X. celostátní konference paliativní medicíny (Praha, 5. – 6. 10. 2018)

Zveřejněno: ,

 

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá X. celostátní konferenci paliativní medicíny, která tentokrát proběhne v Praze ve dnech 5. – 6. 10. 2018. Pro účastníky je připravený bohatý odborný i doprovodný program. Jeho součástí je také blok věnovaný kaplanské službě v rámci nemocniční paliativní péče. Přihlášky a více informací: https://ahou.cz/paliativnikonference