Třetí konference dětské paliativní péče v ČR (Olomouc, 30. 11. – 1. 12. 2017)

Zveřejněno: ,

Pracovní skupina dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pořádá III. českou konferenci dětské paliativní péče, která se uskuteční v Olomouci v prostorách Vojenské nemocnice Olomouc ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017.

Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních organizací, včetně ministerstev a parlamentu.

Přílohy:

Registrace
Program 3. české konference dětské paliativní péče