Z dopisů pacientů...

Chvála Kristu a Panně Marii, chtěl bych ze srdce poděkovat paním kaplankám Janě Novákové, Marii Maňákové a Otci Vitáskovi, že mě byli minulý týden duchovně podpořit po těžké operaci ve FN v Olomouci. Četli mi evangelium, podali sv. přijímání a vyslechli mě v mých bolestech a snažili se mi dodat síly. Po havárce jsem prožil těžká traumata. Moc mi pomohli a podpořili. Je moc dobře, že v nemocnici může člověk požádat i o tuto duchovní službu a podporu.
Bohu díky. Pokoj a dobro v srdci.
Se srdečným pozdravem a poděkováním
Pavel K.
Září, 2017

3300_180[1]Vážený pane řediteli, asi jeden a půl roku se léčím na onkologickém oddělení Vaší nemocnice. Mám nádorové onemocnění prsu s metastázemi v kostech, kostní dřeni, játrech, ledvinách a mozku. Jistě chápete jak náročná je tato léčba. Po různých komplikacích při chemoterapii a radioterapii jsem byla u Vás dost často hospitalizována. Nyní se léčím ambulantně. Obvykle to nedělám, ale tentokrát bych ráda srdečně poděkovala nejen za léčbu a péči fyzickou, ale i péči duchovní. Jsem věřící člověk (římskokatolická církev) a svým setrváváním na lůžku jsem poznala, že mezi spolupacienty nás je velmi mnoho, kteří jsou stejně naladěni jako já a oceňují stejné hodnoty. Chtěla bych mimořádně poděkovat za pastorační péči nemocničním kaplanům, a to Martě Hošťálkové, Marii Maňákové a otci Bohumíru Vitáskovi, jejichž pomoci a podpory se mi pravidelně dostávalo. Děkuji jim za to, jak dobře, poctivě, s jakou láskou a srdcem svou práci vykonávají. Zvláště pak sl. Martě Hošťálkové za neuvěřitelnou empatii a přístup k pacientům, který jsem totiž nikde nezažila. Jsou to lidé na správném místě a musím ocenit, že si své zaměstnance umíte vybrat. Ve svém životě jsem se setkala s hodně duchovními i věřícími z různých jiných církví a náboženských organizací - Slezská církev evangelická, Svědci Jehovovi, Adventisti sedmého dne, mám mezi nimi přátele, kteří umí potěšit dobrým slovem a radou- ovšem podobnou pomoc nabídnou též psychologové profesionálně. Já velmi oceňuji ochotu nemocničních kaplanů a katolických kněží kdykoliv podat veškeré Svátosti, které jsou pro nás, pacienty s římskokatolickým vyznáním vším. Jsem ráda, že v této fakultní nemocnici je pastorační péče provozována takto kvalitně a na tak vysoké úrovni. Budu se o tomto šířit dál. Z celého srdce děkuji. Anna C. Leden, 2014
3295_180Vážený pane řediteli, ve dnech 10.–19. 10. 2012 jsem byla hospitalizována ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pravidelně mě navštěvovaly nemocniční kaplanky, Mgr. Marie Maňáková a Dr. Marta Hošťálková. Citlivě a taktně mi předávaly Boží Slovo, donášely svaté přijímání, zprostředkovávaly i kontakt s vnějším světem. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat, že ve FNOL umožňujete a podporujete klinickou pastorační péči, která je zejména před operací velkým povzbuzením a posilou. S úctou Petra O. Dopis byl převzat z: http://www.fnol.cz/pdf/casopis/2012.pdf