Fakultní nemocnice Olomouc

 koordinátor: Mgr. Marie Maňáková, MA., OV

Sr. Mgr. Magdaléna Lis, SSpS

Bc. Vojtěch Lamač  

P. ThLic. Mgr. Jan KOBLÍŽEK, Th.D

 

Mgr. Bc. Milena Brzobohatá

Ing. Mgr. Daniela Pazderová

Jiné církve: 

Mgr. Vlastimír Haltof  – církev ČSCH

Mgr. Filip Fürst – církev CASD

B.Th. Vítězslav Vurst – církev CASD


Hospic na Svatém Kopečku

Pavla Palásková

  • 776 680 846
  • pavla.palaskova@hospickopecek.charita.cz

Vojenská nemocnice Olomouc

Sr. Mgr. Zdeňka Anežka Petříková, SCM

  • 736 239 025
  • petrikova.zdenka@ado.cz

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o.

Mgr. Hana Polednová

  • 737 765 763
  • polednova.hana@ado.cz

Centrum pro pastoraci nemocných

http://www.kaplanivnemocnici.cz

P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké

PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D., koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké

Mgr. Roman Nehera, pomocný koordinátor nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké

Mgr. et Mgr. Věra Řešetková, koordinátorka vzdělávacích aktivit a public relations v pastorační péči ve zdravotnictví v Arcidiecézi olomoucké