Byl podepsán Dodatek č. 2 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC (15. 1. 2019)

,

K Dohodě o duchovní péči ve zdravonictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví byl připojen Dodatek č. 2. Tento dokument upravuje především kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana, obsažené v Dodatku č. 1 , jejich splnění v plném rozsahu bude požadováno od 1. 1. 2022.

Příloha: Dodatek č. 2 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC

Vánoční přání 2018

,

Bůh, který je do nás zamilovaný, nás přitahuje něhou,
když se jako chudý a slabý
rodí mezi námi jako jeden z nás.
Vstupuje do života, aby nám daroval svou lásku. (Papež František)

Kéž je v nás pokora narozeného Ježíše Krista
ve službě Jeho maličkým, nemocným.

Kéž se stáváme darem jeden pro druhého…

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků,
Boží požehnání v novém roce 2019

přejí a vyprošují

Michal Hrnčiarik
Marta Hošťálková

Příloha: Vánoční přání 2018

Zapalme svíčku 2018

,

Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

1) Akce „Zapalme svíčku 2018“ zesnulým dětem proběhne v neděli 9. prosince 2018. I letošní, již osmý ročník, pořádá Dlouhá cesta.

Informace o aktivitách, které u příležitosti tohoto dne se uskuteční, naleznete na: http://www.dlouhacesta.cz/zapalme-svicku/

2) Poslední webinář Centra paliativní péče v tomto roce je věnován prezentaci činnosti organizace Dlouhá cesta a je možné ho sledovat v úterý 18. 12. 2018 od 16.00 hod. na: https://paliativnicentrum.cz/webinare/predstaveni-organizace-dlouha-cesta

 

Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem

,

V těcht podzimních dnech probíhá po celé České republice v knihovnách, kostelích a na řadě jiných místech představení knihy „Neboj se vrátit domů“, která zachycuje rozhovor Aleše Palána s Marií Svatošovou.

Řkf Ostrava – Zábřeh, Charita Ostava a KANK v ČR zvou 27. 11. 2018 na setkání s oběma autory do Pastoračního centra u kostela Sv. Ducha. Příloha: Ostrava, 27-11-2018

 

18. 10. Svátek sv. Lukáše, patrona lékařů

,

18. 10. je svátek sv. Lukáše, patrona lékařů. Na mnoha místech se již setkali lékaři a další pracovníci ve zdravotnictví, aby si připomenuli tohoto světce, nebo teprve se uskuteční různé akce. V předvečer svátku bude slavena mše sv. v FN Ostrava pomocným ostravským biskupem Martinem Davidem. Po jejím skončení se Otec biskup setká s lékaři a dalšími zaměstnanci této nemocnice, poté navštíví s nemocničními kaplany pacienty na vybraných odděleních. 

Příloha: Pozvánka, FN Ostrava

Promluva Dr. Ondřeje Doskočila, trvalého jáhna z Českých Budějovic:

Zobrazit celou aktualitu »

Konference a workshop „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“ (Praha, 25. – 26. 10. 2018)

,

Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne 25.10.2018 konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupí i zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě Pam Schweitzer. V programu je zařazen workhop: Reminiscence v nemocnici (biografie jako zdroj v péči o pacienta).
Bližší informace, přihláška na konferenci: zde

Dne 26.10. 2018 je ve spolupráci s lektorkou Pam Schweitzer pořádán workshop: „Reminiscenční dílna – jak využít dramatizaci v reminiscenční práci“
Program a informace o registraci na workshop: zde

Konference „10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol 2008 – 2018“ (Praha, 25. – 26. 10. 2018)

,

Centrum psychosociální a spirituální péče FN Motol v Praze pořádá dne 25. – 26. října 2018 odbornou konferenci a seminář na téma „10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol“. Cílem konference je reflexe způsobu poskytování spirituální péče, ohlédnuti a současně i vize spirituální péče v Motole s ohledem na bio-psycho-sociální potřeby jedince.

Přílohy:
Program konference a semináře
Přihláška, konference 2018

Seminář „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“ (Praha, 26. – 27. 10. 2018)

,

Edukační a formační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Boromeum, pořádá ve dnech 26. – 27. října 2018 seminář „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“, který povede Mgr. Hana Vojtová.

Vzdělávací akce je určena: lékřům, psychologům, psychoterapeutům, duchovním, nemocničním kaplanům aj.

Cena: Kč 1850,-

Přihlásit se můžete na: konference@nmskb.cz

Příloha: Informace
Více viz: www.nmskb.cz

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření KANK v ČR za rok 2017

,

V uplynulém roce 2017 byly pro Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR významné dvě události:

  1. Dlouhodobá snaha asociace ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravit právní normu pro práci kaplanů ve zdravotnických službách vyústila ve vydání Metodického pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb. Metodický pokyn byl představen na tiskové konferenci dne 27. 3. 2017 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za účasti ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka a zveřejněn byl 13. 4. 2018 ve Věstníku MZ č. 4/2017. Dokument vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních, včetně cílů a zásad této formy péče, uvádí požadavky na kvalifikaci nemocničních kaplanů a upravuje přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu. Na základě tohoto metodického pokynu Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo Radu pro duchovní péči, která bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních. Za ČBK byli za členy této rady jmenováni: MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, P. Doc. Damián Němec, dr, oba jsou členy výboru KANK v ČR.
  2. Na jednání valné hromady KANK v ČR na XIII. podzimním setkání nemocničních kaplanů na Velehradě proběhly volby do výboru a revizní komise. Životopisy, publikační a přednášková činnost nových členů obou grémií jsou k dispozici v rubrice „Základní informace“.

Příloha: Výroční zpráva KANK v ČR, r. 2017