Ohlédnutí za XV. ročníkem republikového setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

Zveřejněno: ,

XV. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ,
které proběhlo na Velehradě ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2019, mělo hlavní téma „Paliativní péče v nemocnici“.
Přibližně 90 účastníků setkání prožilo opravdu intenzivní čas zahájený duchovní obnovou
vedenou P. Mgr. Pavlem Rouskem. A protože je toto setkání tradičně formačně vzdělávací,
následoval odborný program. Účastníci vyslechli tři velmi hodnotné přednášky na tato
témata: Bolest, utrpení a smrt, Multidisciplinární tým v paliativní péči a Specifika komunikace
v paliativní péči. Dále si mohli vybrat z bohaté nabídky workshopů. Měli prostor diskutovat
s přednášejícími o tématech, která je zajímají. Ve volném čase se nemocniční kaplani mohli
sdílet a předávat si navzájem své zkušenosti a samozřejmě využili kapli na Stojanově ke
společné i osobní modlitbě. Atmosféra setkání byla vstřícná a radostná. Je povzbudivé vidět, že
nemocničních kaplanů rok od roku přibývá, je to pro naše zdravotnictví dobrá zpráva.

Fotogalerie