XV. den hospicové péče (Prachatice, 18. 4. 2020)

Zveřejněno: ,

Hospic a Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna o. p. s. Prachatice pořádá XV. ročník konference Den hospicové péče aneb …hospic v úskalí žité reality, která se uskuteční 18. dubna 2020 od 9:30 do 15:30 hodin v sále Národního domu Prachatice. Úvodní slovo pronese PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA, ředitel hospice, a Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a pro lékaře je ohodnocena 6 kredity.
Registrační poplatek činí 500 Kč a zahrnuje účast na přednáškách, občerstvení.
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Šárka Pechková, mobil: 731 604 432, e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz

Příloha: Pozvánka