Světový den nemocných 2019 v jednotlivých diecézích

Zveřejněno: ,

V sobotu 9. února ve 14.30 v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se koná mše svatá ke Světovému dni nemocných. Bude ji sloužit nemocniční kaplan otec Kryštof Javůrek, OFMCap.

Příloha: Svetovydennemocnych2019

V pondělí 11. 2. v 17 hod. bude v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích sloužit biskup Vlastimil Kročil mši sv. s udělováním svátosti nemocných. Přílohy: Pozvání nemocných do katerály, Pokyny k přijetí svátosti pomazání nemocných

V tentýž den navštíví Fakultní nemocnici Hradec Králové Mons. Jan Vokál, biskup Královéhradecké diecéze. Setká ss s nemocnými a zaměstnanci a bude sloužit mši sv. Po jejím skončení bude následovat „Představení Sdružení Neratov“ farářem této farnosti, Mons. Josefem Suchárem. Příloha: Pozvánka k setkání s Mons. Janem Vokálem v FN Hradec Králové

V plzeňské diecézi si tento významný den připomenou na několika místech tím, že oba biskupové a generální vikáři spolu s kněžími, kteří tam konají pastorační službu nemocných, navštíví některé nemocnice, kde se setkají s vedením nemocnice, lékaři, sestrami a dalšími zaměstnanci a navštíví rovněž pacienty na vybraných odděleních.

Do plzeňské Fakultní nemocnice (v obou jejích částech, na Lochotíně i na Borech) zavítá 8.2. biskup Tomáš Holub, do Karlovarské krajské nemocnice 11.2. generální vikář Jiří Majkov (zde se zúčastní i duchovní z jiných církví), do Rokycanské nemocnice 12.2. emeritní biskup František Radkovský a do Domažlické nemocnice tentýž den generální vikář Krzysztof Dedek. V nemocnicích v Rokycanech a v Domažlicích budou na závěr těchto setkání dotyční spolu s místními faráři slavit mši sv., obětovanou za nemocné a všechny, kteří jim slouží.

Tato setkání jsou dobrou příležitostí i k poděkování všem, kdo v nemocnicích o nemocné pečují.

Při nedělních bohoslužbách 10.2. bude v kostelech připomínáno Poselství papeže Františka k letošnímu Světovému dni nemocných, v řadě kostelů se zároveň bude věřícím udělovat svátost Pomazání nemocných (v Plzni to bude v sobotu 9.2, v 9.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého).

Již podvacáté bude v Plzni také bohoslužba s udílením této svátosti připravena pro vážně nemocné, kteří potřebují zajistit dovoz a asistenci, ta se bude tentokrát konat v Domově sv. Jiří na Doubravce o měsíc později (z důvodů současné karantény) 9.3. v 15.00 hod., už o hodinu dříve bude pro ně rovněž příležitost ke Svátosti smíření.

V pražské arcidiecézi u příležitosti Světového dne nemocných také Dominik kardinál Duka a biskupové zavítají do nemocnic. Navštíví pacienty a budou sloužit mši sv. za nemocné a ty, kteří se o ně starají:

Nemocnice Hořovice – 11. února 2019 od 15.00 hodin, kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup.
Thomayerova nemocnice – 11. února 2019 od 15.00 hodin, Mons. Karel Herbst, SDB, biskup.
Ústřední Vojenská nemocnice Praha – 11. února 2019 od 15.30 hodin, Mons. Zdenek Wasserbauer, biskup.
Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského – 11. února 2019 od 15.00 hodin, J.M. Daniel Peter Janáček, O.Praem., opat.
Nemocnice na Bulovce – 11. února 2019 od 15.30 hodin, Mons. Michael Slavík, biskupský vikář.
Fakultní nemocnice v Motole – 10. února 2019 od 15.00 hodin, J.M. Jan Balík, biskupský vikář.