Velikonoce 2018

Zveřejněno: ,
Kéž bychom měli velikonoční oči, jež ve smrti dohlédnou až k životu, ve vině až k odpuštění, v rozdělení až k jednotě, v ranách až ke slávě, v člověku až k Bohu, v Bohu až k člověku, ve mně až k Tobě. A k tomu veškerou velikonoční sílu! (Klaus Hemmerle) Dobrý duchovní zrak a hodně sil od vzkříšeného Pána v pastorační péči ve zdravotnictví přeje Michal Hrnčiarik Marta Hošťálková