VIII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 9. 6. 2018)

,
V sobotu 9. 6. 2018 se uskuteční již VIII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatém Hostýnku. Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit Mons. Mgr. Martin David, ostravsko-opavský světící biskup. Po jejím skončení bude následovat pobožnost Cesta světla, kterou povede Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Setkání uzavře koncert duchovní hudby v provedení Chrámového sboru z Lubiny. Příloha: Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, Svatý Hostýn 2018

VII. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů (Brno, 21. května 2018)

,
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství brněnského pořádají v Brně v pondělí 21. května 2018 již VII. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů. Dopoledne se svým příspěvkem "Nemocniční kaplan a emoce" vystoupí Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Odpoledne bude patřit informacím výboru KANK v ČR, aktualitám z jednotlivých diecézí a bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla. Přihlášky zasílejte do 10. května 2018 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz. Účastnický poplatek: 200 Kč (včetně oběda). Příloha: Závazná-písemná-přihláškaProgram, Brno 2018  

Cyklus besed „Bez obav“ na aktuální sociální témata (Radio Proglas, duben 2018)

,
V měsíci dubnu pořádá Radio Proglas ve spolupráci s Kavárnou Öde (Hrnčířská 12, Olomouc) od 19. hodiny cyklus besed "Bez obav" - "Cesty k bídě" na aktuální sociální témata: 9. 4. Dluhy 16. 4. Rozvod 23. 4. Opuštěnost 30. 4. Závislosti Nad uvedenými otázkami se budou zamýšlet mj. tito odborníci: Karel Nešpor, psychiatr; Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor; Karel Kosina, ředitel Hospice sv. Alžběty v Brně a další. Diskuzi moderuje Marek Chvátal. Záznam besedy naladíte na Radiu Proglas vždy následující čtvrtek v 9. 30 hod. Více informací: http://www.facebook.com/studioradim

Velikonoce 2018

,
Kéž bychom měli velikonoční oči, jež ve smrti dohlédnou až k životu, ve vině až k odpuštění, v rozdělení až k jednotě, v ranách až ke slávě, v člověku až k Bohu, v Bohu až k člověku, ve mně až k Tobě. A k tomu veškerou velikonoční sílu! (Klaus Hemmerle) Dobrý duchovní zrak a hodně sil od vzkříšeného Pána v pastorační péči ve zdravotnictví přeje Michal Hrnčiarik Marta Hošťálková

Webináře Centra paliativní péče

,
Centrum paliativní péče v březnu a dubnu 2018 připravuje následující webináře: 6. 3. 2018 (16.00 - 17.30 hod.) MUDr. Zdeněk KalvachJak nedělat příliš mnoho ani příliš málo? Role praktika v závěru života geriatrického pacienta 27. 3. 2018  (16.00 - 17.30 hod.) Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Podpora pozůstalých rodičů v mobilní hospicové péči 25. 4. 2018  (16.00 - 17.30 hod.) Mgr. Barbora Vráblová: Nezahájení a odstoupení od léčby - právní pohled Informace k přihlášení na semináře: https://paliativnicentrum.cz/cs/seminare  

Vzdělávací cyklus „Dobrá smrt“ (Radio Proglas, každé pondělí v 16 hod.)

,
Vzdělávací cyklus "Dobrá smrt" chce nabídnout důležité informace pro ty, kteří se musí vyrovnávat s náročnou diagnózou neléčitelné nemoci. S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší běžně v praxi, bude snaha vcítit se do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou překážky, jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření. 1. Díl: Sdělování diagnózy, MUDr. Ondřej Slána, PhD. 2. Díl: Komunikace s rodinou Zvládání komunikace v rodině je běžně náročné. O to více je složitější situace, pokud se nám do cesty postavila nevyléčitelná nemoc.
Co všecno můžeme svým blízkým říci? A co když jim nic říkat nechci? Mám za sebe nechat jednat lékaře? Anebo naopak, rád bych se někomu vypovídal, ale ostatní se mi raději vyhnou, protože jsem pro ně "ten, kdo umírá". Jak jim říci, že stále žiju? Odpovědi na tyto a další otázky uslyšíte v rozhovoru s ředitelem Centra paliativní péče psychologem PhDr. Martinem Loučkou, PhD. V dalších dílech otevřeme témata: umírání dítěte, životní priority, smíření se smrtí, duchovní doprovod, poslední týdny a dny života a truchlení. Na pokračováních s námi spolupracují psycholog Martin Loučka, MUDr. Eva Hegmonová, psycholog David Štěpánek, zdravotní sestra Alžběta Marková a farářka Radka Včelná. Repríza: ve čtvrtek v 0.05 a v neděli v 10.30

Vzdělávací pořad „Dobrá smrt“ (Radio Proglas, v 16 h 26. 2. 2018)

,
Vzdělávací cyklus "Dobrá smrt" chce nabídnout důležité informace pro ty, kteří se musí vyrovnávat s náročnou diagnózou neléčitelné nemoci. S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší běžně v praxi, bude snaha vcítit se do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou překážky, jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření. V prvním dílu "Sdělení diagnózy" bude řeč o chvíli, kdy celý tento proces začíná. Tedy, lékař konečně vysloví, že kurativní péče už neprospívá. Člověk pak prochází silnou bouří emocí a bezradnosti. S MUDr. Ondřejem Slámou, Ph.D. bude na toto téma hovořit Marek Chvátal.
Premiéra: 26. 2. 2018, 16:00
Opakování: 1. 3. 2018, 0:05, 4. 3. 2018, 10:30

Poselství nemocným k postní a velikonoční době (Olomouc)

,
Obsahem poselství nemocným k postní a velikonoční době v Arcidiecézi olomoucké je tentokrát dopis pomocného biskupa Josefa Nuzíka, který se věnuje Ježíšovým posledním slovům na kříži, a dále dopis Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných, který se zamýšlí nad hodnotou času. Příloha: Poselství nemocným k postní a velikonoční době 2018  

Konferencia “ Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? “ (Martin, 7. 4. 2018)

,
Milí priatelia! Pozývame Vás na XIII. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa uskutoční dňa 7. apríla 2018 v Martine na tému: " Ako byť kresťanom v 21. storočí v nemocnici? “.  Konferencia sa začína sv. omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole a pokračuje od 9.30 hod. spoločným programom vo veľkej zasadačke mestského úradu, ul. Vajanského 1. Účastnícky poplatok - 12€ (platí sa na mieste pri prezentácii). Ranné občerstvenie a obed zabezpečený. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25. marca 2018 na:  e-mail:  mariakocis22@gmail.com mobil:   0905/502 018 Program+XIII.+konferencie+KvDN+7.4.2018+v+Martine Tešíme sa na spoločné stretnutie a nech Vám Pán žehná! Za organizačný výbor MUDr. Mária Kočišová