Konference KRESŤAN V DNEŠNEJ NEMOCNICI XV. (Martin, 18. 4. 2020)

Zveřejněno: ,

Katolícka zdravotnícka únia ve  spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici pořádají dne 18. 4. 2020 v Martine již XV. ročník konference „Křesťan v dnešní nemocnici“, tentokrát na téma: Život je dar, nie tovar. 

Regitsrace účastníků: do 12. 4. 2020, e-mail: mariakocis22@gmail.com, mobil: 0905/502 018
Konferenční poplatek:  12 € (v hotovosti při prezentaci), zahrnuje občerstvení a oběd   

Příloha:  Program konference