Výroční zpráva o činnosti a hospodaření KANK v ČR za rok 2017

Zveřejněno: ,

V uplynulém roce 2017 byly pro Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR významné dvě události:

  1. Dlouhodobá snaha asociace ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravit právní normu pro práci kaplanů ve zdravotnických službách vyústila ve vydání Metodického pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb. Metodický pokyn byl představen na tiskové konferenci dne 27. 3. 2017 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za účasti ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka a zveřejněn byl 13. 4. 2018 ve Věstníku MZ č. 4/2017. Dokument vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních, včetně cílů a zásad této formy péče, uvádí požadavky na kvalifikaci nemocničních kaplanů a upravuje přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu. Na základě tohoto metodického pokynu Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo Radu pro duchovní péči, která bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních. Za ČBK byli za členy této rady jmenováni: MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, P. Doc. Damián Němec, dr, oba jsou členy výboru KANK v ČR.
  2. Na jednání valné hromady KANK v ČR na XIII. podzimním setkání nemocničních kaplanů na Velehradě proběhly volby do výboru a revizní komise. Životopisy, publikační a přednášková činnost nových členů obou grémií jsou k dispozici v rubrice „Základní informace“.

Příloha: Výroční zpráva KANK v ČR, r. 2017