Byl podepsán Dodatek č. 2 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC (15. 1. 2019)

Zveřejněno: ,

K Dohodě o duchovní péči ve zdravonictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví byl připojen Dodatek č. 2. Tento dokument upravuje především kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana, obsažené v Dodatku č. 1 , jejich splnění v plném rozsahu bude požadováno od 1. 1. 2022.

Příloha: Dodatek č. 2 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC