Velikonoce 2018

Zveřejněno: ,

Kéž bychom měli velikonoční oči,
jež ve smrti dohlédnou až k životu,
ve vině až k odpuštění,
v rozdělení až k jednotě,
v ranách až ke slávě,
v člověku až k Bohu,
v Bohu až k člověku,
ve mně až k Tobě.
A k tomu veškerou velikonoční sílu!
(Klaus Hemmerle)

Dobrý duchovní zrak
a hodně sil
od vzkříšeného Pána
v pastorační péči ve zdravotnictví

přeje

Michal Hrnčiarik
Marta Hošťálková