Papež František zprostředkovává pomoc a blízkost místním církvím na celém světě

Zveřejněno: ,

Církevní nemocnice v České republice by uvítaly nové zdravotníky,

Charita ČR hledá dárce a sponzory.

Náš svět čelí závažné humanitární a zdravotní situaci, díky které se ocitáme ve vysoce kritickém okamžiku našich moderních dějin. Svatý otec proto vytvořil pracovní skupinu a pověřil Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji společně s Caritas Internationalis posláním pomáhat všeobecné církvi, aby v tomto  těžkém období vydávala všude ve světě svědectví o Boží lásce skrze charitní dílo, plány a konkrétní činy.

V současné době pracovní skupina Svatého otce monitoruje relevantní informace  z celého světa tak, aby byl k dispozici globální a všeobecný přehled všech  církevních aktivit a činností. Na základě těchto informací budou připraveny návrhy projektů vhodných akcí. Svatý otec si přeje, aby díky těmto  iniciativám byla zprostředkována jeho blízkost místním církvím.

Česká biskupská konference se zapojila v průběhu letošních Velikonoc do tohoto mapování a za katolickou církev v České republice odeslala pracovní skupině následující informace:

Katolická církev v ČR provozuje díky řeholním kongregacím 5 církevních nemocnic. Tři z nich jsou v Praze – Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s kapacitou 106 lůžek, spravovaná Konventem sester Alžbětinek v Praze. Druhá je nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského s kapacitou 190 lůžek a vlastní lékárnou. Třetí je pak Nemocnice sv. Kříže Žižkov s nemocniční lékárnou a s kapacitou 77 lůžek, spravovaná Milosrdnými sestrami svatého Kříže. Čtvrtá církevní nemocnice je v Kroměříži s kapacitou 106 lůžek. Jejím zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži. Pátá je nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích s kapacitou 65 lůžek. Všechny nemocnice mají kvalifikovaný personál, který vhodným způsobem, byť v omezené míře, reaguje na současnou pandemii COVID – 19. Mluvčí nemocnice svaté Alžběty Na Slupi Ing. Beatrix Sviezeny k tomu uvádí: „Kvalifikace našeho personálu ale není na práci s infekčními chorobami. V současné době máme kvůli epidemii (karantény, ošetřovné, strach) problém se zásadním nedostatkem ošetřujícího personálu, a pokud v tomto nesmírně těžkém okamžiku bychom jako součást  církve měli vydávat svědectví o Boží lásce skrze charitní dílo a konkrétní činy, pak potřebujeme pomoc církve k získání zdravotníků.“

 Všechny církevní nemocnice v ČR  mají v současné době k dispozici nezbytné funkční osobní ochranné pomůcky a materiál bránící šíření Covid-19, jako jednorázové rukavice, masky, oděvy a mají také dostatečné zásoby základních léků.

 

Charita v ČR provozuje 84 středisek domácí zdravotní péče, ve kterých slouží 836 sester 36 tisíc pacientům, dále 49 středisek domácí hospicové péče, kde pracuje 167 sester a provozuje 4 lůžkové hospice, 1 ambulanci fyzioterapie a 1 ambulanci léčby bolesti.

Charita v ČR zabezpečuje dále zdravotní péči ve 38 domovech pro seniory a 9 domovech se zvláštním režimem, kde je zaměstnáno dohromady 239 sester s celkovou kapacitou 1 356 lůžek.

V oblasti  sociálních služeb provozuje Charita  ČR 46 domovů pro seniory s kapacitou 1 432 lůžek a 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením, celkem pro 135 osob, 131 terénních a 23 ambulantních pečovatelských služeb, 5 týdenních stacionářů pro 35 osob. Dále má k dispozici 37 denních stacionářů, které ale musí být nyní uzavřeny.

Ve všech charitních zařízeních pracuje kvalifikovaný personál, schopný reagovat na šíření Covid-19. Někde dochází k omezování počtu pracovníků tím, že personál je v karanténě. Jinde zdravotní sestry do pobytových zařízení pouze dojíždějí, nejsou tedy součástí týmu. V poslední době vznikla nová povinnost průběžně klienty i zaměstnance pobytových zařízení testovat na SARS Covid-19. Tím by se mělo preventivně odhalovat nebezpečí šíření infekce v těchto zařízeních.

Mluvčí Charity ČR Jan Oulík uvedl, že zdravotnická a další zařízení spravovaná Charitou ČR nemají k dispozici nezbytné osobní ochranné pomůcky (OOP) a materiál bránící šíření Covid-19. Zatím není ve většině zařízení dostatek ochranných pomůcek – roušky se většinou šijí svépomocí nebo nakupují z vlastních prostředků – od státu slíbené OOP se na většině míst nenachází. Chybí zejména ochranné obleky v domovech a domácí zdravotní péči. Charitě se podařilo zatím zajistit z jiných zdrojů dostatek dezinfekce, začínají se objevovat nabídky na ochranné štíty od nových výrobců. Obtížně se zajišťují i ochranné rukavice, které několikanásobně zdražily. Celkově již jednotlivé Charity v ČR investovaly navíc ze svých prostředků 6,2 milionu Kč na nákup ochranných pomůcek. Zároveň hrozí propad tržeb z hrazených služeb díky nařízenému zavření stacionářů, někde museli z důvodů karantény sester omezit i domácí zdravotní péči na nejnutnější provoz. Nyní v Charitě ČR nakupují oxygenátory, aby mohli zajistit péči o pacienty se SARS Covid-19 v pobytových zařízeních a domácí zdravotní péči, což bude představovat investice za cca 1,2 mil. Kč. Charita ČR tak naléhavě hledá sponzory a štědré dárce. Díky terénní práci Charita ČR také upozorňuje na fakt, že vypluly na povrch dlouhodobě neřešené sociální problémy, jako např. neexistence zákona o sociálním bydlení, nutná reforma exekučního práva aj.

            Dodejme na závěr, že všechny tyto informace byly poskytnuty papeži Františkovi s cílem vytvořit konkrétní projekty a iniciativy, které zprostředkují jeho blízkost lidem trpícími současnou pandemií.

 

František Zakopal

Národní koordinátor  duchovní péče ve zdravotnictví