolvování kurzu NK) prosím zašlete na sekretariat.kank@seznam.cz do 2. 1. 2018. Přílohy:  Informace o kurzu komunikace NK Přihláška do kurzu komunikace NK

Konference domácí hospicové a paliativní péče v Jihomoravském kraji (Brno, 7. 12. 2017)

,
Diecézní charita Brno zve na konferenci, která se bude věnovat péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Konat se bude 7. prosince 2017, ve 14.00 hod. Díky vstřícnosti Knihovny Jiřího Mahena bude uspořádána ve Velkém společenském sále knihovny na Kobližné 4 v Brně. Vystoupí mj. profesor Jiří Vorlíček nebo MUDr. Ladislav Kabelka. Záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje. Přílohy: Program Přihláška