Další webináře Centra paliativní péče (15. 5., 21. 6. 2018)

,

Centrum paliativní péče pořádá před letními prázninami tyto webináře:

15. 5. Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly, lektorka: prim. MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů

21. 6. Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti, lektorka: Mgr. et Mgr. Margareta Johnová, psycholog, působí v organizaci Diabazis a FOD Klokánek

Bližší informace o webinářích, možnost přihlášení: https://paliativnicentrum.cz/vzdelavani

Brno hostilo již 7. ročník jarního republikového setkání katolických nemocničních kaplanů

,

Na padesát nemocničních kaplanů zavítalo v pondělí 21. 5. 2018 do jihomoravské metropole v rámci jejich sedmého celorepublikového setkání. Nemocniční kaplani jsou církvemi pověřené a kvalifikované osoby, duchovní i laici, muži i ženy, které vykonávají  pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Sdružují se ve dvou profesních organizacích – Katolické asociaci nemocničních kaplanů a ekumenické Asociaci nemocničních kaplanů.

V dopoledním programu se nemocniční kaplani pod vedením doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., psychiatra a psychoanalytika, který od roku 1990 rozvíjí a učí zdravotnickou etiku, v současné době na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zamýšleli nad úlohou emocí ve svém profesním životě a při poskytování pastorační péče pacientům.  Zobrazit celou aktualitu »

13. 5. Den matek

,

Vážené a milé kolegyně,

u příležitosti Dne matek děkujeme vám všem
za duchovní mateřství k pacientům a všem potřebným,
kterým sloužíte ve zdravotnictví či jinde.

Děkujeme, že s citlivostí, laskavostí a obětavostí
pečujete o „maličké“ – nemocné a umírající,
dáváte jim svou přítomností zakoušet Boží blízkost,
četbou Božího slova přinášíte jim útěchu v bolestech,
rozdáváním Eucharistie se podílíte na jejich růstu v duchovním životě,
doprovázením jste s nimi na jejich křížové cestě
a přispíváte tak k nesení a přijetí jejich utrpení,
až k sjednocení s Bohem – Láskou ve smrti.

S velkými díky Bohu za každou z vás

Michal Hrnčiarik a P. Leo Zerhau

Příloha: Přání ke Dnu matek

12. 5. Mezinárodní den sester

,

Hrdinství není jen něco velkého vykonat,
ale i to, když věrně a vytrvale
konáme svou službu každý den.
(Jaroslav Šturma)

Milé sestry,
děkujeme vám
za vaši obětavost, laskavost,
pozornost a trpělivost
v péči o nemocné.
Jste skutečnými hrdinkami lidství
a služby člověku.

Velmi si vážíme i vaší spolupráce s námi.

S úctou a vděčností nemocniční kaplani

Příloha:Přání k 12. 5.

Pěší pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Provodov, 20. 5. 2018)

,

V neděli 20. 5. 2018 se uskuteční pouť lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví na Provodově. Sraz účastníků je ve 12 hod. v Kudlově na točně, odtud půjdeme pěšky na poutní místo. Poutní mše svatá bude v 14:30 hod. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Marek Orko Vácha, PhD. Po jejím skočení následuje beseda v blízké restauraci.

Příloha: Pouť, Provodov 2018

VIII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 9. 6. 2018)

,

V sobotu 9. 6. 2018 se uskuteční již VIII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatém Hostýnku. Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit Mons. Mgr. Martin David, ostravsko-opavský světící biskup. Po jejím skončení bude následovat pobožnost Cesta světla, kterou povede Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Setkání uzavře koncert duchovní hudby v provedení Chrámového sboru z Lubiny.

Příloha: Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, Svatý Hostýn 2018

VII. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů (Brno, 21. května 2018)

,

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství brněnského pořádají v Brně v pondělí 21. května 2018 již VII. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů. Dopoledne se svým příspěvkem „Nemocniční kaplan a emoce“ vystoupí Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Odpoledne bude patřit informacím výboru KANK v ČR, aktualitám z jednotlivých diecézí a bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla. Přihlášky zasílejte do 10. května 2018 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz. Účastnický poplatek: 200 Kč (včetně oběda). Příloha: Závazná-písemná-přihláškaProgram, Brno 2018

 

Cyklus besed „Bez obav“ na aktuální sociální témata (Radio Proglas, duben 2018)

,

V měsíci dubnu pořádá Radio Proglas ve spolupráci s Kavárnou Öde (Hrnčířská 12, Olomouc) od 19. hodiny cyklus besed „Bez obav“ – „Cesty k bídě“ na aktuální sociální témata:
9. 4. Dluhy
16. 4. Rozvod
23. 4. Opuštěnost
30. 4. Závislosti
Nad uvedenými otázkami se budou zamýšlet mj. tito odborníci: Karel Nešpor, psychiatr; Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor; Karel Kosina, ředitel Hospice sv. Alžběty v Brně a další.
Diskuzi moderuje Marek Chvátal.
Záznam besedy naladíte na Radiu Proglas vždy následující čtvrtek v 9. 30 hod.
Více informací: http://www.facebook.com/studioradim

Velikonoce 2018

,

Kéž bychom měli velikonoční oči,
jež ve smrti dohlédnou až k životu,
ve vině až k odpuštění,
v rozdělení až k jednotě,
v ranách až ke slávě,
v člověku až k Bohu,
v Bohu až k člověku,
ve mně až k Tobě.
A k tomu veškerou velikonoční sílu!
(Klaus Hemmerle)

Dobrý duchovní zrak
a hodně sil
od vzkříšeného Pána
v pastorační péči ve zdravotnictví

přeje

Michal Hrnčiarik
Marta Hošťálková

Webináře Centra paliativní péče

,

Centrum paliativní péče v březnu a dubnu 2018 připravuje následující webináře:

6. 3. 2018 (16.00 – 17.30 hod.) MUDr. Zdeněk KalvachJak nedělat příliš mnoho ani příliš málo? Role praktika v závěru života geriatrického pacienta

27. 3. 2018  (16.00 – 17.30 hod.) Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Podpora pozůstalých rodičů v mobilní hospicové péči

25. 4. 2018  (16.00 – 17.30 hod.) Mgr. Barbora Vráblová: Nezahájení a odstoupení od léčby – právní pohled

Informace k přihlášení na semináře: https://paliativnicentrum.cz/cs/seminare